Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajalta täsmennystä tämän lähettämään tarjoukseen. Täsmennyspyyntöjä voi lähettää useita, mutta yhteen tarjoukseen voi kohdistua vain yksi täsmennyspyyntö kerrallaan. 


Tarjouksen täsmennys on prosessina kokonaisuudessaan kolmivaiheinen:

 1. Täsmennyspyynnön laatiminen ja lähettäminen
 2. Tarjouksen täsmentäminen Tarjouspalvelussa (Tarjoajan toimet)
 3. Saapuneen täsmennysksen käsittely Cloudia Kilpailutuksessa. Vertailun käsittelijä voi aina hyväksyä tai hylätä tarjoajan antaman täsmennetyn tiedon ja tarjoukset versioituvat näiden vahvistettujen tarjousten osalta. 


Vaihe 1) Täsmennyspyynnön laatiminen ja lähettäminen


Täsmennyspyyntö voidaan lähettää a) Täsmennys -osiosta tai b) vertailunäkymästä. 


a) Täsmennyspyynnön laatiminen voidaan aloittaa kilpailutuksen Täsmennys -osiosta kohdasta "Tarjoukset" painikkeella "Lähetä tarjouksen täsmennyspyyntö".b) Täsmennyspyynnön laatiminen voidaan myös aloittaa vertailutaulukon muokkausnäkymässä tarjouksen kohdalta kynäpainikkeesta (Muodosta tarjouksen täsmennyspyyntö)


KUVA: "Muodosta tarjouksen täsmennyspyyntö" -toiminto


Riippumatta siitä kumpaa tapaa täsmennyksen aloitukseen käytetään, järjestelmä siirtyy seuraavaksi täsmennyspyynnön laatimiseen:


Täsmennyspyynnön laatiminen

Täsmennyspyynnön laatimisnäkymässä täytetään ensiksi seuraavat kentät:

 • Saate
  • Kenttää kirjoitetaan täsmennykseen liittyvä saate, joka näkyy tarjoajalle. 
 • Muut vastaanottajat (ei pakollinen kenttä)
  • Haluttaessa täsmennyspyynnölle voidaan määritellä muita vastaanottajia. Täsmennyspyyntö menee aina automaattisesti tarjouksen tehneelle taholle, jonka sähköpostiosoite näkyy kohdassa "vastaanottajat"
 • Määräaika
  • Aseta täsmennyspyynnölle päivämäärä ja kellonaika
 • Täsmennys toimitetaan pelkästään saatteella ja liitteellä
  • Mikäli tähän kohtaan laitetaan täppä, tarjoajalle ei avaudu yhtään kohtaa tarjoukselta muokattavaksi
  • Hän tekee täsmennyksen Tarjouspalvelussa tarjouksen lähetyssivulla kirjoittamalla saatteen ja liittämällä liitteen
 • Liitteet
  • Kohtaan on mahdollista lisätä liite, joka näkyy tarjoajalle.

KUVA: Kuvassa täsmennyspyynnön laadintanäkymä


Kriteereihin kohdistuva täsmennyspyyntö (alemmassa kuvassa kohdat 1 ja 2)

Täsmennettävät kohteet tai kriteerit merkitään klikkaamalla kyseinen kohta aktiiviseksi ja kirjoittamalla avautuvaan tekstikenttään täsmennykseen liittyvä kommentti. HUOM! Pelkkä kommentti-ikkunan avaaminen ei riitä, vaan jokaiseen täsmennettävään kohteeseen tai kriteeriin tulee lisätä kommentti, josta käi ilmi, miltä osin kyseiseen kohtaan tarvitaan täsmennystä.

 • Tämä täytyy tehdä erikseen jokaisen täsmennystä vaativan kohteen tai kriteerin osalta
 • Kun olet määritellyt tarvittavat kriteerit, lähetä pyyntö. Tarjousliitteisiin kohdistuva täsmennyspyyntö

HUOM! Täsmennyspyyntö ei voi kohdistua liitteisiin, jotka tarjoaja on ladannut kohdasta ”Muut liitteet”, vaan ainoastaan hankinnan kohteen kriteereihin kohdistuvia täsmennyspyyntöjä voidaan laatia. Tarjoajan on kuitenkin halutessaan mahdollista liittää täsmennykseensä vapaamuotoinen saate ja liitetiedosto, jotka näkyvät hankintayksikölle täsmennysten hyväksymisnäkymässä.


Lähetä täsmennyspyyntö (kuvassa kohta 3)

Kun olet määritellyt tarvittavat kriteerit tai täpännyt kohdan "Täsmennys toimitetaan pelkästään liitteillä", lähetä täsmennyspyyntö tarjoajalle

 • Valitse "Lähetä pyyntö"


KUVA: Valitse täsmennyspyyntöön mukaan tulevat kriteerit


HUOM! Täsmennyspyyntö ei voi kohdistua liitteisiin, jotka tarjoaja on ladannut kohdasta ”Muut liitteet”, vaan ainoastaan hankinnan kohteen kriteereihin. Tarjoajan on kuitenkin halutessaan mahdollista liittää täsmennykseensä vapaamuotoinen saate ja liitetiedosto, jotka näkyvät hankintayksikölle täsmennysten hyväksymisnäkymässä.


Kun täsmennyspyyntö on valmisteltu, voidaan näkymästä poistua joko takaisin vertailutaulukolle painikkeella ”Muokkaa vertailua” tai palata kilpailutuksen tietohin painikkeella ”Palaa ilmoituksen tietohin”.Vaihe 2: Tarjouksen täsmentäminen Tarjouspalvelussa (tarjoajan toimet)


Tarjoajalle tulee tehdystä täsmennyspyynnöstä sähköpostiviesti, jossa on saateteksti, täsmennyksen määräaika sekä linkki, joka ohjaa tarjoajan Tarjouspalvelu -portaaliin. Linkki on toiminnassa vain täsmennykselle asetetun määräajan puitteissa.


