Färdigt skapade kvalificeringskrav kan föras till en grupp i kriteriebiblioteket för att användas senare.

  • Välj de kriterier som du vill föra till i kriteriebiblioteket och klicka på ”Sammanför val till kriteriegrupp” 
  • Du kan också välja alla skapade rader med kommandot ”välj alla”
  
  • Ge kriteriegrupperna ett namn i punkten ”Kriteriegruppens namn” 
  • Välj typ för kriteriegruppen
    • Grupp för kvalificeringskriterier (kvalificeringskrav) 
    • Grupp för upphandlingskriterier (kriterier för upphandlingsobjekt) 
  • Spara kriteriegrupp 
  • Du kan gå tillbaka till infordran av anbud