Uuden minikilpailutuksen tekeminen


 • Puitejärjestelyn  Minikilpailutukset -välilehdeltä valitaan Luo uusi minikilpailutus
 • Valitse tarjouspyynnön kieli
 • Valitse tarjouspyynnön valuutta
 • Valitse tarvittaessa käytettävä mallipohja
  • Tiedot siirtyvät mallipohjalta uuteen minikilpailutukseen
 • Jos puitejärjestely on jaettu osiin, valitse mitä osa-alueita minikilpailutus koskee


Tarjouspyynnön laadinta

Minikilpailutusten tarjouspyyntöjen vastaanottajina ovat automaattisesti puitejärjestelyn yhteydessä valitut toimittajat (niiden kohteiden mukaisesti, joihin heidät on valittu toimittajiksi)


HUOM! Minikilpailutusta tehtäessä ei tarjouspyynnön laadintavaiheessa määritellä enää seuraavia tietoja: hankintalaji, hankintamenettely, kelpoisuusvaatimukset, CPV-koodi ja hankinnan pääasiallinen toteutumispaikka (NUTS-koodi). 


Minikilpailutukset noudattavat pääpiirteissään samaa prosessia kuin muutkin kilpailutukset. Prosessin vaiheet ovat seuraavat:


Voimassa olevien kilpailutusten toiminnot

Tarjousten vastaanotto

Tarjousten vertailu

Hankintapäätös ja tiedoksianto

Hankintasopimus


HUOM! Minikilpailutukset linkittyvät automaattisesti tietyn puitejärjestelyn kilpailutukseen.Minikilpailutuksen mallipohjan lisääminen


Mallipohjat -välilehdellä voi luoda uusia mallipohjia, jotka kytkeytyvät automaattisesti kyseisen puitejärjestelyn mallipohjiksi.

Minikilpailutuksen mallipohjan lisääminen aloitetaan klikkaamalla kohtaa "Luo uusi minikilpailutuksen mallipohja"

 • Valitaan kieli
 • Valitaan valuutta
 • Klikkaa "Tee tarjouspyyntö" -painiketta niin muodostat uuden mallipohjanVoit myös luoda uuden mallipohjan keskeneräisen minikilpailutuksen pohjalta klikkaamalla kohtaa "Lisää uusi mallipohja".

 • listauksesta valitaan se keskeneräinen minikilpailutus, jonka pohjalta mallipohja halutaan luoda
  • Klikkaa "Liitä"
Huom! Jotta minikilpailutuksen voi tallentaa mallipohjaksi, tulee tarjouspyynnön, eli minikilpailutuksen olla tilassa "Keskeneräinen".Liitetyt minikilpailutusten mallipohjat näkyvät Mallipohjat -välilehdellä

 • Mallipohjaa on mahdollista muokata
 • Mallipohja on mahdollista kopioida uudeksi mallipohjaksi
 • Mallipohja on mahdollista poistaa
Kriteerien lukitukset


Minikilpailutuksen mallipohjalta löytyy osio "Kriteerien lukitukset", jossa voidaan tehdä hankinnan kohteisiin sekä kriteereihin lukituksia. Näillä lukituksilla voidaan ohjata minikilpailutusten tekijöitä laatimaan puitesopimuksen mukaisia sisäisiä minikilpailutuksia. 

 • Estä uusien kohderyhmien lisääminen
  • Minikilpailutuksella ei pysty lisäämään uusia kohderyhmiä
 • Kohderyhmältä on pakko kysyä hinta
  • Valinta pakottaa minikilpailutuksella kysymään hintaa ko. hankinnan osa-alueen kaikilta tuotteilta/palveluilta
 • Tuotteet / Palvelut: Lukittu -täppä
  • Valinta lukitsee tuote/palvelu kentät niin, että minikilpailutuksella niitä ei voi muokata eikä lisätä uusia 
 • Kriteerit: Lukittu -täppä
  • Valinta lukitsee kriteeririvin niin, että minikilpailutuksella tätä riviä ei voi muokata.
 • Numeeriselle kriteerille voidaan määrittää minimin ja maksimin raja-arvot
  • Mikäli minimi ja maksimi raja-arvot on määritetty mallipohjalle, voidaan minikisalla muuttaa arvoja minimi ja maksimi raja-arvojen sisällä.
Minikilpailutuksen aloittaminen mallipohjalta


Kun puitejärjestelyyn on tallennettu minikilpailutusten mallipohjia, voidaan uusi minikilpailutus tehdä mallipohjalta seuraavalla tavalla.


Paina "Luo uusi minikilpailutus" -painiketta

 • Valitse tarjouspyynnön kieli
 • Valitse tarjouspyynnön valuutta
 • Valitse Minikilpailutuksen mallipohja -alasvetovalikosta haluttu mallipohja