Du börjar valet av en ny underrättelse vid punkten ”Skapa ny underrättelse”. Vyn går över till en ny flik, som följer Cloudia Sourcing nya utseende. I menyn kan du välja de formulär som organisationen har i bruk. 


Välj upphandlingsannons, dess språk och valuta samt om upphandlingsannonsen ska upprättas med de nya eller gamla kriterierna för upphandlingsobjektet.


OBS! I anslutning till förnyelsen av användargränssnittet har nya kriterier för upphandlingsobjekt installerats i Cloudia Contract. Anvisningarna för detta har märkts med bokstäver (UX).
Nationella underrättelserEU-underrättelse


OBS! Eftersom samma fält finns i många annonser, kan anvisningen innehålla en länk till en anvisning för en annan annons, där fältet förklaras.


Anvisningarna har också kompletterats med HILMA:s anvisningar. Cloudia Oy ansvarar inte för HILMA:s anvisningar.