Definiera infordran av anbud som ramavtal
Överföring till ramavtal 
Mappen Ramavtal 
Infosidan Ramavtal 
Minitävling 
Verkställande av upphandling


Definiera infordran av anbud som ramavtal


Nationella underrättelser

 • På fliken upphandlingskategori och upphandlingsförfarande
 • Markera punkten "Meddelandet omfattar upprädandet av ett ramavtal". 
  • Då öppnas fler uppgifter att fylla i om ramavtalet nedanför


 • Ange vid behov ytterligare information om den operativa modellen för ramavtalet
  • Du kan använda förvalda texter eller spara text i textfältet genom att klicka på "Spara" och ange ett namn för texten
  • Ange det preliminära totala priset på upphandlingarna under ramavtalets längd
   • I punkten kan du ange antingen ett preliminärt värde eller ett prisintervall 
   • Värdet ska anges med siffror utan punkter eller komma
 • Ange vid behov ytterligare information om avtalens längd och värde
  • Du kan använda förvalda texter eller spara ny text i textfältet genom att klicka på "Spara" och ange ett namn för textenUnderrättelser om EU-kontrakt

 • IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
 • Välj "Ramavtal med en enda aktör" eller "Ramavtal med flera aktörer"
  • Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet
  • Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år
Överföring till ramavtal

När upphandlingsprocessen för ett ramavtal har framskridit till uppgörande av upphandlingskontrakt, förs anbudsförfarandet inte till arkivet utan till mappen Ramavtal.

 • Välj på fliken Upphandlingskontrakt "Inled ramavtalsförfarande och för över underrättelsen i mappen Ramavtal" • Därefter kan du administrera ramavtalet i mappen "Mina ramavtal". 

Om ramavtalet har skapats utanför systemet kan du importera det till systemet med hjälp av formuläret Externt ramavtal.Mappen Ramavtal

Alla anbudsförfaranden som förts över till ramavtal finns i mappen "Ramavtal" (se vid behov tilläggsinformation i arkivmappen underrättelser).

 • Huvudnivån "Ramavtal" listar alla ramavtal och från det valda ramavtalet
 • Nedanför huvudnivån hittar du alla miniupphandlingar som gjorts inom ramavtal mappade enligt statusAlla ramavtal listas i mappen.Infosidan Ramavtal


För det valda ramavtalets del kan du:

 1. Se grunduppgifter om ramavtalet
 2. Se valda leverantörer, vilka objekt de har valts att leverera samt deras anbud och avtal
 3. Se deltagande organisationer och lägga till av dem
 4. Se miniupphandlingar som gjorts här mappade enligt status
 5. Se och skapa mallar för miniupphandling om ramavtalet
 6. Se verkställande av upphandling som gjorts här
 7. Göra ny miniupphandling
 8. Verkställa ny upphandling
 9. Granska och spara alla lagrade dokument för ramavtalet i fråga
 10. Skapa eller redigera upphandlingskontrakt som är relaterade till ramavtalet i fråga
 11. Föra intern diskussion om anbudsförfarandet
 12. Skicka andra meddelanden till dem som bekantat sig med infordran av anbud
 13. Redigera information om ramavtal
 14. Granska pdf-dokument i infordran av anbud
 15. Skapa nytt anbudsförfarande utgående från infordran av anbud


Nedanför huvudnivån hittar du alla miniupphandlingar som har gjorts inom ramavtal mappade enligt status.På infosidan hittar du en sammanställning av ramavtalets uppgifter.


Information om ramavtal

 • Antal samhällen som tagits med
 • Nya samhällen kan läggas till
 • Ramavtalets löptid
 • Uppskattat totalt upphandlingsvärdeValda leverantörer för ett ramavtal

 • I vyn listas de leverantörer som valts för ramavtalet
 • Under namnet på varje leverantör hittar du:
  • Länkarna "Anbud" och "Kontrakt" (öppnar pdf med upphandlingskontrakt)
  • En lista över de objektsgrupper som leverantören i fråga har valts att leverera
  • Du kan stänga listan genom att klicka på rubriken på nyttI situationer där ett företag som tidigare deltagit i ramavtalet inte längre finns (t.ex. till följd av företagsarrangemang) kan leverantören i ramavtalet bytas.


