HUOM! Tämä ohje soveltuu ilmoitustyypeille:

 • EU-ennakkoilmoitus
 • Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ennakkotietoilmoitus
 • Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - käyttöoikeussopimukset - ennakkoilmoitus


HUOM! Jos kohdassa Direktiivi 2014/24/EU on valittu ”Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus”, tätä osiota ei tarvitse täyttää. III.1) Osallistumisvaatimukset


HILMAn ohjeistus: 

 • Jos hankintayksikkö asettaa soveltuvuusvaatimuksia, on niistä ilmoitettava hankintailmoituksessa, mutta tarkemmat tiedot vaatimusten sisällöstä voidaan antaa tarjouspyyntöasiakirjoissa. Tarjouspyyntöasiakirjat voidaan liittää suoraan hankintailmoitukseen tai niihin voidaan lisätä linkkiyhteys.
 • Vaatimusten ja niiden täyttymisen todistamisen on liityttävä tarjoajan mahdollisuuksiin toteuttaa hankinta ja ne on suhteutettava hankinnan kohteeseen. Hankintayksikön tulee luetella todistukset ja selvitykset, jotka ehdokkaiden tai tarjoajien tulee toimittaa soveltuvuutensa arviointia varten.


III.1.1) Ammattitoiminnan harjoituskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
 • Syötä ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset (korkeintaan 4000 merkkiä)


III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

 • Ota kantaa käytetäänkö ”Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti”
  • Jos valintaa ei tehdä, syötetään:
   • ”Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus” (Korkeintaan 4000 merkkiä)
   • ”Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso” (Korkeintaan 4000 merkkiä)


KUVA: Jos valitaan "Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti" ei tehdä tulee täyttää myös kohdat "Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus" sekä "Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t)".III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

 • Ota kantaa käytetäänkö ”Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti”
  • Jos valintaa ei tehdä, syötetään:
   • ”Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus” (Korkeintaan 4000 merkkiä)
   • ”Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso” (Korkeintaan 4000 merkkiä)

KUVA: Jos valitaan "Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti" ei tehdä tulee täyttää myös kohdat "Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus" sekä "Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t)".III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

 • Syötä tarvittaessa säännöt ja perusteet kilpailutukseen osallistumiselleIII.1.5) Tietoa varatuista hankintasopimuksista

 • Valitse tarvittaessa: 
  • Sopimus on rajattu työsuojakeskuksiin ja taloudellisiin toimijoihin, jotka pyrkivät integroimaan vammaisia tai muita heikommassa asemassa olevia henkilöitä yhteiskuntaan ja työelämään
  • Sopimuksen toteuttaminen on rajattu suojatyöohjelmiin
III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot


III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta

 • Tarvittaessa valitaan "Palvelun suorittaminen on varattu tietyille ammattikunnalle"
  • Tällöin täytetään avatuva kohta "Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot"III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot


HILMAn ohjeistus: 

Hankintayksikkö voi asettaa ehtoja sopimuksen toteuttamiselle. Nämä ehdot voivat liittyä esimerkiksi ympäristö- tai sosiaalisten näkökohtien huomioimiseen. Tällaiset ehdot (esimerkiksi ehto pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä) on esitettävä tässä kohtaa. (korkeintaan 1000 merkkiä)III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä 


HILMAn ohjeistus: 

Hankintayksikkö voi velvoittaa palveluhankinnoissa tai rakennusurakoissa sekä sijoittamis- tai asennustoimia sisältävissä tavarahankinnoissa ehdokkaat ja tarjoajat ilmoittamaan tarjouksissaan tai osallistumishakemuksissaan kyseisen palvelun tai rakennusurakan suorittamisesta vastaavien henkilöiden nimet ja ammatilliset pätevyydet. Jos tällainen velvoite asetetaan, on täytettävä kohta ”Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus”.