Om man vill tillåta anbud på papper, ska den som hanterar underrättelsen mata in anbuden i systemet via funktionen Inmatning av anbud på papper. Anbud på papper kan endast matas in innan öppningsdokumentet har skapats.


OBS! Det är inte möjligt att mata in pappersanbud i EU-upphandlingsannonser, förhandlingsrundor, småskalig upphandling/förenklad konkurrensutsättning, ramavtal eller DPS interna konkurrensutsättningar eller annonser som skapats med nya kriterier. 


  • Klicka på ”Ange pappersanbud” 
  • Klicka på ”Aktivera” 
  • Klicka på ”Öppna pappersanbud” 

 

  • Mata in information om den som lämnat in anbud (dvs. leverantör i vars namn du matar in anbudet) 
  • Mata in lämplighetskrav 
  • Mata in information om upphandlingsobjektet 
  • Skicka anbud (dvs. spara anbud på papper) 
  • När du har matat in alla nödvändiga anbud som kommit in på papper, ska du avaktivera pappersanbudsläget genom att klicka på ”Ta ur bruk” 
  • Nu kan du fortsätta till öppningsdokumentet