HUOM! Tämä ohje soveltuu seuraaville lomakkeille

 • EU-hankintailmoitus
 • Erityisalojen hankintailmoitus
 • Sosiaalipalveluiden ja muiden erityispalveluiden hankintailmoitus
 • Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus
 • Toimittajarekisteri
 • Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava (HUOM! Tätä lomaketta ei voi julkaista HILMAan)
IV.1) Kuvaus


IV.1.1) Menettelyn luonne

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla


Valitse hankinnassa käytetty menettely (ks. hankintamenettelyt)

 • Kirjoita perustelut tarvittaessa


 


IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä  

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla


Valitse tarvittaessa ” Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen”

 • Jos valitaan, alle avautuu lisää täydennettäviä tietoja. Valitse perustetaanko puitejärjestely yhden tai useamman toimijan kanssa
 • Jos valitset ”usean kanssa”, syötä avautuvaan kenttään osallistujien suunniteltu enimmäismäärä.”
 • Jos kyseessä on rajoitettu menettely, tulee valittavaksi myös ” Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen”
 • Jos puitejärjestely kestää yli neljä vuotta, kirjoita perustelut alle avautuvaan kenttään. (korkeintaan 400 merkkiä)

 

IV.1.6) Tietoa sähköisestä huutokaupasta

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla

 • Valitse tarvittaessa ”Sähköistä huutokauppaa käytetään” ja täytä sähköistä huutokauppaa koskevat lisätiedot avautuvaan kenttään (korkeintaan 400 merkkiä)
 

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla

 • Valitse ”Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta”

 


IV.1.10) Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla

 • Syötä internetosoite, jossa on saatavilla lisätietoa käytetystä menettelystä


blob1478692140391.png


IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla

 • Syötä tarvittaessa hankintamenettelyn keskeisen piirteet (korkeintaan 500 merkkiä)
IV.2) Hallinnolliset tiedot


IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla


Jos hankinnasta on julkaistu aikaisempi ilmoitus, syötetään kenttään EUVL-numero
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla

 • Syötä tai valitse kalenterivalikosta tarjouksen tai osallistumishakemuksen vastaanottamisen määräaika. 
  • EU-hankinnoissa tarjousaika alkaa siitä hetkestä kun HILMA lähettää ilmoituksen TEDiin. Selvyyden vuoksi lähetyspäivää ei suositella laskettavaksi mukaan tarjousaikaan, vaan laskenta kannattaa aloittaa seuraavasta päivästä.IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa 

 • Valitse millä kielellä tarjoukset tai osallistumishakemukset tulee toimittaa

 IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

 • Määritä vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa. Päivämäärät voidaan syöttää kenttään tai valita kalenterinäkymästä.
  • Määritä päivämäärä, tai
  • Kesto kuukausina


 


IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla

 • Määritä milloin tarjoukset avataan
  • Päivämäärä ja kellonaika
  • Paikka
  • Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä