HUOM! Tämä ohje soveltuu seuraaville lomakkeille
 • EU-hankintailmoitus
 • Erityisalojen hankintailmoitus
 • Sosiaalipalveluiden ja muiden erityispalveluiden hankintailmoitus
 • Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus
 • Toimittajarekisteri
 • Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava (HUOM! Tätä lomaketta ei voi julkaista HILMAan)III.1) Osallistumisvaatimukset

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla


Syötä ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset (korkeintaan 4000 merkkiä)

 


III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla.


Ota kantaa käytetäänkö ” Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti”

Jos valintaa ei tehdä, syötetään:

”Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus” (Korkeintaan 4000 merkkiä)

”Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso” (Korkeintaan 4000 merkkiä)

 

 

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla.


Ota kantaa käytetäänkö ”Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti”

 • Jos valintaa ei tehdä, syötetään:
  • ”Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus” (Korkeintaan 4000 merkkiä)
   • ”Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso” (Korkeintaan 4000 merkkiä)

 

 

III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla.

 • Syötä tarvittaessa luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista

blob1478688248267.png


III.1.5) Tietoa varatuista hankintasopimuksista 

 • Syötä tarvittaessa varatun hankintasopimuksen tiedot
 * Alin vaihtoehto on näkyvissä ainoastaan Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus -lomakkeella.

 

KUVA: Alin vaihtoehto on näkyvissä ainoastaan Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus -lomakkeella


III.1.6) Vaaditut takuut ja vakuudet

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla.

 • Syötä tarvittaessa tiedot vaadituista takuista ja vakuuksista (korkeintaan 1000 merkkiä)

III.1.7) Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla.
 • Syötä tarvittaessa tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/ tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin (korkeintaan 1000 merkkiä)III.1.8) Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla

 • Syötä tarvittaessa (korkeintaan 1000 merkkiä)III.1.9) Järjestelmäkelpoisuus
* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla
III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot


III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta

* Tämä kohta on ainoastaan Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus -lomakkeella. 

 • Valitse ” Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle (vain palveluhankinnoissa)”
  • Jos valinta tehdään, syötä myös kohdan ” Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot”   


III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot

 • Täytä sopimuksen toteuttamista koskevat tiedot tarvittaessa (korkeintaan 1000 merkkiä)

 

 


III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

 • Valitse ” Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus” tarvittaessa