Tietopyynnön laadinta mukailee samaa mallia kuin kansallisen hankintailmoituksen laadinta. Erovaisuudet löytyvät kohdasta "Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot".

 

Katso ohjeet klikkaamalla kuvaa
Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot


 

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

* pakolliset kentät

 • Syötä tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
 • Anna lisätietoja tarvittaessaVähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

* pakolliset kentät

 • Anna vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidetävä tarjouksensa voimassa
  • Valitse päivämäärä kalenteripainikkeesta, tai
  • Syötä kesto kuukausina

Hankinnan kohde jaettu osiin

*pakolliset kentät

 •  Valitse onko mahdollinen hankinta jaettu osiinEhdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Hilman ohjeistus:

 • Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan tavarantoimittajan, palveluntuottajan tai urakoitsijan kyvyistä toteuttaa hankinta. Vaatimusten tulee liittyä ehdokkaan tai tarjoajan edellytyksiin toteuttaa hankinta ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Myös suunnittelukilpailuissa osallistujille voidaan asettaa soveltuvuusvaatimuksia ja osallistujien määrää voidaan rajoittaa.
 • Ehdokkaiden ja tarjoajien tai suunnittelukilpailuun osallistujien soveltuvuus on arvioitava aina ennen tarjousten tai suunnittelukilpailussa suunnitelman arviointia.
 • Soveltuvuuden arvioinnissa hankintayksikkö voi vaatia, että tarjoajat täyttävät tietyt taloudelliset ja rahoitukselliset vaatimukset, tekniseen suorituskykyyn tai ammatilliseen pätevyyteen liittyvät tai muut objektiivisin ja syrjimättömin perustein arvioitavissa olevat vaatimukset. Jos hankintayksikkö asettaa soveltuvuusvaatimuksia, on niistä ilmoitettava hankintailmoituksessa, mutta tarkemmat tiedot vaatimusten sisällöstä voidaan antaa tarjouspyyntöasiakirjoissa. Tarjouspyyntöasiakirjat voidaan liittää suoraan hankintailmoitukseen tai niihin voidaan lisätä linkkiyhteys.


 • Syötä ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset tarvittaessa 

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen arvioidaan

Hilman ohjeistus:

 • Hankintayksikkö luettelee todistukset ja selvitykset, jotka ehdokkaiden tai tarjoajien tulee toimittaa soveltuvuutensa arviointia varten. Esimerkiksi ehdokkaan tai tarjoajan taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta voidaan pyytää selvityksenä tuloslaskelmaa, tasetta tai toimintakertomusta, todistusta yrityksen liikevaihdosta sekä liikevaihdosta hankintasopimuksen kohdealalta tai pankin tai luottolaitoksen lausuntoa. Ammatillisen pätevyyden arvioimiseksi voidaan pyytää esimerkiksi todistusta soveltuvasta koulutuksesta tai tutkinnosta.


 • Syötä todistukset ja selvitykset, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen arvioidaan

 


Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hilman ohjeistus:

 • Hankintayksikkö voi antaa hankintamenettelyä koskevia lisätietoja tässä vapaakenttäalueessa.
 • Lisätiedot voivat koskea esimerkiksi:
 • Hankintayksikkö voi tarkentaa antamiaan tietoja tarjouspyyntöasiakirjoissa, jotka on mahdollista liittää hankintailmoitukseen. Tarjouspyyntöasiakirjoja ovat esimerkiksi tarjouspyyntö ja sen mahdolliset liiteasiakirjat sekä hankekuvaus. Hankintailmoitukseen on myös mahdollista liittää linkkejä esimerkiksi hankintayksikön kotisivuille.Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä 

 • Valitse vastaus tarvittaessa
  • Kyllä
  • Ei


 

Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset

 • Syötä sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset tarvittaessa

 

 

Katso ohjeet klikkaamalla kuvaa: