Vertailutaulukon tarkastelu


Tarjousten/osallistumispyyntöjen vertailunäkymässä voit tarkastella kaikkia saapuneita tarjouksia/osallistumispyyntöjä järjestelmän automaattisen vertailunäkymän kautta tai muodostamalla omia vertailunäkymiä. Omat vertailunäkymät ovat aina ilmoituskohtaisia ja näkymän voi asettaa myös ko. ilmoituksen oletusnäkymäksi. Järjestelmässä on mahdollista tarkastella vertailutaulukkoa kahdella eri tavalla: muokkaus- ja katselunäkymässä. Järjestelmässä on ilmoituskohtaisesti oletuksena oletusnäkymä, jonka voi valita avattavan muokkaus- tai katselunäkymässä. Ilmoituskohtaisesti voidaan myös tallentaa oma vertailunkäymä ilmoituksen oletusnäkymäksi. Vertailutaulukko avautuu aina siinä muodossa, kuin tarjouspyynnön luontivaiheessa on määritelty. Vertailutaulukon muotoon vaikuttaa:

 • Onko kyseessä kokonaishankinta vai osa-alueisiin jaettu hankinta
 • Vertailuperuste (halvin hinta, pisteytys vai tärkeysjärjestys)
 • Pyydetyt soveltuvuusvaatimukset tai tarjoajaan kohdistuvat muut ehdot (kun käytetään rakenteista ESPD:tä)
 • Hankinnan kohteet ja kriteerit


Vertailun esimerkkejä löydät täältä


Tarjousten vertailu pääset tarkastelemaan kun olet tehnyt avauspöytäkirjan ja avannut tarjoukset (ks. ohje täältä). Tämän jälkeen navigoi kohtaan "Tarjousten vertailu" ja klikkaa "Avaa vertailu". Järjestelmä muodostaa ja avaa vertailutaulukon automaattisesti. 


KUVA: Näkymä "Tarjousten vertailu" -osiosta kun vertailua ei ole vielä muodostettuMuokkaa tai katsele vertailua


Vertailun muokkausnäkymä

Vertailutaulukon muokkausnäkymä avautuu "Muokkaa vertailua" -valinnalla. Muokkausnäkymässä vertailutaulukkoon voidaan kohdistaa hallinnointi tai muokkaustoimintoja (kommentointi, toimittajavalinta, manuaalisten pisteiden asettamien, liikesalaisuustietojen käsittely, tarjousten hylkääminen sekä täsmennys). 


Katsele vertailua 

Vertailutaulukon katselunäkymä avautuu "Katsele vertailua" -valinnalla, jolloin voidaan tarkastella vertailutaulukkoa, mutta siihen ei voida kohdistaa hallinnointi tai muokkaustoimintoja.


KUVA: Voit valita "Tarjousten vertailu" -osiosta halutun tavan tarkastella vertailutaulukkoa


Katsele vertailua muokkausnäkymän kautta

 • Valitse vertailutaulukon vasemmasta yläreunasta "Katsele vertailua"


KUVA: Kuvassa näkyy "Katsele vertailua" -valinta vertailutaulukolla


Vertailun katselunäkymässä voidaan tarkastella vertailutaulukkoa aakkosjärjestyksessä tai paremmuusjärjestyksessä.


KUVA: Kuvassa vertailun katselunäkymän järjestystoimintoVertailun hallinnointi ja muokkaustoiminnot


Vertailun muokkausnäkymässä voidaan tarkastella sekä kohdistaa hallinnointi- ja muokkaustoimintoja kaikkiin saapuneisiin tarjouksiin/osallistumispyyntöihin. 


Vertailutaulukon pisteytysnäkymät ja pisteiden laskentatapa


Cloudia Kilpailutuksessa voidaan asettaa kokonaishinnalle tai osa-alueittain hinnan ja/tai laadun maksimipisteitä. Lisäksi hankittaville kohteille voidaan asettaa pisteytyspainoarvoja (liittyy hintapisteiden asettamiseen) sekä kriteerikohtaisia pisteitä. Hintapisteet muodostuvat automaattisesti sen perusteella mikä tarjoajan kokonaishinta on suhteessa muihin saapuneisiin tarjouksiin (hintavertailussa käytetään suhde pienimpään tai lineaarista laskentatapaa) ja laadun maksimipisteet kohdistuvat sille tarjoajalle, joka on saanut suurimman määrän kriteerikohtaisia pisteitä (laadun maksimipisteet vertaillaan suhde suurempaan kaavalla). 


