Voit pyytää kilpailutukseen osallistuneiden tarjoajien tai heidän ryhmittymän jäsenten vastuuhenkilöiltä rikosrekisteriotteet 
tarkastettavaksi. Tämä tapahtuu tarjousvertailun jälkeen osiossa "Rikosrekisteriotteet".


Kuva: Rikosrekisteriotteet -osiossa on listaus kilpailutukseen osallistuneista tarjoajista


Käyttäjä valitsee yritykset, joiden vastuuhenkilöistä tiedot halutaan tarkastaa. Edellytyksenä tarkastukselle on, että valittujen henkilöiden nimet on voitu hakea viranomaisrekistereistä. Mikäli tietoja ei ole voitu hakea, tulee rikosrekisteriotteen tarkastaminen tehdä muuta kautta.

 1. Valitse yritykset, joiden vastuuhenkilöistä pyydetään rikosrekisteriotteet
 2. Yrityksille lähtee sivulla näkyvä sähköposti, jossa pyydetään tarjoajaa toimittamaan rikosrekisteriote hankintayksikölle. Oletusviestiä voi halutessaan muokata. 
  • HUOM! Kannattaa tarkentaa ainakin, kuinka/minne henkilön toivotaan toimittavan rikosrekisteriote. Järjestelmä ei ota vastaan rikosrekisteriotteita vaan tämä on tehtävä järjestelmän ulkopuolella
 3. Lähetä pyynnöt
  • Pyyntö lähtee listauksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen
  • Sarakkeeseen "Lähetetty" tulee merkintä
  • Toimittaja toimittaa rikosrekisteriotteen hankintayksikölle haluamallaan tavalla 

Kuva: Rikosrekisteriotteiden pyynnön toimittaminen ja tietojen merkitseminen tarkastetuksi


 • Kun toimittaja on toimittanut rikosrekisteriotteen hankintayksikölle, siirry vertaamaan otetta ESPD-tietoihin kohdasta "Tee tarkastusmerkintä"
 • Vertaile toimittajan antamia ESPD -vastauksia toimitettuun rikosrekisteriotteeseen ja tee tarvittavat tarkastusmerkinnät 
  • Valitse "OK", jos rikosrekisterin tiedot vastaavat ESPD:ssä annettuja tietoja
  • Valitse "EI-OK", jos rikosrekisterin tiedot eivät vastaa toimittajan ESPD:ssä antamia tietoja
   • Kirjoita kommentti kuittausruudun viereen


Kuva: Rikosrekisteriotteen tietojen vertaaminen ESPD-tietoihin.