Kun Cloudia Kilpailutuksesta julkaistaan EU-hankintailmoitus, tulee ottaa huomioon aika, joka kuluu kun ilmoitus käy läpi TED:n tarkastusprosessin.


  • Kun ilmoitus julkaistaan tarkastaa Cloudian ja Hilman välinen rajapinta ilmoituksen julkaisuvaiheessa, jonka jälkeen ilmoitus lähtee eteenpäin TED:in hyväksyttäväksi.
    • Tästä kuluu enintään 48 tuntia siihen, kun ilmoitus tulee näkyviin Hilmaan ja Tarjouspalveluun.
    • Huom! TED tarkistaa ilmoituksia vain arkipäivisin!


Määräaikojen laskeminen aloitetaan ilmoituksen TED:iin lähettämistä seuraavasta päivästä alkaen. Tämä on syytä muistaa, jotta Hilma ei hylkää ilmoitusta liian lyhyen määräajan takia. Määräaikataulukko löytyy Hankinnat.fi -sivustolta: Määräaikataulukko

Mikäli TED hylkää hankintailmoituksen, lähettää se hankintayksikölle asiasta tiedon sähköpostitse. Järjestelmä palauttaa ilmoituksen automaattisesti kansioon " julkaisu Hilmassa epäonnistunut". Huomioitavaa erityisesti korjausilmoitusta julkaistaessa:


Kun julkaistaan korjausilmoitus EU-hankintailmoitukselle, tulee ottaa huomioon, että korjausilmoitusta ei voida julkaista, mikäli korjattavan ilmoituksen määräaika ehtii päättyä ennen kuin korjausilmoitus on ehtinyt käydä läpi TED:n tarkastusprosessin. Mikäli näin käy, tulee tehdä keskeytysilmoitus ja tämän jälkeen uusi hankintailmoitus.


Mikäli TED hylkää hankintailmoituksen, lähettää se hankintayksikölle asiasta tiedon sähköpostitse. Järjestelmä palauttaa ilmoituksen automaattisesti kansioon " julkaisu Hilmassa epäonnistunut".