Uusi tukipyyntö

Poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD)

ESPD

Komission asetus yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan käyttämisestä EU-kynnysarvon ylittävissä tarjouskilpailuissa astui voimaan 18.4.2016. Yhteinen ...
To, 8 Marras, 2018 at 10:20 AM