Pisteytysnäkymistä löytyy omat ohjeartikkeli kohdasta "Hinnan ja laadun pisteytys" sekä "Kriteerin pisteyttäminen".


Hinnan ja laadun pisteiden laskentatapa


Kun vertailuperusteeksi on valittu "Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys" voidaan ryhmän kokonaishinnalle tai osa-alueen hinnalle määritellä pisteet, jotka jakautuvat valitun kaavan mukaisesti (suhde pienimpään tai suhde pienimpään, lineaarinen). Vertailunäkymässä tarjoukset on vertailtu suhteessa toisiinsa valitun hintakaavan mukaisesti.  Mikäli laadun maksimipisteitä käytetään, tulevat laadulliset maksimipisteet automaattisesti suhde suurimpaan -kaavalla (kts tarkemmin Hinnan ja laadun pisteytys)


KUVA: Esimerkki kokonaishinnan ja laadun pisteytyksestä. Kuvassa hinta vertaillaan suhde pienimpään-kaavalla


Kriteerikohtaisten pisteiden laskentatapa


Mikäli vertailuperusteeksi on valittu "Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys" tulee vertailutaulukkonäkymään oma sarake pisteiden laskentatavalle. Pisteiden laskentatapa -valikossa olevat tiedot kertovat sen, miten ko. kriteerin pisteet lasketaan. Pisteytykset voivat olla ns. automaattisia, jolloin pisteet tulevat automaattisesti vertailulle tarjoajan antaman vastauksen perusteella. Tai manuaalisia, jolloin vertailun käsittelijä asettaa pisteet vertailun muokkausnäkymässä kriteerikohtaisesti. Automaattisia pisteitä ei voi muokata vertailun muokkausnäkymässä. Kriteerikohtaisesti voidaan asettaa seuraavia  laskentatapoja (kts. tarkemmin "Kriteerin pisteyttäminen")

KUVA: Esimerkki kriteerikohtaisista pisteiden laskentatavoistaLiikesalaisuustietojen käsittely


Katso "Liikesalaisuustietojen käsittely" -ohjeTäsmennys


Katso Tarjouksen täsmennyksen ohjeetKommentointi vertailutaulukkonäkymässä


Katso ohjeet vertailutaulukon kommentointiinTarjouksen hylkääminen


Vertailutaulukossa on mahdollista hylätä tarjous/osallistumispyyntö vertailuvaiheessa, jolloin tarjoajan antama tarjous/osallistumispyyntö jää pois vertailusta. Jos hankinta koostuu osista, tehdään hylkääminen erikseen jokaisen halutun osan osalta.

 • Poista valinta haluttujen tarjousten/osallistumispyyntöjen kohdalta


KUVA: Tarjouksen hylkääminen vertailutaulukolla tapahtuu ottamalla valinta pois kohdasta "Kelvollinen tarjous".Vie ja tuo manuaalisesti arvioitavat vertailuperusteet Excel-tiedostolla


Halutessasi voit siirtää tarjoajan antamat kriteerivastaukset Exceliin, syöttää siellä niiden pisteitä sekä arviointeja ja ladata pisteytyksen vertailutaulukkoon. Excel-tuonnin jälkeen vertailutaulukon saa auki "Muokkaa vertailua"  tai "Katsele vertailua" valinnalla, jonka jälkeen Excelillä tuodut pisteytykset sekä kommentit näkyvät vertailutaulukkonäkymässä. Tätä toimintoa voidaan käyttää ainoastaan silloin, jos pisteiden laskentatavaksi on määritelty "manuaalinen".

 • Valitse " Vie manuaalisesti arvioitavat vertailuperusteet Excel-tiedostoon”
 • Tallenna Excel-tiedosto omalle koneellesi
 • Exceliin listautuu kaikki kriteerit, jotka on määritelty manuaalisesti pisteytettäviksi. Sekä kriteerikohtaiset vastaukset, mikäli kriteerin tyyppi on "Teksti" -tyyppinen.
  • Syötä haluamasi tiedot
  • Tallenna täytetty Excel-tiedosto tuontia varten omalle tietokoneelle
 • Siirry takaisin kilpailutuksen tietosivulle ja klikkaa linkkiä "Tuo manuaalisesti arvioidut vertailuperusteet Excel-tiedostosta"

 

HUOM! Vienti-Exceliin ei saa tehdä mitään muutoksia ja mikäli vertailutaulukko muodostetaan uudelleen (käsittely aloitetaan kelvollisen tarjoajan valinnasta), pitää vienti-Excel muodostaa uudelleen ” Vie manuaalisesti vertailuperusteet Excel-tiedostoon” -toiminnolla).

