Uusi tukipyyntö

Hankinnan kohteen kriteerit

Hankinnan kohteen kriteerit

Hankinnan kohteiden luonti (UX)

Cloudia Kilpailutuksessa kilpailutettavia asioita kutsutaan hankinnan kohteiksi, joten riippumatta siitä kilpailutatko tavara, palvelu tai urakkahankintaa, ...
Ti, 27 Marras, 2018 at 10:02 AM

Hankinnan kohteen kriteerit (UX)

Hankinnan kohteen kriteerit -osiossa määritellään tarjoajan täyttölomakkeisto hankinnan kohteista ja niihin liittyvistä kriteereistä. Osiossa laaditaan sama...
Ti, 27 Marras, 2018 at 8:50 PM

Hinnan kysyminen (UX)

Hinnan kysyminen  Hinnan kysyntä voidaan määritellä koko osa-alueen (ryhmän) oletusvalintana, josta on mahdollisuus poiketa kohdekohtaisesti tai koko os...
Ti, 27 Marras, 2018 at 9:56 AM

Kriteerien pisteyttäminen (UX)

Cloudia Kilpailutuksessa voidaan asettaa kriteerikohtaisia pisteitä sekä hinnan ja/tai laadun maksimipisteitä. Lisäksi hankittaville kohteille voidaan asett...
Ke, 10 Huhti, 2019 at 11:25 AM

Hinnan ja laadun pisteytys (UX)

HUOM!: Vertailun automaattinen laskenta on mahdollista vain, jos Tarjouspalvelun tiedot -osiossa on valittu vertailuperusteeksi "Kokonaistaloudellinen ...
Ti, 27 Marras, 2018 at 2:50 PM

Kohteiden ja kriteerien siirtäminen ja kopiointi (UX)

Kohteen siirtäminen tai kopiointi tapahtuu samalla tavalla osiin jaetussa hankinnassa osa-alueiden välillä sekä kokonaishankinnassa ryhmien välillä. Kohteen...
Pe, 5 Huhti, 2019 at 11:27 AM

Hankinnan kohteen kriteerit

Tässä osiossa: Hankinnan kohteen kriteerit  Kriteerityypit  Kriteereiden pisteyttäminen  Kriteereiden järjestäminen ja poistaminen  Kriteereiden ...
Ke, 1 Elo, 2018 at 10:44 AM

Lisää kohderyhmä

Hankinnan kohteen kriteerien laadinta aloitetaan kohderyhmien asettelulla. Kohderyhmällä tarkoitetaan osa-aluetta/positiota/hankittavaa kokonaisuutta, j...
To, 15 Kesä, 2017 at 3:15 PM

Hinta- ja laatupisteiden määrittely

Hintapisteiden määrittely "Pisteytys kohderiveittäin"-valintaperusteessa  Kullekin kohderiville annetaan omat hinna...
To, 10 Marras, 2016 at 9:58 AM

Hinta kysytään ja hintakriteeri

Mikäli hinnalle asetetaan pistevaikutuksia, pitää asettaa tapa jolla hintaa kysytään: Hinta kysytään yksikköhintana Hinta lasketaan tarjousp...
Ti, 31 Loka, 2017 at 4:02 PM