Tämä ohje sopii kansallisen ilmoituksen muokkaukseen


Voimassa olevaa hankintailmoitusta on mahdollista muokata kohdasta "Muokkaus" – ”Muokkaa ilmoituksen tietoja”.


 

 • Muokkaa ilmoituksen tietoja
  • Kirjoita ruutuun tarjoajille lähtevä viesti hankintailmoituksen korjauksesta 
   • Viesti lähtee kaikille tarjouspyyntöön tutustuneille ja/tai tarjouksen jättäneille  
 • Lähetä viesti ja siirry korjaustilaan
  • Klikattaessa yllä oleva viesti lähtee tarjoajille ja järjestelmä siirtyy korjausilmoituksen tekoon  


HUOM! Korjaustilaan siirryttäessä kaikki tarjoajien aloitetut ja lähetetyt tarjoukset siirtyvät keskeneräiset -kansioon. Korjauksen aikana ei voi käydä tutustumassa tarjouspyyntöön tai jättää tarjouksia.


 • Ilmoitus siirtyy Korjattavat -kansioon
 • Ilmoituksen nimen eteen tulee korjaustilan ikoni
 • Avaa ilmoituksen tietosivu


 • ”Muokkaa ilmoitusta”
  • Hankintailmoitus avautuu
  • Tee tarvittavat muutokset hankintailmoitukseen
Korjausilmoitus


Korjausilmoituksella tehdään muutokset tarjouspyyntöön niihin kenttiin, joissa olevaa tietoa halutaan muuttaa. Järjestelmä kokoaa automaattisesti muutokset HILMAan menevien tietojen osalta osioon ”VII KOHTA: MUUTOKSET”. Loput muutokset on lueteltava kohdassa VII.2. Tämän jälkeen ilmoitus julkaistaan Tarjouspalveluun sekä HILMAan.


Huomioitavaa korjausilmoitusta tehtäessä:


II.1.1) Nimi

Uudessa korjausilmoituksessa ei tule käyttää "KORJAUSILMOITUS"-sanaa otsikossa vaan otsikko säilytetään entisellään.II.1.4) Lyhyt kuvaus

Korjausilmoituksella ei tule muokata kuvausta ellei itse hankinnan kuvaukseen tule muutosta.IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

 • Jos korjataan tarjosten määräaikaa, tulee myös muokata kohtaa IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot 

        (HUOM. tämä kenttä vain avoimessa menettelyssä)VII Kohta: Muutokset 
VII.1) Korjattavat tai lisättävät tiedot


VII.1.1) Muutoksen syy

 • Valitse  
  • Muutos alkuperäisiin hankintaviranomaisen lähettämiin tietoihin 
  • TEDissä julkaistu ilmoitus ei vastaa hankintaviranomaisen lähettämää alkuperäistä tietoaVII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

 • Tee muutokset tarjouspyyntöön normaalisti järjestelmän osissa 1-14
 • Järjestelmä listaa automaattisesti korjausilmoitukselle HILMAn siirtyviin tietoihin (osat I-VI) tehdyt muutokset

HUOM! Loput tehdyt muutokset tulee mainita kohdassa VII.2) Muut täydentävät tiedot.VII.2) Muut täydentävät tiedot

 • Kohdassa ilmoitetaan sellaiset muutokset, jotka eivät näy kohdan VII 1.2 listauksessa ja siirry täten automaattisesti HILMAan. Nämä muutokset voivat koskea esimerkiksi liitteitä, hankinnan kohteen kriteereitä tai soveltuvuusvaatimuksia. Kentän maksimimerkkimäärä on 4000 merkkiä, joten muutokset tulee ilmoittaa lyhyesti.Julkaise ilmoitus

 • Esikatselu ja julkaisu -välilehdellä julkaise ilmoitus normaalisti ”OK, julkaise” -painikkeella
  • Jos ilmoitus on julkaistu HILMAan, tulee myös korjausilmoitus julkaista HILMAan
  • Julkaistaessa tarjoajille lähtee ilmoitus, että korjattu ilmoitus on nyt julkaistu