Oikeusperusta

Valitse minkä direktiivin mukainen ilmoitus on tarkoitus tehdä

 • Direktiivi 2014/23/EU (Käyttöoikeussopimus), valitse alla olevasta valikosta tekeekö ilmoituksen hankintaviranomainen vai -yksikkö 
 • Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat) 
 • Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat) Direktiivin valinnasta riippuen täytetään vasempaan navigaatioon avautuvat kohdat

 • Liite D1 (Julkiset hankinnat) 
 • Liite D2 (Erityisalat) 
 • Liite D4 (Käyttöoikeussopimus)I KOHTA: Hankintaviranomainen kts. tarkemmat ohjeetII KOHTA: Hankinnan kohde


II.1) Hankinnan laajuus

HILMAn ohjeistus:

Merkitään hankintayksikön valitsema, hankinnan kokonaisuutta kuvaava lyhyt nimi. Nimi toimii hakuotsikkona toimittajien hakiessa HILMAssa ja TED-tietokannassa julkaistuja hankintoja.

 • Anna hankinnalle nimi
 • Anna hankinnalle viitenumero tarvittaessa (HUOM! Tämä numero ei ole hankinnan tunniste)


II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi


HILMAn ohjeistus: 

 • CPV-koodien käyttäminen on pakollista. CPV-koodien mukaista yhteistä hankintanimikkeistöä (Common Procurement Vocabulary) käytetään hankinnan yksilöimiseen.
 • CPV-koodi voidaan hakea ilmoitukseen joko käyttämällä sanahakua tai valitsemalla sopiva CPV-koodi suoraan viitenimikkeistöstä. CPV-koodien luokittelujärjestelmä perustuu puukaavioon, jossa on 5-numerotasoa. Mitä tarkemman numerotason valitsee, sitä tarkemmin hankinnan kohde määritellään.
 • CPV-koodien avulla potentiaaliset toimittajat saavat nopeasti yksilöidyt tiedot omaa sektoriaan koskevista hankinnoista HILMAssa ja TED-tietokannassa. Käytännössä tarjoajat käyttävät paljon ns. profiilipalveluita, joissa tarjoajille automaattisesti toimitetaan ennalta määriteltyjen tuoteryhmien mukaiset ilmoitukset.
 • CPV-koodeihin sisältyy myös ns. täydentävä sanasto, jonka käyttö ei ole pakollista. Hankintayksikkö voi kuitenkin halutessaan hakea täydentävästä sanastosta lisämääreitä hankinnan kohteen yksilöimiseksi.

 • Klikkaa ”Valitse CPV-koodi”, valintaikkuna avautuu 
  • Valitse koodi ruksaamalla valintaruutu 
  • Avaa koodien alatasot esille nuolipainikkeesta 
  • Lomakkeelle lisätyn koodin voi vaihtaa toiseen 
  • ”CPV-täydentävä nimikkeistö” valitaan samalla tavalla

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

 • Valitaan sopimuksen tyyppi 

 

II.1.4) Lyhyt kuvaus

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla.


HILMAn ohjeistus: 

 • Tässä kohdassa kuvataan lyhyesti ja yleisellä tasolla hankinnan kohdetta ja sen pääpiirteitä. Kohdassa II.2.4 ilmoitetaan tarkempia kuvauksia hankinnan kohteesta.
 • Syötä hankinnasta lyhyt kuvaus (korkeintaan 1000 merkkiä)


II.1.7 Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)

 • Arvo
  • Syötä ”arvo” avautuvaan kenttään 
 • Alhaisin tarjous/ korkein tarjous joka on otettu huomioon
  • Alhaisin tarjous / korkein tarjous joka on otettu huomioonII.1.6) Osia koskevat tiedot


HILMAn ohjeistus: 

 • Hankintayksikkö voi päättää, että tarjoajat saavat tehdä osatarjouksia. Tästä mahdollisuudesta on aina ilmoitettava hankintailmoituksessa, muutoin osatarjouksia ei saa hyväksyä menettelyn myöhemmässä vaiheessa. Mikäli osatarjoukset hyväksytään, tulee hankintayksikön täyttää ilmoituslomakkeen osan II.2 osia koskevat tiedot. Osien tietoja täyttää useita kappaleita. Lisäksi hankintayksikön tulee kertoa, voiko tarjous koskea vain yhtä osaa / yhtä tai useampaa osaa / kaikkia osia (valitaan vain yksi vaihtoehto).


