HUOM! Tämä ohje soveltuu seuraaville lomakkeille

 • EU-hankintailmoitus
 • Erityisalojen hankintailmoitus
 • Sosiaalipalveluiden ja muiden erityispalveluiden hankintailmoitus
 • Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus
 • Toimittajarekisteri
 • Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava (HUOM! Tätä lomaketta ei voi julkaista HILMAan)Oikeusperusta

 • Valitaan oikea oikeusperusta hankintailmoitukselleIlmoituksilla "Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus" valitaan ensin onko ilmoittava yksikkö hankintaviranomainen vai -yksikkö:  


HILMAn ohjeistus: 

Tässä kohdassa ilmoitetaan, onko ilmoittajana hankintadirektiivin mukainen viranomaishankintayksikkö vai erityisalojen hankintadirektiivin mukainen erityisalojen hankintayksikkö.


KUVA: Hankintaviranomainen/ -yksikkö valinta ainoastaan käyttöoikeussopimusta koskevalla ilmoituksella

 


 

I.1) Nimi ja osoitteet


HILMAn ohjeistus: 

 • Tässä kohdassa ilmoitetaan hankintayksikön yhteystiedot. Hankintalaissa tarkoitettuja hankintayksiköitä ovat valtion, kuntien- ja kuntayhtymien viranomaiset, evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä niiden seurakunnat ja muut viranomaiset, valtion liikelaitokset ja julkisoikeudelliset laitokset tai mikä tahansa hankinnan tekijä kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta edellä mainituilta yksiköiltä.
 • Lomakkeeseen voidaan hankintayksiköksi merkitä myös tilapäisesti tai pysyvästi hankintoja varten perustettu yhteistoimintaelin tai menettelystä muiden puolesta vastaava hankintayksikkö (ns. hankintarengas). Jos hankinta toteutetaan yhdessä useamman hankintayksikön toimesta, on ilmoitukseen lisättävä vähintään yhdet ylimääräiset yhteystiedot koskien mukana olevia hankintayksiköitä.


Yhteystiedot tulevat automaattisesti esitäytettynä järjestelmään tallennettujen tietojen mukaisesti ja niitä voidaan tarvittaessa muokata.

 


Käyttövinkki: Kun nimi- ja osoitetietoja muokataan lomakkeelle, tiedot eivät tallennu pysyvästi yhteystietorekisteriin, vaan koskevat vain ko. tarjouspyyntöä. 


Pysyvät muokkaukset on tehtävä "Työkalut" > Yhteystietorekisteri" -kohdassa. NUTS-koodi (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)


HILMAn ohjeistus: 

Yhteystiedoissa ilmoitetaan myös hankintayksikön sijaintipaikkaa merkitsevä NUTS-aluekoodi (Nomenclature of Territorial Units for Statistics). NUTS-koodeissa tasoja on viisi: ylin taso on valtio, jonka jälkeen tasot jakaantuvat aina kuntatasoon asti. NUTS-koodit palvelevat toimittajia, jotka niiden avulla voivat rajata hankintoja hankintayksikön sijainnin mukaan.


 • Valitse hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka (NUTS-koodi) painikkeesta avautuvasta ikkunasta
  • Valitse koodi ruksaamalla valintaruutu 
  • Avaa koodien alatasot esille nuolipainikkeesta 
  • Lomakkeelle lisätyn koodin voi poistaa ruksaamalla punaista X-painiketta 
Internetosoite (-osoitteet)


HILMAn ohjeistus: 

 • Internet-osoite -kohtaan täytetään hankintayksikön tai hankintamenettelyn verkkosivut, joista löytyy lisätietoa hankintayksiköstä ja hankinnasta.
  Hankkijaprofiilista ei ole säädetty hankintalaissa.
 • Hankkijaprofiililla tarkoitetaan yleisempää kuvausta hankintatoiminnasta. Hankkijaprofiilissa voidaan kuvata hankintayksikön toimintaa ja tehtäviä, niihin liittyviä keskeisiä hankintoja ja hankintojen suunniteltuja aikatauluja. Hankintaprofiilin voi esimerkiksi perustaa hankintayksikön omille internetsivuille tai täyttämällä EU:n julkaisutoimiston internetsivuilla komission vakiolomakeasetuksella annetun hankkijaprofiilia koskevan ilmoituksen, joka julkaistaan pysyvästi TED-tietokannassa.


Internet-osoite – kohtaan täytetään hankintayksikön tai hankintamenettelyn verkkosivut, joista löytyy lisätietoa hankintayksiköstä ja hankinnasta
Tilaajat (Mukana olevat yhteisöt)

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla.

Lisää yhteistieto:

 • Klikkaa ”Lisää yhteystieto”
 • Lomakkeelle tulee uusi yhteisö nimellä ”Uusi yhteystieto”
 • Klikkaa sinistä kynäpainiketta ja täytä tiedot avautuneelle lomakkeelle 


 

Valitse yhteisöt rekisteristä

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla.


Klikkaa ”Valitse yhteisöt”:

 • Avautuvasta ikkunasta valitse yksi tai useampi esitallennettu yhteisö tai yhteisöryhmä
 • Valitut yhteisöt listautuvat lomakkeelle
 • Jos haluat tarkastella lisätyn yhteisön tietoja, klikkaa sinistä kynäpainiketta ja tiedot avautuvat lomakkeelle. Tässä voit myös muokata yhteisön tietoja
 • Kun klikkaat sinistä kynäpainiketta uudestaan, avoinna olevat yhteisön tiedot sulkeutuvat
 • Jos haluat poistaa lisätyn yhteisön lomakkeelta, klikkaa punaista X-painiketta 


 

I.2) Yhteishankinta

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla.


