Uusi tukipyyntö

Hankintamenettelyt

Rajoitettu ja neuvottelumenettely

Eri hankintamenettelyt

Lomaketta täytettäessä valitaan, mitä menettelyä kilpailutuksessa käytetään. Valittavissa on lomaketyypistä riippuen: Avoin menettely Nopeu...
Ti, 3 Joulu, 2019 at 10:43 PM

Avoin menettely

Avoin menettely on hankintamenettely, jossa ilmoitus julkaistaan toimittajaportaaliin. Jos kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, julkai...
Ti, 3 Joulu, 2019 at 10:43 PM

Rajoitettu menettely

Rajoitettu menettely on hankintamenettely, jossa ilmoitus julkaistaan valituille tarjoajille suoraan sähköpostilla ja vain kutsutut tarjoajat voivat jättä...
Ke, 1 Huhti, 2020 at 11:40 AM

Neuvottelumenettely ja kilpailullinen neuvottelumenettely

Neuvottelumenettelyn prosessi on Kilpailutuksessa sama niin normaalin kuin kilpailullisen neuvottelumenettelyn osalta. 1) osallistumispyyntöv...
Ke, 1 Huhti, 2020 at 11:35 AM