Välj "Ändra leverantör”

 • Klicka på den leverantörs namn som du vill byta 
  • Sök företag som registrerat sig i Anbudstjänsten med FO-nummer (momsnummer) eller namn
  •  Klicka på företagets namn
 • De ursprungliga prisgränserna som fastställts i konkurrensutsättningen överförs till den nya leverantören
Medvärkande samhällen

 • I listan visas de organisationer som angavs vid uppgörande av infordran av anbud
 • Om man vid skapandet av infordran av anbud har angett att det är möjligt att lägga till nya organisationer, visas här en länk "Lägg till ny organisation". När du klickar på den öppnas ett fönster där du kan lägga till en ny organisation:
 • Du kan lägga till en ny organisation genom att skriva organisationens namn i fältet "Skriv namn på ny organisation" och klicka på knappen "Lägg till"
 • Du kan också välja en tidigare skapad organisationsgrupp i listan genom att kryssa för den (gul mapp) eller en eller flera enskilda organisationer. Bekräfta alternativet genom att klicka på "Lägg till"Lägg till ny organisation - Organisationer i registret över kontaktuppgifter 

 • Om man vid upprättandet av anbudsinfordran beslöt att det är möjligt att lägga till nya sammanslutningar visas länken ”Lägg till ny sammanslutning”. Om du klickar på den öppnas ett fönster där du kan lägga till sammanslutningar: 
 • Du kan lägga till en ny organisation genom att ange namnet i fältet ”Ange den nya organisationens namn” och klicka på ”Bifoga” 
 • På listan kan du kryssa för en tidigare skapad organisationsgrupp (gul mapp) eller en eller flera organisationer. Bekräfta valet genom att klicka på ”Anslut”.


Lägg till ny organisation -  Organisationshierarkins upphandlande enheter * tilläggsfunktion (Cloudia Koncernen) 

 • Om organisationen har tillgång till funktionen Cloudia Koncern kan ramavtalet delas mellan valda enheter i organisationshierarkin (läs mer i Delade ramavtal)


Minitävlingar i ramavtalet


Utgående från ramavtalet kan man göra miniupphandlingar (selektivt förfarande, underskrider tröskelvärde)

 • Från rubrikerna öppnas mappar enligt miniupphandlingarnas status (Pågår, Aktiv, Avslutad, Arkiv, Annullerat)
 • När du klickar på önskad mapp öppnas den och listar alla miniupphandlingar med statusen i fråga
 • Genom att klicka på miniupphandlingen går du till administrationsläge för upphandlingen i fråga, där funktioner enligt status finns tillgängliga
 • Från infosidan kommer du tillbaka till ramavtalet genom att på nytt klicka på rubriken "Den här miniupphandlingens ramavtalsuppgifter" på infosidan
Mallar för minikonkurrensutsättningar 

 • Under rubriken finns mallar för ramavtalets minikonkurrensutsättningar
 • Du kan redigera mallarna genom att klicka på Redigera
 • Du kan radera en mall genom att klicka på Radera

Ytterligare information om administration av mallar för minikonkurrensutsättningar finns i Minikonkurrensutsättningar --> Mallar för minikonkurrensutsättningar


Slutförda verkställanden av upphandling

 • Skapad på basis av detta ramavtal
 • Länkar till verkställanden som lista
 • Öppnar engångsbeställning som pdf-dokument
 • Skapad från mintävling
 • Länkar till verkställanden som lista
 • Öppnar engångsbeställning som pdf-dokumentRedigering av ramavtal 


Uppgifter om ramavtal kan redigeras efter etableringen med funktionen Redigera”." • Redigeringen sker på samma sätt som när det gäller en halvfärdig anbudsinfordran.
 • När ramavtal redigeras behöver man inte separat gå till förhandstitt och publicera, utan ändringarna aktiveras direkt. Ramavtal redigeras alltså direkt, dvs. ramavtalet gäller hela tiden och kan vara föremål för minikonkurrensutsättningar även under redigering.
 • Efter att du bekräftat redigeringen sparas den nya versionen, och du kan se versionshistorian på fliken Dokument".


Verkställande av upphandling


Utgående från det valda ramavtalet eller miniupphandlingen kan man göra engångsbeställningar eller verkställanden. Klicka på

 • "Skapa ett nytt verkställande av upphandling baserat på ett ramavtal" eller
 • "Skapa ett nytt verkställande av upphandling baserat på en minitävling"
  • Välj den minitävling som ska verkställasFyll i uppgifterna om verkställandet på det formulär som öppnas:

 • Datum (fylls i automatiskt och kan inte redigeras)
 • Ordernummer (fylls i automatiskt och kan inte redigeras)
 • Leverantör
 • Beställare
 • Mottagningsplats
 • Faktureringsadress
 • Ert anbud
 • Leveransvillkor
 • Er referens
 • Leveranstid
 • Betalningsvillkor
 • Produkter som beställs
  • I punkten listas de objektsgrupper eller objektsrader inklusive produkt-/tjänstepris, som den valda leverantören har valts att leverera i ramavtalet
  • Ange i kolumnen "Mängd" den beställda mängden (summan i kolumnen "Totalt" uppdateras automatiskt enligt det)
 • Mer information
 • Fotnot


Skicka för verkställande:

 • Klicka på knappen "Skicka för verkställande" och godkänn sändningen genom att klicka på "OK" i det bekräftelsefönster som öppnas
 • Det skapas automatiskt ett pdf-dokument av verkställandet och det skickas per e-post till valda leverantörer och sparas i ramavtalets uppgifter