HILMAn ohjeistus: 

 • Tässä kohdassa ilmoitetaan, toteutetaanko hankinta yhteishankintana usean hankintayksikön toimesta. Yhteishankinta voidaan toteuttaa joko käyttämällä erillistä yhteishankintayksikköä kuten valtiolla esimerkiksi Hansel Oy:tä. Tällöin ilmoitetaan sekä yhteishankinnasta että yhteishankintayksikön käyttämisestä. Jos taas yhteishankinta toteutetaan käyttämättä yhteishankintayksikköä esimerkiksi ns. hankintarenkaana, täytetään ainoastaan kohta, jossa ilmoitetaan sopimukseen sisältyvän yhteishankintaa. 
 • Jos kyseessä on yhteishankinta, johon osallistuu useaan EU- tai ETA-maahan sijoittautunut hankintayksikkö (esimerkiksi suomalainen ja ruotsalainen hankintayksikkö), on ilmoitettava menettelyyn sovellettava hankintalaki. 
 • Yhteishankintoja käytettäessä on yhteystietoihin lisättävä vähintään yhdet ylimääräiset yhteystiedot.


Valitse tarvittaessa yhteishankintaa koskevat tiedot

 • Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
  • Täytä yhteishankinnan tiedot tarvittaessa 
 • Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö 


KUVA: Jos valitaan "sopimukseen sisältyy yhteishankintaa" syötä alle pyydetyt tiedot

 

I.3) Viestintä


HILMAn ohjeistus: 

Uuden hankintalain mukaan hankinta-asiakirjojen kuten tarjouspyyntöasiakirjojen tulee lähtökohtaisesti olla saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta internetissä. Poikkeuksellisesti hankintalaissa listatuissa tilanteissa hankinta-asiakirjojen saantia voidaan rajoittaa. Tässä kohdassa ilmoitetaan, ovatko asiakirjat saatavilla verkossa sekä asiakirjojen verkko-osoite tai saatavuuden rajoittaminen, jolloin on ilmoitettava verkko-osoite, joista saa informaatiota siitä, miten tarjoajat pääsevät käsiksi rajoitetun saatavuuden hankinta-asiakirjoihin.


 • Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta
  • Osoitekenttään tulee oletuksena oman hankintaorganisaatiosi tarjousportaalin osoite, joten tämän kentän tietoa ei tarvitse muokata. Tarvittaessa muokkaaminen on mahdollista 
  • HUOM! Jos vahingossa poistaa osoitteen, sen saa palautettua kohdasta "Palauta oletus URL"
 • Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta
  • Syötä osoite (URL) 
Lisätietoja saa


HILMAn ohjeistus: 
Kohdassa ilmoitetaan, mistä hankinnasta kiinnostuneet toimittajat saavat lisätietoja hankinnasta. Tältä osin voidaan viitata hankintayksikön yhteystietoihin tai lisätä uusi yhteystieto lisätietojen antamista varten.
 • Edellä mainittu osoite
 • Toinen osoite
  • Täytetään vastaavat nimi- ja osoitetiedot  

 Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävät/jätettävä


Sähköisesti osoitteessa:

 • Järjestelmä muodostaa tarjouspyyntölinkin. Tämä automaattisesti muodostunut osoite toimii linkkinä HILMA-ilmoituksessa, joka ohjaa tarjoajan automaattisesti oikealle tarjouspyynnölle tarjousportaalissa. Normaalisti tätä osoitetta ei kannata muokata tai poistaa.
  • HUOM! Jos vahingossa poistaa osoitteen, sen saa palautettua kohdasta "Palauta oletus URL"
 • Jos tarjoukset tai osallistumishakemukset jätetään postitse:
  • Ei valittu 
  • Edellä mainittuun osoitteeseen 
  • Seuraavaan osoitteeseen 
   • Täytetään vastaavat nimi- ja osoitetiedot  
 • Jos sähköinen viestintä edellyttää sellaisten työkalujen ja välineiden käyttämistä, jotka eivät ole yleisesti saatavilla. 
  • Ilmoita osoite, josta nämä kyseiset välineet ja työkalut ovat ladattavissa


 


I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla. 


Valitse kyseessä oleva hankintayksikön luonne

 • Valitsemalla "Muu", avautuu kenttä, johon voidaan syöttää haluttu teksti
 

I.5) Pääasiallinen toimiala

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla.


HILMAn ohjeistus: 

 • Toimialaksi valitaan hankintayksikön toimintaa parhaiten kuvaava toimiala.
 • Valintalista palvelee lähinnä tilastotarkoituksia ja vastaa YK:n COFOG -luokittelua (Classification of the functions of Government) eikä siten täysin vastaa hankintadirektiivien luokittelua. Tiedoilla pyritään kuitenkin saamaan kuva hallinnon sektoreista, jotka hankintoja tekevät.


Valitse pääasiallinen toimiala
 • Valitsemalla "Muu", avautuu kenttä, johon voidaan syöttää haluttu teksti

 
I.6) Pääasiallinen toimiala

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla.


HILMAn ohjeistus: 

Kohdassa ilmoitetaan erityisalojen hankintalainsäädännön mukainen hankintayksikön toimiala.


Valitse pääasiallinen toimiala

 • Valitsemalla "Muu", avautuu kenttä, johon voidaan syöttää haluttu teksti