Ange den person/de personer, som kommer att underteckna infordran av anbud.

  • Man kan lägga till undertecknare av infordran av anbud 
    • I förhandslagringsmenyn kan man kan välja person bland alla de personer som har användarlicens till Cloudia Tendering 
    • Klicka på länken Lägg till ny person och mata in undertecknarens för- och efternamn samt titel 
  • Du kan ta bort en tillagd person med krysset