I.1) Nimi ja osoitteet

* pakolliset kentät


HILMAn ohjeistus: 

 • Tässä kohdassa ilmoitetaan hankintayksikön yhteystiedot. Hankintalaissa tarkoitettuja hankintayksiköitä ovat valtion, kuntien- ja kuntayhtymien viranomaiset, evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä niiden seurakunnat ja muut viranomaiset, valtion liikelaitokset ja julkisoikeudelliset laitokset tai mikä tahansa hankinnan tekijä kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta edellä mainituilta yksiköiltä.
 • Lomakkeeseen voidaan hankintayksiköksi merkitä myös tilapäisesti tai pysyvästi hankintoja varten perustettu yhteistoimintaelin tai menettelystä muiden puolesta vastaava hankintayksikkö (ns. hankintarengas). Jos hankinta toteutetaan yhdessä useamman hankintayksikön toimesta, on ilmoitukseen lisättävä vähintään yhdet ylimääräiset yhteystiedot koskien mukana olevia hankintayksiköitä.


Yhteystiedot tulevat automaattisesti esitäytettynä järjestelmään tallennettujen tietojen mukaisesti ja niitä voidaan tarvittaessa muokata.

blob1478683820482.png


Organisaation NUTS-koodi (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)

 • Valitse organisaation (NUTS-koodi) painikkeesta avautuvasta ikkunasta
  • Valitse koodi ruksaamalla valintaruutu
  • Avaa koodien alatasot esille nuolipainikkeesta
  • Lomakkeelle lisätyn koodin voi poistaa klikkaamalla punaista roskakori-ikonia


Internetosoite (-osoitteet)

 • Internetosoite –kohtaan tulee organisaation internetosoiteMukana olevat yhteisöt

 • Valitse "Lisää yhteystieto"
  • Syötä yhteisön tiedot klikkaamalla sinistä kynäpainiketta
   • Kun klikkaat sinistä kynäpainiketta uudestaan, avoinna olevat yhteisön tiedot sulkeutuvat 
   • Jos haluat poistaa lisätyn yhteisön lomakkeelta, klikkaa punaista X-painiketta
 • Klikkaa ”Valitse yhteisöt”
  • Avautuvasta ikkunasta valitse yksi tai useampi esitallennettu yhteisö tai yhteisöryhmä 
  • Valitut yhteisöt listautuvat lomakkeelle 
   • Jos haluat tarkastella lisätyn yhteisön tietoja, klikkaa sinistä kynäpainiketta ja tiedot avautuvat lomakkeelle.
   • Kun klikkaat sinistä kynäpainiketta uudestaan, avoinna olevat yhteisön tiedot sulkeutuvat 
   • Jos haluat poistaa lisätyn yhteisön lomakkeelta, klikkaa punaista roskakori-ikoniaI.2) Yhteishankinta


HILMAn ohjeistus: 

 • Tässä kohdassa ilmoitetaan, toteutetaanko hankinta yhteishankintana usean hankintayksikön toimesta. Yhteishankinta voidaan toteuttaa joko käyttämällä erillistä yhteishankintayksikköä kuten valtiolla esimerkiksi Hansel Oy:tä. Tällöin ilmoitetaan sekä yhteishankinnasta että yhteishankintayksikön käyttämisestä. Jos taas yhteishankinta toteutetaan käyttämättä yhteishankintayksikköä esimerkiksi ns. hankintarenkaana, täytetään ainoastaan kohta, jossa ilmoitetaan sopimukseen sisältyvän yhteishankintaa. 
 • Jos kyseessä on yhteishankinta, johon osallistuu useaan EU- tai ETA-maahan sijoittautunut hankintayksikkö (esimerkiksi suomalainen ja ruotsalainen hankintayksikkö), on ilmoitettava menettelyyn sovellettava hankintalaki. 
 • Yhteishankintoja käytettäessä on yhteystietoihin lisättävä vähintään yhdet ylimääräiset yhteystiedot.


