I anbudssystemet kan de upphandlande enheterna spara skapade underrättelser som ”mallar”. En mall kan användas antingen inom den egna upphandlande enheten, men om man vill kan man dela den med alla eller med utvalda upphandlande enheter. 

 • De egna mallarna hittar du mappen ”Egna mallar”
 • De delade mallarna hittar du mappen ”Delade mallar”

Kopiera till mall
Genom att klicka på länken ”Kopiera till mall” kommer du från underrättelsen till att skapa en ny mall. När du klickar på länken öppnas det formulär som används för att skapa en mall på skärmen. Där matar du in:


 • Namn på mallen
 • Beskrivning av mallen¨


Om det är fråga om en egen mall eller en delad mall:


 • Inte delad
  • Du gör mallen bara för din egen upphandlande enhet
 • Delad med alla upphandlande enheter
  • Du gör en mall som delas med alla upphandlande enheter
 • Delad med valda upphandlande enheter
  • Välj de upphandlande enheter, med vilka du vill dela mallen via knappen ”Välj upphandlande enheter”
  • Sök (1) eller välj i listan upphandlande enhet med vilken du vill dela infordran av anbud med knappen ”>” (2), eller för över alla som valda på en gång (3). Efter det öppnas det en ruta också till höger (rubrik: Upphandlande enheter med vilka dokumentet har delats)
   • De valda upphandlande enheterna visas i listan till höger. Om du vill ta bort en upphandlande enhet från listan, ska du välja den i listan till höger och återställa till listan ”Hittade upphandlande enheter” genom att klicka på knappen överföring • När den upphandlande enheten har flyttats till rutan till höger, ska du stänga popupfönstret med krysset i övre högra hörnet
 • Vyn går tillbaka till vyn ”Kopiera som mall” (densamma där du valde upphandlande enheter)
 • Klicka på spara och systemet meddelar att sparandet lyckades


Använd mallen som grund för ny underrättelse

Du hittar mallarna i meddelandemapparna ”Egna mallar” eller ”Delade mallar”. Välj mapp och under den den mall som du vill granska eller som du vill basera din nya underrättelse på.

Egna mallar:
 • Du kan granska all information på mallen
 • Du kan redigera all information på mallen
 • Du kan redigera namnet på mallen, beskrivningen, synligheten och filerna
 • Du kan föra intern diskussion om mallen
 • Mallen kan också tas bort


Delade mallar:

 • I de vyer som öppnas till höger listas rubrikinformationen för alla mallar samt de nyaste delade mallarna
 • Du kan granska informationen om en mall genom att klicka på vilken som helst uppgift om mallen i någondera listan
 • Via de snabblänkar som visas i listan ”Nyaste delade mallarna” kan du kopiera mallen direkt till dina egna mallar eller granska den i pdf-format


När du har valt en mall i listan kan du via den vy som öppnas:

 • Granska mallens dokument
 • Föra offentlig diskussion
 • Öppna underrättelsen i pdf/html-format
 • Börja skapa en ny underrättelse med mallen som grund
 • Kopiera mallen till dina egna mallar