Öppna anbuden


 • Klicka på ”Öppna anbud” 
 • Efter det går vyn till uppgörande av öppningsdokument 

OBS! När du har öppnat anbuden går det inte längre att ange uppgifter om några anbud som du har mottagit på papper.


 

Öppningsdokument


När anbuden öppnas första gången skapas ett öppningsdokument. Du kommer till jämförelsen och beslutshandlingarna först efter att öppningsdokumentet har skapats. Fyll i den information som efterfrågas nedan. Det färdiga öppningsdokumentet öppnas i pdf-format för utskrift.  

 • ”Plats”, ange information om var era öppningslokaliteter finns 
 • ”Presentera”, ange personens namn eller välj i menyn 
 • ”Namnteckningar”, ange personens namn eller välj i menyn 
  •  Du kan lägga till så många personer som behövs 
 • När det är klart klickar du på ”Skapa öppningsdokument”. Dokumentet öppnas i pdf-format 
  • Öppningsdokumentet visas på fliken ”Dokument” efter att det har skapats 
 • Efter det öppnas listningen mottagna anbud