Valitse tarvittaessa yhteishankintaa koskevat tiedot

 • Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
  • Täytä yhteishankinnan tiedot tarvittaessa 
 • Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö 


I.3) Viestintä

* pakolliset kentät


HILMAn ohjeistus: 

Uuden hankintalain mukaan hankinta-asiakirjojen kuten tarjouspyyntöasiakirjojen tulee lähtökohtaisesti olla saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta internetissä. Poikkeuksellisesti hankintalaissa listatuissa tilanteissa hankinta-asiakirjojen saantia voidaan rajoittaa. Tässä kohdassa ilmoitetaan, ovatko asiakirjat saatavilla verkossa sekä asiakirjojen verkko-osoite tai saatavuuden rajoittaminen, jolloin on ilmoitettava verkko-osoite, joista saa informaatiota siitä, miten tarjoajat pääsevät käsiksi rajoitetun saatavuuden hankinta-asiakirjoihin.


 • Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta
  • Osoitekenttään tulee oletuksena oman hankintaorganisaatiosi tarjousportaalin osoite, joten tämän kentän tietoa ei tarvitse muokata. Tarvittaessa muokkaaminen on mahdollista 
  • HUOM! Jos vahingossa poistaa osoitteen, sen saa palautettua kohdasta "Palauta oletus URL"
 • Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta
  • Syötä osoite (URL) 


Lisätietoja saa

* pakolliset kentät


HILMAn ohjeistus: 
Kohdassa ilmoitetaan, mistä hankinnasta kiinnostuneet toimittajat saavat lisätietoja hankinnasta. Tältä osin voidaan viitata hankintayksikön yhteystietoihin tai lisätä uusi yhteystieto lisätietojen antamista varten.
 • Edellä mainittu osoite
 • Toinen osoite
  • Täytetään vastaavat nimi- ja osoitetiedot  

 Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävät/jätettävä


Sähköisesti osoitteessa:

 • Järjestelmä muodostaa tarjouspyyntölinkin. Tämä automaattisesti muodostunut osoite toimii linkkinä HILMA-ilmoituksessa, joka ohjaa tarjoajan automaattisesti oikealle tarjouspyynnölle tarjousportaalissa. Normaalisti tätä osoitetta ei kannata muokata tai poistaa.
  • HUOM! Jos vahingossa poistaa osoitteen, sen saa palautettua kohdasta "Palauta oletus URL"
 • Jos tarjoukset tai osallistumishakemukset jätetään postitse:
  • Ei valittu 
  • Edellä mainittuun osoitteeseen 
  • Seuraavaan osoitteeseen 
   • Täytetään vastaavat nimi- ja osoitetiedot  
 • Jos sähköinen viestintä edellyttää sellaisten työkalujen ja välineiden käyttämistä, jotka eivät ole yleisesti saatavilla. 
  • Ilmoita osoite, josta nämä kyseiset välineet ja työkalut ovat ladattavissa


 


I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

*pakolliset kentät


Valitse kyseessä oleva hankintayksikön luonne

 • Valitsemalla "Muu", avautuu kenttä, johon voidaan syöttää haluttu teksti
 

I.5) Pääasiallinen toimiala

* pakolliset kentät


HILMAn ohjeistus: 

 • Toimialaksi valitaan hankintayksikön toimintaa parhaiten kuvaava toimiala.
 • Valintalista palvelee lähinnä tilastotarkoituksia ja vastaa YK:n COFOG -luokittelua (Classification of the functions of Government) eikä siten täysin vastaa hankintadirektiivien luokittelua. Tiedoilla pyritään kuitenkin saamaan kuva hallinnon sektoreista, jotka hankintoja tekevät.


Valitse pääasiallinen toimiala

 • Valitsemalla "Muu", avautuu kenttä, johon voidaan syöttää haluttu teksti