Den som gör upp infordran av anbud har möjlighet att ange dynamiska fält i kriteriefrågorna i infordran av anbud. I dem kan anbudsgivaren ge önskad mängd svar av texttyp. De rader som anbudsgivaren lägger till påverkar på inget sätt poängsättningen. Den som gör upp infordran av anbud definierar möjligheten att använda dynamiska tilläggstextfält genom att vid kriteriet i fråga välja ”dynamiska tilläggsinformationsfält”.  I anbudsportalen framgår det här så att anbudsgivaren kan lägga till önskad mängd svarsrader och i var och en av dem ange svar av texttyp. De tillagda informationsraderna visas också i jämförelsen vid anbudsgivaren i fråga.