Puitejärjestelyn ja siihen liitettyjen mallipohjien jakaminen*

*Lisätoiminnallisuus, joka edellyttää Cloudia Konsernin käyttöönottamista


Hankintayksikkö voi jakaa perustamansa puitejärjestelyn muille konsernirakenteen hankintayksiköille käytettäväksi. Jakaminen tapahtuu tapahtuu asettamalla valitut organisaatiorakenteen yksiköt mukana oleviksi yhteisöiksi puitejärjestelyyn. Jakaminen voidaan tehdä kahdella tapaa, joko puitekilpailutuksen tarjouspyyntöä luotaessa tai puitejärjestelyn perustamisen jälkeen:

Puitejärjestelyn jakaminen puitekilpailutusta luotaessa tapahtuu asettamalla valitut – konsernirakenteeseen kuuluvat – yksiköt mukana oleviksi yhteisöksi tarjouspyynnölle.Huom. Mukana olevat yhteisöt -valinnan sijainti ilmoituksella voi vaihdella hankitailmoitustyypin mukaan.

EU-hankintailmoituksessa mukana olevat yhteisöt lisätään välilehdellä I KOHTA: HANKINTAVIRANOMAINEN.Puitejärjestelyn jakaminen sen perustamisen jälkeen tapahtuu "Omat puitejärjestelyt" -kansion kautta, määrittämällä valitut – konsernirakenteeseen kuuluvat – yksiköt mukana oleviksi yhteisöiksi puitejärjestelyyn:

 1. Valitse "Omat puitejärjestelyt" -kansiosta se puitejärjestely, johon halutaan lisätä uusia yksiköitä 
 2. Valitse tietosivulta "Lisää mukana oleva yhteisö" 
 3. Valitse "Organisaatiohierarkian hankintayksiköt" avautuvasta ikkunasta
 4. Valitse listasta ne yksiköt, joille puitejärestely ja sen mallipohjat halutaan jakaa ja klikkaa "Liitä >>"
 5. Muista tämän jälkeen määrittää, onko yksiköillä oikeus tehdä minikilpailutuksia puitejärjestelyssä (ks. tarkemmin jäljempänä "Minikilpailutusoikeuksien määrittäminen")

Kuva: Puitejärjestelyn jakaminen uusille yksiköille puitejärjestelyn perustamisen jälkeen


Puitejärjestelyn jakamisen jälkeen puitejärjestely ja siihen liittyvät minikilpailutusten mallipohjat ovat jaettuna valittuille yksiköille. Mukana olevat yhteisöt, joille kyseinen puitejärjestely on jaettu, löytävät tämän puitejärjestelyn "Jaetut puitejärjestelyt" -kansiostaan, omassa Cloudia Kilpailutus -ympäristössään.
Minikilpailutusoikeuksien määrittäminen*


Puitejärjestelyyn liitetyt minikilpailutusten mallipohjat jaetaan näkyville automaattisesti niille konsernirakenteen yksiköille/yhteisöille, jotka on valittu mukana oleviksi yhteisöiksi puitejärjestelyyn. Puitejärjestelyn omistaja voi hallita minikilpailutusoikeutta puitejärjestelyyn. "Mukana olevat yhteisöt" -kohdassa asetetaan valintapainike päälle niille yhteisöille, joilla on oikeus tehdä minikilpailutuksia puitejärjestelyssä. Ne yksiköt joille minikilpailutusoikeutta ei anneta, näkevät puitejärjestelyn oman Cloudia Kilpailutus-ympäristönsä kautta, mutta eivät voi tehdä minikilpailutuksia puitejärjestelyn sisällä.Minikilpailutusten mallipohjien yleiset hallinta- ja perustamisohjeet löydät ohjeiden osiosta: Minikilpailutus puitejärjestelyn sisällä.Minikilpailuttaminen jaetun puitejärjestelyn sisällä


Puitejärjestelyn jakamisen jälkeen ne yksiköt, joille järjestely on jaettu, löytävät puitejärjestelyn oman Cloudia Kilpailutus-ympäristönsä "Jaetut puitejärjestelyt" -kansiosta. Minikilpailuttaminen jaetun puitejärjestelyn sisällä tapahtuu vastaavalla tavalla kuin minikilpailuttaminen organisaation omien puitejärjestelyjen sisällä. Jaettuun puitejärjestelyyn laadinta on kuitenkin mahdollista vain, mikäli puitejärjestelyn omistava yksikkö on määritellyt minikilpailutusoikeudet kilpailutusta suunnittelevalle yksikölle, sekä luonut minikilpailutukseen tarjouspyynnön mallipohjan/-pohjia. Jaettujen puitejärjestelyiden minikilpailutuksissa on käytettävä puitejärjestelyn omistavan yksikön jakamaa minikilpailutusmallipohjaa.


Kuva: Puitejärjestelyn jakaminen ja minikilpailuttaminen
Minikilpailutuksen toteuttaminen jaettuun puitejärjestelyyn:


Minikilpailutuksen aloittaminen jaettuun puitejärjestelyyn tapahtuu seuraavasti:

 • Jaetun puitejärjestelyn Minikilpailutukset -välilehdeltä valitaan Luo uusi minikilpailutus
 • Valitse tarjouspyynnön kieli alasvetovalikosta
 • Valitse tarjouspyynnön valuutta alasvetovalikosta
 • Valitse mallipohja alasvetovalikosta HUOM! Voit tehdä minikilpailutuksen vain puitejärjestelyn omistavan yksikön jakaman mallipohjan pohjalta.
  • Tiedot siirtyvät mallipohjalta uuteen minikilpailutukseen
 • Valitse osa-alueet HUOM! Osa-alueiden valinta -alasvetovalikko tulee näkyviin ainostaan, mikäli hankinta on jaettu osiin. Tästä valitaan ne osa-alueet, joihin minikilpailutus tehdään
Minikilpailuksen tarjouspyynnön sisällön laadinta jaetun puitejärjestelyn sisällä tapahtuu vastaavalla tavalla, kuin minikilpailutustarjouspyynnön laadinta niissä puitejärjestelyissä, jotka ovat organisaation omia puitejärjestelyitä.

Jaetun puitejärjestelyn omistajayksikkö on voinut myös asettaa rajoituksia käytettävien tarjouspyyntömallipohjien muokkaamiseen, jolloin tietyt osiot tarjouspyynnön muokkauksessa on lukittu.


Katso tarkemmat yleiset ohjeet minikilpailutusten läpivientiin ja hallinnointiin järjestelmässä ohjeiden osiossa: Minikilpailutus puitejärjestelyn sisällä.