Valitse, onko sopimus jaettu osiin

 

 • Kyllä 
  • Täytä ”Tarjoukset voivat koskea” -kohtaan tarvittavat tiedot
  • Mikäli sopimus on jaettu osiin tällä välilehdellä ei ole enempää täytettäviä tietoja
  • Siirry osioon II.2: KOHTA: KUVAUS (SOPIMUS JAETTU OSIIN) linkki!
 • Ei 
  • Täytä sivulle avautuvat tiedot (II.2.2 – II.2.14) II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)


HILMAn ohjeistus:

 • Tässä voidaan ilmoittaa hankinnan pääasiallista kohdetta kuvaavan ja II.1.2. kohdassa ilmoitetun pääasiallisen CPV-koodin lisäksi tarkentavia CPV-koodeja hankinnan kohteelle.
 • Tähän voi ilmoittaa hankinnan kohdetta kuvaavia lisäkoodeja esimerkiksi tilanteessa, jossa hankintaan sisältyy useita eri palveluja tai tavaroita.
 • Klikkaa ”Valitse CPV-koodi”, valintaikkuna avautuu 
  • Valitse koodi ruksaamalla valintaruutu 
  • Avaa koodien alatasot esille nuolipainikkeesta 
  • Lomakkeelle lisätyn koodin voi vaihtaa toiseen 
  • ”CPV-täydentävä nimikkeistö” valitaan samalla tavalla

II.2.3) Suorituspaikka


HILMAn ohjeistus: 

 • Valitaan hierarkiasta toteutuspaikkaa vastaava NUTS-aluekoodi (Nomenclature of Territorial Units for Statistics).
 • NUTS-koodeissa tasoja on viisi: ylin taso on valtio, jonka jälkeen tasot jakaantuvat aina kuntatasoon asti. Mikäli hankinta tullaan toteuttamaan usealla eri paikkakunnalla, NUTS-koodi tulee valita riittävän yleisellä tasolla, esimerkiksi maakunta- tai valtiotasolla. NUTS-koodit palvelevat toimittajia, jotka niiden avulla voivat rajata hankintoja toteutuspaikan mukaan.
 • Hankinnan toteutuspaikkaa voidaan tarkentaa vapaakenttäalueessa, esimerkiksi ilmoittamalla paikkakuntatasoa tarkemmat osoitetiedot
Valitse hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka (NUTS-koodi) painikkeesta avautuvasta ikkunasta
 • Lisää rivi 
 • Täydennä tarvittaessa pääasiallinen suorituspaikka (korkeintaan 200 merkkiä)

II.2.4) Kuvaus hankinnasta  


HILMAn ohjeistus: 

Tässä kohtaa kuvataan tarkemmin hankinnan kohde ja siltä edellytetyt vähimmäisvaatimukset.

 • Syötä hankinnan tarkka kuvaus (korkeintaan 4000 merkkiä)


II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet


Jos kohdassa DIREKTIIVI on valittu ”Direktiivi 2014/23/EU (Käyttöoikeussopimus)”, esitetään tässä kohdassa sopimuksentekoperusteet alenevassa tärkeysjärjestyksessä.


 • Kirjoita ensimmäinen peruste kohtaan 1. Peruste 
  • Lisää rivi kohdasta ”lisää rivi”Jos kohdassa DIREKTIIVI on valittu ”Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)” tai ”Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)”, merkitään hankintasopimuksen tekoperusteet alla ohjatulla tavalla.


 • Valitse hankintasopimuksen tekoperusteet
  • Ei valittu
  • Kustannusperuste (kun käytetään elinkaarikustannuksia)
  • Hinta


Määrittele perusteet (kustannusperuste, hinta tai laatuperuste) alla olevien vaihtoehtojen mukaisesti:


1) Kustannusperuste (kun täytetään elinkaarikustannuksia)

KUVA: Valinnan jälkeen aktivoituu "Lisää rivi"-toiminto. Lisää rivi ja syötä siihen perusteen nimi sekä painotus2) Hinta

 • Määritellään hinnan painotus

KUVA: Jos valintaperusteena käytetään ainoastaan halvinta hintaa, painotusta koskeva kohta tulee jättää tyhjäksi3) Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta/laatusuhdetta)

