Soveltuvuusvaatimuksiin laaditaan tarjoajaan tai tarjoukseen liittyviä vaatimuksia tai muita kysymyksiä. Osiossa määritellyistä tiedoista muodostuu automaattisesti lomakesivu Tarjouspalvelu.fi:hin "Soveltuvuusvaatimukset"-välilehdelle, jossa tarjoaja vastaa määriteltyihin kysymyksiin.


Johdanto


Voit valita johdannon soveltuvuusvaatimuksille esitallennetuista teksteistä tai kirjaamalla johdannon tekstikenttään.


Luo soveltuvuusvaatimukset


Luo uusi soveltuvuusvaatimus kirjoittamalla vaatimus kohtaan ”uusi vaatimus”  


KUVA: Yläkulmassa olevasta silmä-ikonista voit esikatsella tarjoajan näkymää Tarjouspalvelussa


Valitse soveltuvuusvaatimuksen kentän tyyppi

 • Numeerinen  
  • Tarjoaja syöttää numeerista tietoa
  • Valitaan kentän pääte eli yksikkö
  • Voidaan määritellä minimi- ja/tai maksimiarvot  
  • Voidaan laittaa pakolliseksi kohdasta ”syöttö vaaditaan”
  • Voidaan rajoittaa tarjoajan syöttämän arvon desimaalien määrää

KUVA: Numeerisen kriteerin asettelu

 • Tiedoksi
  • Tekstiä tiedoksi tarjoajalle, ei pyydetä vastausta
 • Ladattava
  • Tarjoaja lataa tiedoston
  • Voidaan laittaa pakolliseksi kohdasta ”lataus vaaditaan”
 • Teksti
  • Tarjoaja syöttää vapaata tekstiä
  • Mahdollisuus laittaa pakolliseksi kohdasta ”syöttö vaaditaan”
  • Voidaan määritellä vastaukselle enimmäispituus (X merkkiä)
  • Voidaan määritellä saako tarjoajan vastaus olla 
   • yksirivinen
   • monirivinen
   • vai yksi- tai monirivinen

KUVA: Tekstityyppisen kriteerin asettelu

 • Valikko
  • Pudotusvalikko, josta toimittaja voi valita haluamansa vaihtoehdon
  • Tarjoajan valinnalle voidaan laatia rajoituksia: 
   • Valinnassa ei rajoitusta
    • tarjoaja voi valita niin monta vaihtoehtoa kuin haluaa tai jättää vastaamatta kysymykseen
   • Valittava korkeintaan yksi
    • tarjoaja voi valita yhden vaihtoehdon tai jättää vastaamatta kysymykseen
   • Valittava vähintään yksi
    • tarjoaja tulee valita yksi tai useampi vaihtoehto (kysymys on tällöin pakollinen)
   • Valittava yksi
    • tarjoajan tulee valita yksi vaihtoehto (kysymys on tällöin pakollinen)
  • Lisää valikko vaihtoehto kirjoittamalla valinta kohtaan ”uusi valintarivi” -ikoni


KUVA: Valikkokriteerin asettelu

 • Kyllä/ei
  • Tarjoaja vastaa kyllä tai ei
  • Kysymys voi olla pakollinen tai vapaaehtoinen
  • Voidaan määritellä pakolliseksi kyllä tai ei -vastaus 
  • Kriteerille voidaan laatia ehdollisia kriteereitä
   • Valinnalla "Sisältää "Kyllä" ehdollisia kriteereitä" voidaan määritellä tarjoajalle avautuvaksi uusi kysymys, jos hän vastaa alkuperäiseen kysymykseen "Kyllä"
   • Valinnalla "Sisältää "Ei" ehdollisia kriteereitä" voidaan määritellä tarjoajalle avautuvaksi uusi kysymys, jos hän vastaa alkuperäiseen kysymykseen "Ei"


KUVA: Kyllä/Ei -kriteerin asettelu. Esimerkissä on Kyllä/Ei -kriteeri, jonka Ei vastauksesta avautuu uusi kysymys. 


 • Tietue
  • Laaditaan haluttu kysymyspatteristo, johon tarjoajan on vastattava x kertaa (esim. Referenssit)
   • Luo kysymykset/kriteerit allekkain kohtaan "Tietueen kriteerit"
  • Voidaan määritellä kuinka monta kertaa vähintään tai/ja enintään tarjoajan on vastattava kysymyspatteristoon
   • Kysymys on vapaaehtoinen, jos näihin jätetään määrittelemättä arvot
  • Tarjoaja voi lisätä uuden kysymyspatteriston Tarjouspalvelussa kohdasta "Lisää vastausrivi>>"KUVA: Tietuekriteerin asettelu ja miltä kriteeri näyttää tarjoajalle. 

 • Väliotsikko
  • Vaatimuksia jäsentäviä ja selkeyttäviä väliotsikoitaMuokkaa soveltuvuusvaatimuksia


Muokkaa kaikkia vaatimuksia

 • Poista valitut vaatimukset punaisesta raksista kerralla
  • Valitse rivin päästä ne vaatimukset, jotka haluat poistaa
 • Vie valinnat kriteeriryhmäksi 
 • Kriteerikirjastoon pääsee kirjaikonista
  • Kriteerikirjastosta voit tuoda valmiin soveltuvuusvaatimusryhmän kyseiselle hankinnalleKUVA: Soveltuvuusvaatimusten muokkausvaihtoehdot


Muokkaa yksittäisiä vaatimuksia

 • Kriteerin voi poistaa punaisesta raksi-ikonista
 • Soveltuvuusvaatimuksien järjestystä voi muokata ottamalla hiirellä kiinni halutusta kriteeristä ja raahaamalla (drag and drop) se haluttuun paikkaan. 


Toiminnot - valikko 

 • Toiminnot- valikko on jokaisella soveltuvuusvaatimuksella, sekä sen kriteerillä
 • Sulje kriteeri
  • Piilottaa soveltuvuusvaatimuksen tarkemmat tiedot (näyttää vain soveltuvuusvaatimuksen otsikon)
  • Muokataksesi soveltuvuusvaatimusta jälleen täytyy se ensin avata ikonista - avaa kaikki vaatimuksetKUVA:  Yllä olevassa kuvassa on soveltuvuusvaatimus 1 sekä 2 ovat suljettuja kriteerejä, jolloin kriteeri ei näy kokonaan. Klikkaamalla kriteeriä saadaan kaikki kriteerin tiedot näkyville.


 • Siirrä tai kopioi kriteeri
  • Voit siirtää soveltuusvaatimuksen toiseen kohtaan tai kopioida sen
  • Listaus mihin toiminnolla voidaan siirtää tai kopioida kriteerin vaatimukset avautuu erilliseen ikkunaan
   • Siirrä tai kopioi vaatimus Kyllä/Ei -kriteerin ehdolliseksi kriteeriksi
    • Lisää "Kyllä" -valinnalle
    • Lisää "Ei" -valinnalle
   • "Uudeksi vaatimukseksi" -valinnalla kyseinen vaatimus voidaan kopioida uudeksi vaatimukseksi 


KUVA: Siirrä tai kopio soveltuvuusvaatimus uudeksi vaatimukseksi


 • Kriteerille voi laatia lisätietoa neliö-ikonista 
  • Tarjouspalvelussa lisätieto näkyy toimittajalle ko. kriteerin kohdalla kysymysmerkin takaa 


KUVA: Lisätiedon lisäys kriteerille