Uusi tukipyyntö

Poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD)

ESPD

Komission asetus yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan käyttämisestä EU-kynnysarvon ylittävissä tarjouskilpailuissa astui voimaan 18.4.2016. Yhteinen ...
Ti, 3 Joulu, 2019 at 10:15 PM