 • Valinnan jälkeen aktivoituu ”Lisää rivi” -toiminto
  • Syötä laatuperuste ja painotus

KUVA: Valinnan jälkeen aktivoituu "Lisää rivi"-toiminto. Lisää rivi ja syötä siihen perusteen nimi sekä painotus


 KUVA: Jos vertailuperusteena on ollut hinta-/laatusuhde, tulisi kohta täyttää esimerkin mukaisesti. Esimerkissä laatuperusteena hintasuhde 60 % ja laatusuhde 40 %.II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

HILMAn ohjeistus: 
 • Jos hankintayksikkö ilmoittaa lisähankinnat mahdollisiksi, lomakkeen lisähankintaa koskevissa kohdissa kuvataan optiot sekä kerrotaan niiden alustava aikataulu. Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, jos kyseessä on alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä uusi sopimus, joka vastaa aikaisemmin tehtyä hankintaa. Suorahankinnalle on asetettu tällöin myös eräitä lisäedellytyksiä.


 • Valitse tarvittaessa ”Lisähankintamahdollisuudet”  
 • Kun valitaan ”Lisähankintamahdollisuudet”, avautuu alle ikkuna, johon tulee syöttää pyydetyt tiedot 


II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

HILMAn ohjeistus: 

 • Tähän kohtaan merkitään lähinnä tilastointitarkoituksia varten tieto siitä, liittyykö hankinta Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen tai ohjelmaan. Kyseeseen voisi tulla esimerkiksi Euroopan aluekehitysrahaston tai Euroopan sosiaalisrahaston varoja sisältävä hankinta. Lomakkeessa voi kuvata tarkemmin rahastojen osuutta hankintaan.Valitse liittyykö hankinta Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan  


 • Valittaessa ”Kyllä” syötä hankkeen nimi tai viite avautuvaan kenttään


II.2.14) Lisätiedot


 • Syötä tarvittaessa lisätietoja hankintaan liittyen (korkeintaan 4000 merkkiä)  II.2: KOHTA: Kuvaus (sopimus jaettu osiin)

Jos lomakkeen kohtaan ” II.1.6) Osia koskevat tiedot” on vastattu kyllä, täytetään kohdan II.2: KOHTA: KUVAUS (SOPIMUS JAETTU OSIIN) tiedot


Syötä uusi hankintasopimus

 • Valitse ”Lisää uusi”II.2) Kuvaus

 • Syötä hankintasopimuksen kohteelle nimi ja osanumeroTäytä osion kohdat II.2.2) - II.2.14), jotka ovat kuvattu osiossa II KOHTA: Hankinnan kohdeIV KOHTA: Menettely 


IV.1) Kuvaus


IV.1.1) Menettelyn luonne

 • Valitse hankinnassa käytetty menettely


IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

 • Valitse tarvittaessa ” Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen”

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

 • Valitse ” Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta” IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

 • Jos hankinnasta on julkaistu aikaisempi ilmoitus, syötetään kenttään EUVL-numeroV.2) Sopimuksen tekeminen


V.2.1) Sopimuksentekopäivä

 • Syötä sopimuksentekopäivämäärä

 

V.2.2) Tietoa tarjouksista

 • Ota kantaa onko sopimus tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa


V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

 • Lisää yhteistieto ”Lisää”-painikkeella
  • Muokkaa avautuvaa riviä ja täytä avautuvat tiedot


V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)

 • Syötä ”Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo”
 • Valitse tarvittaessa ”Sopimuksen kokonaisarvo”
  • Täytä ”Sopimuksen/osan kokonaisarvo” 
 • Valitse tarvittaessa ”Alhaisin tarjous/ Korkein tarjous joka on otettu huomioon”
  • Täytä ” Alhaisin tarjous / Korkein tarjous joka on otettu huomioon” 
 • Täydennä ”valuutta”


V.2.5) Tietoa alihankinnasta

 • Valitse tarvittaessa ”Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa”
 • Jos valinta tehdään, syötä ”Arvo tai osuus, joka teetetään todennäköisesti alihankintana kolmansilla” 

VI KOHTA: Täydentävät tiedot


Tarjouspalvelun tiedot


Esikatselu ja julkaisu