Använd infordran av anbud som mall för ny underrättelse


  • Välj från vilken mapp du hämtar anbudsförfarande
  • Välj i listan i mappen det anbudsförfarande du önskar
  • Klicka i högra ramen på ”Skapa ny underrättelse utgående från den här”
    • OBS! Du kan också använda de nya kriterierna för upphandlingsobjekt. Välj då: "Ny annons utifrån denna och börja använda nya kriterier >>" 
  • Underrättelsen i fråga öppnas som skapande av ny infordran av anbud och med alla tidigare uppgifter ifyllda utom datuminformationen (OBS: underrättelsens typ är densamma som i mallen)