Huomioitavaa EU-korjausilmoitusta julkaistaessa


Kun julkaistaan korjausilmoitus EU-hankintailmoitukselle, tulee ottaa huomioon, että korjausilmoitusta ei voida julkaista, mikäli korjattavan ilmoituksen määräaika päättyy ennen kuin korjausilmoitus on ehtinyt käydä läpi Hilman ja TED:n tarkastusprosessin. Mikäli korjattavan ilmoituksen määräaika ehtii päättyä ennen kuin korjausilmoituksen tarkastusprosessi on ehtinyt mennä läpi, tulee tehdä keskeytysilmoitus ja tämän jälkeen uusi hankintailmoitus.


Korjausilmoitus käy läpi samanlaisen tarkastusprosessin kuin muutkin EU-hankintailmoitukset eli sitä koskevat seuraavat aikarajoitteet:


 • Jos korjausilmoitus julkaistaan arkipäivänä ennen klo 12.00, ottaa Hilma ilmoituksen käsiteltäväksi ja lähettää sen hyväksyttyään eteenpäin TED:iin vielä saman päivän aikana. 
  • Tästä kuluu enintään 48 tuntia siihen, kun korjausilmoitus tulee näkyviin Hilmaan ja Tarjouspalveluun.

 • Jos korjausilmoitus julkaistaan klo 12.00 jälkeen, ottaa Hilma ilmoituksen käsiteltäväksi ja lähettää sen hyväksyttyään eteenpäin TED:iin seuraavana arkipäivänä. 
  • Tästä kuluu enintään 48 tuntia siihen, kun korjausilmoitus tulee näkyviin Hilmaan ja Tarjouspalveluun.


HUOM! PUTUilmoitusten korjausilmoitusta ei voi julkaista HILMAan Cloudia Kilpailutuksen kautta. PUTUilmoituksen korjausilmoitus tulee tehdä erikseen HILMAan.

 

Korjausilmoitus –lomakkeen valinta

Korjausilmoitus –lomaketta lähdetään täyttämään valitsemalla voimassa oleva ilmoitus. Muokkaus -välilehdeltä valitaan kohta ”Muokkaa ilmoituksen tietoja”. • Täydennä tarjoajille lähtevää viestiä tarpeen mukaan.  
 • Valitse ”Lähetä viesti ja siirry korjaustilaan” • Ilmoitus siirtyy korjattaviin ja korjausilmoitusta pääsee muokkaamaan tietosivulta ”Muokkaa ilmoitusta” kohdasta.


Korjausilmoitus


Korjausilmoituksella tehdään muutokset tarjouspyyntöön niihin kenttiin, joissa olevaa tietoa halutaan muuttaa. Järjestelmä kokoaa automaattisesti muutokset HILMAan menevien tietojen osalta osioon ”VII KOHTA: MUUTOKSET”. Loput muutokset on lueteltava kohdassa VII.2. Tämän jälkeen ilmoitus julkaistaan Tarjouspalveluun sekä HILMAan.


Huomioitavaa korjausilmoitusta tehtäessä:


II.1.1) Nimi

Uudessa korjausilmoituksessa ei tule käyttää "KORJAUSILMOITUS"-sanaa otsikossa vaan otsikko säilytetään entisellään.II.1.4) Lyhyt kuvaus

Korjausilmoituksella ei tule muokata kuvausta ellei itse hankinnan kuvaukseen tule muutosta.IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

 • Korjausilmoituksella olevan EUVL-numeron on viitattava ennakkoilmoitukseen. Järjestelmä tuo ennakkoilmoituksen numeron automaattisesti korjausilmoitukselle. Kyseistä kohtaa ei tule muokata. 
 • Jos EU-ennakkoilmoitusta ei ole julkaistu, kenttä on jätettävä tyhjäksi.

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

 • Jos korjataan tarjosten määräaikaa, tulee myös muokata kohtaa IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot 

        (HUOM. tämä kenttä vain avoimessa menettelyssä)VII Kohta: Muutokset 


VI.6) Alkuperäisen ilmoituksen viite

 • Järjestelmä tuo tähän automaattisesti alkuperäisen ilmoituksen HILMA-tunnisteenVII.1) Korjattavat tai lisättävät tiedot


VII.1.1) Muutoksen syy

 • Valitse  
  • Muutos alkuperäisiin hankintaviranomaisen lähettämiin tietoihin 
  • TEDissä julkaistu ilmoitus ei vastaa hankintaviranomaisen lähettämää alkuperäistä tietoaVII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

 • Tee muutokset tarjouspyyntöön normaalisti järjestelmän osissa 1-14
 • Järjestelmä listaa automaattisesti korjausilmoitukselle HILMAn siirtyviin tietoihin (osat I-VI) tehdyt muutokset

HUOM! Loput tehdyt muutokset tulee mainita kohdassa VII.2) Muut täydentävät tiedot.VII.2) Muut täydentävät tiedot

 • Kohdassa ilmoitetaan sellaiset muutokset, jotka eivät näy kohdan VII 1.2 listauksessa ja siirry täten automaattisesti HILMAan. Nämä muutokset voivat koskea esimerkiksi liitteitä, hankinnan kohteen kriteereitä tai soveltuvuusvaatimuksia. Kentän maksimimerkkimäärä on 4000 merkkiä, joten muutokset tulee ilmoittaa lyhyesti.