Tarjouspalvelussa tarjoaja voi täsmentää tarjoustaan hankinnan kohteen tietojen osalta niissä rajoissa, mitkä hankintayksikkö on täsmennyspyyntöä laatiessaan määritellyt. Muilta osin tarjouksen kentät ovat lukittuna. Tarjoaja voi kuitenkin halutessaan lisätä täsmennykselleen vapaamuotoisen saatteen ja liitetiedoston. Nämä näkyvät hankintayksikölle täsmennyksen hyväksymisnäkymässä.


Kun tarjoaja on täsmentänyt tarjouksen tietoja hankintayksikön määritelmien mukaisesti, tulee täsmennetty tarjous vielä lähettää ”Tarjouksen lähetys” -sivulla.Vaihe 3: Saapuneen täsmennyksen käsittely Cloudia Kilpailutuksessa


Kun tarjoaja on lähettänyt täsmennetyn tarjouksen, tulee siitä ilmoitus täsmennyspyynnön tekijälle sähköpostitse.


Saapuneen täsmennyksen käsittely aloitetaan vertailutaulukon muokkausnäkymässä "Avaa saapunut täsmennys"

 • Järjestelmä siirtyy täsmennyksen käsittelynäkymään


KUVA: "Avaa saapunut täsmennys" -toiminto


Näkymään listautuvat tarjoajan antamat

 • Saate
 • Liitteet
 • Kohde- tai rivikohtaiset uudet arvot


Täsmennyksen käsittelijä tarkastaa tarjoajan täsmennyksellä toimittamat tiedot jokaisen täsmennystä vaatineen kohteen tai kriteerin osalta. On tärkeä käsitellä lähetetty täsmennys loppuun saakka, koska muuten tarjoajan täsmentämät tiedot eivät tallennu tarjoukselle eivätkä tule vertailulle.

 • Täsmennys hyväksytään klikkaamalla ruutua täsmennetyn kohteen tai kriteerin kohdalla.

 • Kun täsmennysvalinnat on tallennettu, tallentuvat uudet tiedot tarjoajan jättämään tarjoukseen. Kun kaikkien tarjoajien täsmennyksen on käsitelty vastaavalla tavalla, pääsee hankintayksikkö käsiksi myös vertailutaulukkoon.

HUOM! Avautuvassa näkymässä täsmennyksen käsittelijä joko hyväksyy tai hylkää tarjoajan ehdottamat täsmennykset. Valinta täytyy tehdä jokaisen täsmennetyn tiedon osalta erikseen. Pelkkä "Tallenna täsmennysvalinnat" -painikkeen painaminen ei riitä täsmennyksellä annettujen tietojen hyväksymiseen.


KUVA: Esimerkki täsmennän hyväkymisnäkymästä


Kun täsmennysvalinnat on tallennettu, tallentuvat uudet tiedot tarjoajan jättämään tarjoukseen. Lähetetyt täsmennykset


Tehtyjä ja voimassaolevia täsmennyksiä on mahdollista tarkastella järjestelmässä "Täsmennys" -osiossa. Täsmennyksiä voi tarkastella niiden tilan mukaisesti jaoteltuna.

 • Tarjoukset: Välilehdelle listautuvat kaikki kilpailutuksen tarjoukset
  • Välilehdeltä voidaan lähettää täsmennyspyyntö tarjoajalle painikkeella "Lähetä tarjouksen täsmennyspyyntö"
  • Toiminnolla "Avaa keskeneräinen täsmennyspyyntö" pääsee tarkastelemaan kesken olevaa täsmennyspyyntöä
 • Kesken: Välilehdelle listautuvat sellaiset täsmennyspyynnöt, joiden laatiminen on aloitettu mutta joita ei ole vielä lähetetty tarjoajalle.
 • Voimassa: Välilehdelle listautuvat sellaiset täsmesnnyspyynnöt, jotka on lähetetty tarjoajalle mutta joihin tarjoaja ei ole vielä lähettänyt täsmennettyä tarjousta.
 • Käsittelemättä: Välilehdelle listautuvat sellaiset täsmennyspyynnöt, joihin tarjoaja on lähettänyt täsmennetyn tarjouksen mutta joita ei ole vielä käsitelty hankintayksikösssä.
 • Käsitelty: Välilehdelle listautuvat sellaiset täsmennyspyynnöt, joihin tarjoaja on lähettänyt täsmennetyn tarjouksen ja jotka hankintayksikkö on käsitellyt.
  • Ensimmäinen rivi: Täsmennetty tarjous
  • Toinen rivi: Alkuperäinen tarjous, joka on lähetetty tarjoajalle täsmennettäväksi
 • Ei täsmennetty: Välilehdelle listautuvat sellaiset täsmennyspyynnöt, joihin tarjoaja ei ole lähettänyt täsmennettyä tarjousta määräajan puitteissa.


Kullakin välilehdellä löytyy, tilanteesta riippuen, alkuperäinen tarjous, täsmennetty tarjous, hankintayksikön laatima saate ja täsmennyksen lähetysaika. Välilehdiltä on myös mahdollista ladata zip-pakettina kaikki alkuperäiseen tarjoukseen tai täsmennettyyn tarjoukseen liittyvät dokumentit.


KUVA: Täsmennys -osiossa on välilehdet jokaiselle täsmennyksen tilalle.