I kvalificeringskraven definierar man krav och andra frågor som gäller leverantören eller anbudet. Av den information som definierats i den här sektionen skapas automatiskt en formulärsida i Tarjouspalvelu.fi på fliken Lämplighetskrav och där besvarar leverantören de definierade frågorna.


På de nationella blanketterna kallas kvalificeringskraven för lämplighets- och minimikrav. När den nationella underrättelsen förnyas och får nytt utseende, byter sektionen namn till kvalificeringskrav.Inledning


Du kan välja en inledning till kvalificeringskraven från de förhandslagrade texterna eller genom att skriva inledningen i textfältet.


Skapa kvalificeringskrav

 • Lägg till nytt kvalificeringskrav i punkten ”Lägg till nytt krav”


 • Skriv det önskade kravet i fältet ”Lämplighetskrav”  
  • Du kan förstora fältet med pilknappen och då kan du skriva en längre text  


 • Välj fälttyp för kvalificeringskravet 
  • Numerisk  
   • Anbudsgivaren matar in numerisk information 
   • Möjligt att definiera minimi- och/eller maximivärden  
   • Möjligt att definiera slut för fält 
   • Möjligt att ange som obligatorisk i punkten ”inmatning krävs” 
  • Kan filöverföras 
   • Anbudsgivaren laddar upp fil 
   • Möjligt att ange som obligatorisk i punkten ”överföring krävs” 
  • Ja/nej 
   • Anbudsgivaren svarar ja eller nej 
   • Möjligt att ange ja-svar som obligatoriskt i punkten ”ja krävs” 
  • Text 
   • Anbudsgivaren matar in fri text 
   • Möjligt att ange som obligatorisk i punkten ”inmatning krävs” 
  • För information 
   • Text för anbudsgivarens information, svar krävs inte 
  • Mellanrubrik 
   • Mellanrubriker som strukturerar och förtydligar kraven 
  • Meny 
   • Rullgardinsmeny, där leverantören kan välja ett alternativ 
   • Möjligt att ange som obligatorisk i punkten ”val krävs” 
   • Lägg till ett kriterium i menyn genom att klicka på ikonen ”redigera menyrader”


 • Skriv förklaring  
 • Lägg till menyrad vid punkten ”Lägg till menyrad” 
 • Lägg till alternativ för kriteriet genom att välja ”Bifoga till kriterium” 


 • Flervalsmeny 
  • Meny där leverantören kan välja flera alternativ 
  • Möjligt att ange som obligatorisk i punkten ”val krävs” 
  • Menyalternativen skapas på samma sätt som beskrivits ovan 

 • Nej/ja 
  • Anbudsgivaren svarar nej eller ja 
  • Möjligt att ange nej-svar som obligatoriskt i punkten ”nej krävs” 
 • Skriv eventuell tilläggsinformation som är relaterad till kravet i fältet ”Mer information” 
 • Ta bort rad med det röda krysset 
 • Lägg till nytt lämplighetskrav ovanför raden med pilikonen 
 • Ordna raderna med piltangenterna