I det här avsnittet:


Pågående underrättelser

Aktiv underrättelser

Avslutade underrättelserI varje underrättelse finns en statusvis informationssida. Du kommer till den genom att i arkiveringsvyn välja underrättelsens status och infordran av anbud som har statusen i fråga.Pågående underrättelser

När underrättelsen skapas hittar du den i mappen ”Pågår”.

 • Välj mappen ”Pågår”
 • Välj i den lista som öppnas det anbudsförfarande som du vill behandla
 • Sammanfattningen för det valda anbudsförfarandet öppnas i en egen ram


Toppnavigation:

 • Ta bort underrättelse
  • Systemet ber dig att bekräfta raderingen
  • När du väljer ”Ta bort” tas den halvfärdiga underrättelsen bort ur systemet
  • Alternativet Ångra för dig tillbaka till informationssidan
 • Dokument
 • Intern diskussion

Information på informationssidan ”Pågår”:
 • Upphandlingens namn och identifikationsnummer
 • Typ av underrättelse, jämförelsegrund
 • Öppna underrättelsen i pdf-format
 • Öppna underrättelsen i html-format
 • Skapa en ny underrättelse med denna som mall
  • Om organisationen har tagit i bruk testmiljö
  • Kopiera infordran av anbud till testmiljön
 • Skapa en kontraktsunderrättelse baserad på denna förhandsannonsering (i EU-förhandsannons)
 • Skapa en efterannonsering baserad på denna kontraktsunderrättelse (i ipphandlingsannons)
 • Kopiera till mall
 • Fönstret Diskussionsmeddelande (om intern diskussion har förts)
 • Tidsfrist för påbörjad och senast redigerad
 • Skapare och redigerareI vyn visas dessutom:

 • Redigera underrättelsen
  • Ta fram underrättelsen för redigering

Aktiv underrättelser


När underrättelsen har publicerats, flyttas den till mappen ”Aktiv”.


 • Välj mappen ”Aktiv”
 • Välj i den lista som öppnas det anbudsförfarande som du vill behandla
 • Sammanfattningen för det valda anbudsförfarandet öppnas i en egen ramToppnavigation:

Information på informationssidan ”Aktiv”:
 • Upphandlingens namn och identifikationsnummer
 • Typ av underrättelse, jämförelsegrund
 • Öppna underrättelsen i pdf-format
 • Öppna underrättelsen i html-format
 • Skapa en ny underrättelse med denna som mall 
  • Om organisationen har tagit i bruk testmiljö 
   • Kopiera infordran av anbud till testmiljön
 • Skapa en kontraktsunderrättelse baserad på denna förhandsannonsering (i EU-förhandsannons)
 • Skapa en efterannonsering baserad på denna kontraktsunderrättelse (i ipphandlingsannons)
 • Kopiera till mall
 • Fönstret Diskussionsmeddelande (om intern diskussion har förts)
 • Tidsgräns
 • Skapare

I vyn visas dessutom:
Avslutade underrättelser


När underrättelsens tidsfrist går ut flyttas den till mappen ”Avslutad”.


 • Välj mappen ”Avslutad”
 • Välj i den lista som öppnas det anbudsförfarande som du vill behandla
 • Sammanfattningen för det valda anbudsförfarandet öppnas i en egen ram
Toppnavigation:Information på informationssidan ”Avslutad”:

 • Upphandlingens namn och identifikationsnummer
 • Typ av underrättelse, jämförelsegrund
 • Öppna underrättelsen i pdf-format
 • Öppna underrättelsen i html-format
 • Skapa en ny underrättelse med denna som mall
  • Om organisationen har tagit i bruk testmiljö
  • Kopiera infordran av anbud till testmiljön
 • Skapa en kontraktsunderrättelse baserad på denna förhandsannonsering (i EU-förhandsannons)
 • Skapa en efterannonsering baserad på denna kontraktsunderrättelse (i ipphandlingsannons)
 • Kopiera till mall
 • Fönstret Diskussionsmeddelande (om intern diskussion har förts)
 • Tidsgräns
 • Skapare


I vyn visas dessutom funktioner enligt status:

 • Ange pappersanbud
 • Öppna anbud och skapa öppningsdokument