Kun Cloudia Kilpailutuksesta julkaistaan EU-hankintailmoitus, tulee ottaa huomioon aika, joka kuluu kun ilmoitus käy läpi Hilman ja TED:n tarkastusprosessin.


  • Jos ilmoitus julkaistaan arkipäivänä ennen klo 12.00, ottaa Hilma ilmoituksen käsiteltäväksi ja lähettää sen hyväksyttyään eteenpäin TED:iin vielä saman päivän aikana. 
    • Tästä kuluu enintään 48 tuntia siihen, kun ilmoitus tulee näkyviin Hilmaan ja Tarjouspalveluun.

  • Jos ilmoitus julkaistaan klo 12.00 jälkeen, ottaa Hilma ilmoituksen käsiteltäväksi ja lähettää sen hyväksyttyään eteenpäin TED:iin seuraavana arkipäivänä. 
    • Tästä kuluu enintään 48 tuntia siihen, kun ilmoitus tulee näkyviin Hilmaan ja Tarjouspalveluun.

Määräaikojen laskeminen aloitetaan ilmoituksen TED:iin lähettämistä seuraavasta päivästä alkaen. Tämä on syytä muistaa, jotta Hilma ei hylkää ilmoitusta liian lyhyen määräajan takia. Määräaikataulukko löytyy Hankinnat.fi -sivustolta: Määräaikataulukko

Mikäli Hilma hylkää hankintailmoituksen, lähettää se hankintayksikölle asiasta tiedon sähköpostitse. Sama sähköpostiviesti menee tiedoksi myös Cloudian tukeen. Cloudia tuki palauttaa ilmoituksen keskeneräiseksi kahden tunnin kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Hankintayksikön ei tarvitse olla asiasta erikseen yhteydessä Cloudia tukeen.Huomioitavaa erityisesti korjausilmoitusta julkaistaessa:


Kun julkaistaan korjausilmoitus EU-hankintailmoitukselle, tulee ottaa huomioon, että korjausilmoitusta ei voida julkaista, mikäli korjattavan ilmoituksen määräaika ehtii päättyä ennen kuin korjausilmoitus on ehtinyt käydä läpi Hilman ja TED:n tarkastusprosessin. Mikäli näin käy, tulee tehdä keskeytysilmoitus ja tämän jälkeen uusi hankintailmoitus.


Mikäli Hilma hylkää hankintailmoituksen, lähettää se hankintayksikölle asiasta tiedon sähköpostitse. Sama sähköpostiviesti menee tiedoksi myös Cloudian tukeen. Cloudia tuki palauttaa ilmoituksen keskeneräiseksi kahden tunnin kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Hankintayksikön ei tarvitse olla asiasta erikseen yhteydessä Cloudia tukeen.