Definition av prispoäng då ”Poäng per objektsrad” används som urvalsgrund

 • Du definierar maxpoäng för pris separat för varje objektsrad genom att ange poängen i fältet ”Maxpoäng för objektsradens pris”
 • I jämförelsetabellen räknas objektsradens prispoäng med normal priskalkylsformel
 • Ange maxpoäng för kvalitet

Definition av prispoäng då ”Poäng per objektsgrupp” används som urvalsgrund


 • Du definierar maxpoäng för pris separat för varje objektsgrupp genom att ange poängen i fältet ”Maxpoäng för objektsgruppens totalpris”
 • I jämförelsetabellen beräknas prispoängen för varje objektsgrupp separat med normal priskalkyls-formel med beaktande av det totala priset för objektsgruppens produkt-/tjänsterader vägd mot den upphandlade kvantiteten
 • Ange maxpoäng för kvalitet


Definition av prispoäng då ”Poäng enligt den totala upphandlingen” används som urvalsgrund

 • Du definierar gemensamma maxpoäng för priset för hela upphandlingen (för alla definierade objekts-grupper) genom att ange poängen i fältet ”Maxpoäng för totalt pris”
 • I jämförelsetabellen beräknas prispoängen med normal priskalkylsformel med beaktande av det totala priset för alla objektsgruppers produkt-/tjänsterader vägd mot den upphandlade kvantiteten
 • Ange maxpoäng för kvalitet


Definition av prioritetsordning när urvalsgrunden är ”Prioritetsordning”


Om du inte vill använda poängsättning i jämförelsen, kan du som jämförelsegrund ange alternativet ”Definierade urvalsgrunder i prioritetsordning”.


 • Punkten ”Valets prioritetsordning” finns längst nere på sidan
  • Lägg till prioritetsordningsrad via punkten ”Lägg till prioritetsuppgift”
  • Redigera prioritetsordningen via punkten ”Redigera prioritetsordningsrader”
   • Byt ordning på prioritetsordningsraderna med uppåt- och neråtpilarna
   • Skapa en ny rad ovanför den markerade raden med vinkelpilen
   • Ta bort en rad med kryssikonen


Maxpoäng för kvalitet


Kvalitetspoäng kan anges på två olika sätt.

 

1) Radvisa absoluta kvalitetspoäng
2) Maxpoäng för kvalitet (enligt objektsgrupp, objektsrad och för totalupphandling se definition av prispoäng)

Radvisa absoluta kvalitetspoäng

Om ifrågavarande fält ”Maxpoäng för kvalitet” lämnas tomt, får anbudsgivarna sina kvalitetspoäng

som absoluta på det sätt som de har definierats för kriterieraderna i fråga.


 • Om du på kriterieraden för kvalitet använder beräkningssätten ”i förhållande till största” eller ”i förhållande till minsta” kommer kvalitetspoängen på dessa rader att skalas enligt formeln i fråga


Maxpoäng för kvalitet

Om du i fältet ”Maxpoäng för kvalitet” anger poäng, kommer systemet att skala kvalitetspoängen. Då får den anbudsgivare som har fått mest radvisa kvalitetspoäng det antal maxpoäng som har angetts för kvalitet.


 • Övriga anbudsgivare får sina kvalitetspoäng i proportion enligt formeln ”i förhållande till största”