I sektionen Förhandsgranska och publicera kan du granska informationen i infordran sektionsvis.

 • När du klickar på sektionens namn öppnas den information som matats in i sektionen för granskning 
  • Om all obligatorisk information i sektionen är inmatad finns det ett grönt tecken i slutet av raden 
  • Om det saknas obligatorisk information i sektionen står det ”obligatorisk information saknas” vid sektionen 
   • När du klickar på sektionens namn öppnas den information som matats in och de obligatoriska uppgifterna visas med rött 
   • Genom att klicka på den röda texten ”obligatorisk uppgift” kommer du direkt till den punkt där informationen i fråga ska fyllas i 

 

Förhandsgranskning

 • Klicka på ”Förhandsgranska HILMA-underrättelse” 
  • Du ser HILMA-underrättelsen sin helhet i förhandsgranskningsvyn 

Obs! Förhandsgranskning av HILMA-underrättelse kan väljas bara när organisationen har tagit i bruk HILMA-integration och miljön är i produktionstillstånd (HILMA-integrationen är aktiverad).

 • Förhandsgrandska "Uteslutning och lämplighet (ESPD)" pdf
 • Infordran av anbud kan öppnas i pdf-format 
 • Infordran av anbud kan sparas på din egen dator Sänd förhandsgranskning per e-post


Med funktionen Förhandsgranskning kan man skicka en förhandsgranskning eller en begäran om kommentarer.

 • Om man sänder en förhandsgranskning med funktionen går infordran av anbud och bifogade bilagor och länkar till meddelandemottagaren som bilaga till e-postmeddelande 
 • Om du ber om kommentarer med funktionen skickas ett e-postmeddelande till meddelandemottagaren. I meddelandet finns en länk till kommentaranslutningen 
 • Genom att klicka på den här länken kan du gå till kommentarvyn och skicka kommentar till infordran av anbud. (se kommentera infordran av anbud) 

Välj objekt för publicering 
 • Anbudstjänst
  • Underrättelser publiceras i organisationens Tarjouspalvelu.fi-portal 
 • Hilma
  • Underrättelsen publiceras via HILMA-integrationen på webbplatsen https://www.hankintailmoitukset.fi/ 
  • Inte möjligt i underrättelser som underskrider tröskelvärde, förenklad eller liten upphandling 
 • Sänd per e-post
  • Om du väljer Sänd per e-post, ska du i det textfält som öppnas mata in eller bifoga önskade e-postadresser listade under varandra (radbyte efter varje adress) 
  • E-postadresserna kan också väljas från leverantörsregistret och då kan man välja mellan alla de företag som har registrerat sig i portalen Tarjouspalvelu.fi eller i Miniupphandlingstjänsten 
   • Mottagaren får i sitt e-postmeddelande information om vilken anbudsprocess det är fråga om och en direkt länk till anbudet i leverantörsportalen Tarjouspalvelu.fi (sammanfattningssidan för ifrågavarande infordran av anbud) 
 • Med funktionen ”OK, publicera” bekräftar du de val du gjort och infordran av anbud publiceras enligt dina val 

Efter publiceringen öppnas det på sidan en bekräftelse om att underrättelsen har publicerats. Samma bekräftelse skickas också per e-post till den person som har publicerat underrättelsen.  
Om underrättelsen har publicerats i HILMA, visas HILMAs id-nummer på bekräftelsesidan för underrättelsen och i bekräftelsen per e-post.


Obs! HILMA behandlar alla underrättelser om EU-kontrakt för hand och efter det skickas de vidare från HILMA till TED. Det kan ta 48 timmar innan underrättelsen har granskats i TED. När underrättelsen har publicerats i HILMA blir den också synlig i Tarjouspalvelu.


Underrättelsen kan i efterhand skickas per e-post till valda mottagare via funktionen skicka underrättelsen på nytt.