Hankintapäätösten mallipohjat
*ADMIN-käyttäjien toiminnallisuus


Valitse "Lisää uusi mallipohja"

  • Nimeä mallipohja (mallipohja tulee valittavaksi tämän nimen perusteella hankintapäätösvaiheessa)
  • Tee tarvittavat muutokset samalla tavalla kuin Hankintapäätöksen muokkauksessa