Om du för priset anger poängverkningar, ska du ange det sätt på vilket priset efterfrågas:

 • Pris begärs som enhetspris
 • Priset beräknas med formel som har definierats i infordran av anbudPris begärs som enhetspris


Om pris begärs som enhetspris, skapas det automatiskt ett fält som anbudsgivaren ska fylla i. Anbudsgivaren fyller i enhetspriset och systemet multiplicerar automatiskt priset med den upphandlade kvantiteten (om kvantiteten har angetts). 


 • Mata in upphandlingsobjekt
 • Ange kvantitet och/eller enhet vid behov
 • Välj ”Pris efterfrågas”
 • Välj i rullgardinsmenyn ”Pris begärs som enhetspris”


Bilden är både från redigeringsvyn och från förhandsgranskningsvyn för anbudsgivarens formulär.
Priset efterfrågas med formel som har definierats i infordran av anbud


Om pris efterfrågas med formel som har definierats i infordran av anbud, anger du separat ett kriterium av pris-typ. Ett kriterium av pristyp kan anges så att det hanterar priset som totalpris (alternativ a) eller så att det för priset anges en prisformel i formeleditorn (alternativ b).

 

Alternativ a)

 • Mata in upphandlingsobjekt
 • Ange kvantitet och/eller enhet vid behov
 • Välj ”Pris efterfrågas”
 • Välj i rullgardinsmenyn ” Priset efterfrågas med formel som har definierats i infordran av anbud”
Alternativ b)

 • Mata in upphandlingsobjekt
 • Ange kvantitet och/eller enhet vid behov
 • Välj ”Pris efterfrågas”
 • Välj i rullgardinsmenyn ” Priset efterfrågas med formel som har definierats i infordran av anbud”

 


I exemplet har priskriteriet angetts på följande sätt:


 • Numeriska kriterier har angetts för upphandlingsobjekt
  • Senior expert, pris per dag
  • Junior expert, pris per dag
 • För totalpriset har angetts ett kriterium av pristyp och för det anges en prisformel


Obs! Formeleditorn finns i ändan av raden för priskriteriet (vit låda och framför den står texten ”upphandlingsspecifik”). 


 • Ett priskriterium kan vara riktat till ett enskilt objekt och då:
  • kan det inte finnas priskriterier, som har riktats enligt Allmänt eller Alla objekt
  • måste alla objekt inte ha ett priskriterium, men de som har ett sådant får ha bara ett priskriterium per objekt • Ett priskriterium kan vara ett Allmänt kriterium i en objektsgrupp och då:
  • kan kriterier som har kopplats till en prisformel inte vara riktade till Alla objekt
  • kan det vara möjligt att använda ett enskilt objekts kriterier i en egen formel, om delvisa anbud inom en objektsgrupp inte är tillåtet
  • används aldrig volymviktade prispoäng
  • tillåts inte priskriterier som har riktats till Alla objekt eller riktats till ett visst objektC) alternativ (prisbilaga)


 • I systemet kan man använda ett kriterium som påminner om prisbilaga
  • Ett objekt kan endast ha ett kriterium som påminner om prisbilaga
  • Radspecifika poäng kan inte fastställas för ett kriterium som påminner om prisbilaga, utan inverkan på poängen kommer via de max poäng som eventuellt fastställs
  • Prisbilaga är alltid ett obligatoriskt kriterium, dvs. anbudsgivaren ska ange pris och bifoga prisbilaga
Vid jämförelsen av anbud betraktas det numeriska värdet på kriteriet för prisbilaga som priset på anbudet
Formel som används för beräknande av priset

I kolumnen Beräkningsmetod för kriterier av pristyp finns en ikon, via vilken du kan öppna formelfönstret:

I formelfönstret:
 • Förhandsgranskning av formeln:
  • Här kan förhandsgranska den formel du redigerar (i början är den tom)
  • I formeln kan du välja en punkt:
   • efter vilken du vill lägga till en ny del i formeln
   • som du vill redigera
   • som du vill ta bort
 • Ta bort en del av formeln:
  • Välj önskad del av formeln och klicka på ikonen Ta bort
  • Via ikonen Töm formel kan du ta bort hela formeln på en gång
 • Redigera del av formeln eller lägga till ny:
  • Välj den punkt i formeln där du vill göra ett tillägg
  • Beroende på i vilket skede av redigeringen av formeln du är:
  • Ange standardvärde
  • Lägg till en matematisk operatör (plus, minus, gånger eller dividerat med)
  • Lägg till parentes (tjänsten lägger automatiskt till parentes i början och i slutet)
  • Lägg till ett kriterium från menyn. Det värde som har angetts där används som en del av formeln
 • Tjänsten anmärker om den formel du har redigerat är sådan att det enligt de matematiska reglerna inte är möjligt att räkna ut den
 • Spara ändringarna genom att klicka på Spara och stäng