KUVA: "Vie manuaalisesti arvioitavat vertailuperusteet Excel-tiedostoon" valinta löytyy vertailutaulukolta. 


KUVA: "Tuo manuaalisesti arvioidut vertailuperusteet Excel-tiedostosta" toiminnolla tuodaan arviot Excelistä vertailutaulukkoonAvaa vertailunäkymä toisessa muodossa


Näkymästä voidaan avata vertailutaulukko PDF-muodossa

 • Avaa vertailutaulukko pdf-muodossa (liikesalaisuudet näytetään)
 • Avaa vertailutaulukko pdf-muodossa (liikesalaisuudet piilotettu)


Näkymästä voidaan avata vertailutaulukko toisessa tiedostomuodossa

 • Avaa vertailutaulukko HTML-muodossa (liikesalaisuudet näytetään)
 • Avaa vertailutaulukko HTML-muodossa (liikesalaisuudet piilotettu)
 • Avaa vertailutaulukko excel-muodossa (liikesalaisuudet näytetään)
 • Avaa vertailutaulukko excel-muodossa (liikesalaisuudet piilotettu)


KUVA: Vertailutaulukon ylälaidasta voidaan avata vertailutaulukko pdf- tai toisessa tiedostomuodossaVertailunäkymät 


Tarjousten vertailu -osiossa on mahdollista luoda erilaisia näkymiä vertailutaulukosta. Järjestelmä tuottaa oletusnäkymän vertailutaulukosta, mutta tämän lisäksi voidaan laatia muita vertailunäkymiä esim. tarjoajakohtaisesti, ryhmä- tai osa-aluekohtaisesti.  

 • Vertailunäkymät luodaan kilpailutuksen "Tarjousten vertailu" -osion kohdassa "Vertailunäkymät"
 • Valitse "Luo uusi vertailunäkymä"


KUVA: Uusien vertailunäkymien luonti aloitetaan "Tarjousten vertailu" -osion pääsivulta kohdasta Vertailunäkymät.

 

Vertailunäkymän määritteleminen

 • Vertailunäkymän nimi
  • Nimeä vertailutaulukko
 • Oletusnäkymä
  • Valitse, onko vertailunäkymä tarjouspyynnön oletusnäkymä
 • Näkymään listautuvat tarjoukset
  • Voit valita, mitkä tarjoukset, hankinnan osat ja kohteet tulevat vertailunäkymään
  • Laita täppä valittujen vaihtoehtojen kohdalle
  • "Valitse kaikki" -valinnalla voit valita kaikki tarjoukset, osa-alueet ja kohteet
  • Valinnat voidaan tyhjentää "Tyhjennä valinnat" painikkeella


KUVA: Vertailunäkymän määritteleminen. Valitse näkymään halutut tarjoajat ja osa-alueet sekä kohteet. 


 • Näkymän asetukset. Valitse halutut asetukset
  • Näkymä muodostuu käänteisenä
  • Näytetään vain ne, johon liittyy pisteytys
  • Näytetään vain ne, joihin liittyy manuaalinen pisteytys
  • Näytetään vain ne, joihin liittyy liikesalaisuustietoja
  • Näytetään tarjoajan nimi
  • Näytetään tarjouksella annettu nimi
  • Näytetään hintakoosterivit
  • Näytetään laadun yhteenvetorivit
  • Näytetään kokonaispisteiden rivit
  • Näytetään (tarjouksen) sijanumero
  • Näytetään soveltuvuusvaatimukset
  • Näytetään yhteiset kriteerit/tiedot


KUVA: Valitse näkymän asetukset


 • Valitse "Tallenna"
  • Tallennuksen jälkeen voidaan avata näkymä "Avaa näkymä vertailutaulukossa" -valinnalla
  • Poistaa vertailunäkymän "Poista" -valinnalla
  • Palata vertailunäkymien hallinnointiin "Palaa" -painikkeella.


Luodut vertailunäkymät listautuvat "Tarjousten vertailu" -osioon kohtaan "Vertailunäkymät". Näkymää pääsee tarkastelemaan ko. näkymän vasemmassa laidassa olevasta kolmen viivan painikkeesta. 

 • Avaa näkymä vertailutaulukossa
 • Muokkaa vertailunäkymää
 • Avaa vertailunäkymä pdf-muodossa (Liikesalaisuudet näytetään)
 • Avaa vertailunäkymä pdf-muodossa (Liikesalaisuudet piilotettu)
 • Poista


KUVA: Vertailunäkymien toiminnot