Skicka kommentarsbegäran:

 • Klicka på ”Sänd förhandsgranskning per e-post” och ange i det fönster som öppnas: 
  • Välj ”Be om kommentarer” om du vill ha kommentarer av mottagaren 
  • Ange en tidsfrist för kommentarer 
  • ”Mottagare”: ange eller kopiera och klistra in e-postadresser avskilda med radbyte 
  • ”Avsändarens namn”: ange här det namn som du vill att ska visas som e-postens avsändare 
  • ”Meddelandets rubrik”: ange här den text som du vill att ska visas som e-postens rubrik 
  • ”Meddelande”: ange här det egentliga meddelandet/texten i e-postmeddelandet, du kan redigera standardtexten 
 • Skicka kommentarsbegäran genom att klicka på knappen ”Skicka meddelande” 

 • Mottagarna får ett e-postmeddelande med länk till kommentaranslutningen 
  • De som kommenterar ska skicka sina kommentarer inom den utsatta tiden 


Granskning av kommentarer:

 • När den som kommenterar skickar kommentarer till infordran av anbud, får den person som har angetts som kontaktperson för infordran av anbud ett meddelande till sin e-post. I meddelandet finns också kommentarens innehåll 
 • När det har kommit in kommentarer visas det en ny länk Mottagna kommentarer under länken ”Sänd förhandsgranskning per e-post” 
  • När du klickar på länken öppnas de mottagna kommentarerna