I kriteriebiblioteket kan du lagra färdiga kriteriegrupper för användning både i upphandlingsobjekt och i kvalificeringskrav. Du kan plocka av kriteriegrupperna till vilken infordran av anbud som helst. I kriteriebiblioteket kan du också länka gruppen till en viss CPV-kod eller till sökord, som underlättar sökningen.

 • Klicka på knappen ”kriteriebibliotek”  
  • i sektionen Kriterier för upphandlingsobjekt i redigeringsfönstret för objektsgrupp


 • I sektionen Kvalificeringskriterier ovanför kriterieraderna 

  


Söka i kriteriegrupp: 

 • Sök kriteriegrupp 
  • Med sökord 
   • Välj om du söker kriteriegrupp från upphandlingskriterierna eller kvalificeringskriterierna 
  • Med CPV-kod ”Sök genom att välja CPV-kod” 
   • Ange CPV-sökord och välj rätt CPV-kod 
 • Du kan också välja en kriteriegrupp (eller flera) genom att kryssa för den direkt i listan 

Koppla kriteriegrupp till infordran av anbud


Lägg till den valda kriteriegruppen till infordran av anbud genom att klicka på ”Till objektsgrupp i infordran av anbud” (eller i kvalificeringskraven ”Som kvalificeringskriterium i infordran av anbud”

 • till kriterievyn genom att klicka på Tillbaka till infordran av anbud >> 
 • De valda kriteriegrupperna hämtas till den objektsgrupp som är öppen som det sista kriteriet i gruppen i fråga 


  


Föra kriteriegrupp till kriteriebiblioteket


 • Välj de kriterier av vilka du vill skapa en ny kriteriegrupp  
  • Välj ”Sammanför val till kriteriegrupp >>” 

  

 • Ge kriteriegruppen ett namn 
 • Typ av kriteriegrupp 
  • Välj om det är en kriteriegrupp för upphandlingsobjekt (grupp för upphandlingskriterier) eller kvalificeringskrav (grupp för kvalificeringskriterier) 
 • Du kan ta bort kriterier med det röda krysset 
 • Spara grupp 

  

 • Vid behov kan du koppla kriteriegruppen till en CPV-kod (till en eller flera): 
  • Klicka på ”Lägg till produktkoppling genom att välja CPV-kod” 
  • Sök önskad CPV-kod 
  • Välj önskade CPV-koder genom att klicka på ”Välj” vid koden 
  • Du kan ta bort tillagda CPV-kopplingar med kryssikonen 
 • Vid behov kan du koppla kriteriegruppen till ett sökord (till ett eller flera): 
  • Klicka på ”Lägg till produktkoppling genom att ange fritext >>” 
  • Skriv in ett sökord i fältet 
 • Det är möjligt att dela en kriteriegrupp med alla/valda upphandlande enheter. Välj: 
  • Inte delad 
  • Delad med alla upphandlande enheter 
  • Delad med valda upphandlande enheter 
   • Välj de upphandlande enheter med vilka du vill dela en kriteriegrupp via punkten ”välj upphandlande enheter >>” 
 • Välj de önskade upphandlande enheterna och flytta dem med pilen till högra kolumnen 

  

Redigera och ta bort kriteriegrupp på infordran av anbud

 • De kriteriegrupper som har kopplats till en objektsgrupp visas som en grupp i objektsgruppen: 
  • Du kan ta bort gruppen från infordran av anbud med det röda krysset 
  • Du kan flytta gruppen uppåt och neråt med piltangenterna 

 


Redigera kriteriegrupp i kriteriebiblioteket 


 • Sök önskad kriteriegrupp och klicka på kriteriegruppens namn 
 • Du kan redigera informationen i kriteriegruppen 
  • Namn 
  • Du kan ta bort kriterier från kriteriegruppen med kryssikonen  
  • Dela kriteriegruppen med alla eller valda upphandlande enheter 
 • Spara ändringarna med ”Spara”-knappen 
 • Ta bort en kriteriegrupp från Kriteriebiblioteket med knappen Ta bort (om kriteriegruppen tidigare har kopplats till infordran av anbud tas informationen inte bort från infordran