I EU-formulären öppnas under sektionen ”Övrig information” ett antal undersektioner, där man kan ange textbeskrivningar för infordran av anbud:

 • Presentation av den upphandlande enheten 
 • Sekretess, tystnadsplikt och avtalsvite 
 • Bakgrund till upphandlingen 
 • Avslagsmotivering 
 • Total mängd eller omfattning 
 • Avtalsförfarande 
 • Anbudshandlingarnas offentlighet 
 • Beslutsmotivering 
 • Tilläggsinformation om upphandlingsförfarandet 
 • Förfarande vid meningsskiljaktigheter 
 • Sändning av anbud/ansökan 
 • Pris och kommersiella villkor 
 • Fakturering och betalningsvillkor 
 • Övriga ärenden 

Om man anger text i fälten i fråga kommer textfälten också på dokumenten för infordran av anbud nedanför textfältets rubrik. Om textfälten lämnas tomma, kommer inte heller rubrikerna för dokumenten för infordran av anbud.


Nationell upphandling


På de nationella formulären finns följande fält i sektionen ”Annan information”:

Under sektionen ”Annan information” öppnas ett antal undersektioner, där man kan ange textbeskrivningar för infordran av anbud:

 • Bakgrund till upphandlingen 
 • Pris och kommersiella villkor 
 • Fakturering och betalningsvillkor 
 • Sekretess, tystnadsplikt och avtalsvite 
 • Beslutsmotivering 
 • Avslagsmotivering 
 • Avtalsförfarande 
 • Anbudshandlingarnas offentlighet 
 • Förfarande vid meningsskiljaktigheter 
 • Övriga ärenden 
 • Bilagor och länkar 
 • Affärshemlighetsuppgifter 

Om man anger text i fälten i fråga kommer textfälten också på dokumenten för infordran av anbud nedanför textfältets rubrik. Om textfälten lämnas tomma, kommer inte heller rubrikerna för dokumenten för infordran av anbud.