Uuden ilmoituksen laadinta aloitetaan kohdasta "Luo uusi ilmoitus". Näkymä siirtyy uuteen välilehteen, joka mukailee Cloudia Kilpailutuksen uutta ilmettä. Valikkoon tulevat valittavaksi ne lomakkeet, jotka organisaatiolla on käytössään. 


Valitse haluttu hankintailmoitus, hankintailmoituksen kieli ja valuutta, sekä tehdäänkö hankintailmoitus käyttäen uutta hankinnan kohteen kriteeristöä vai vanhaa. 


KUVA: Luo uusi ilmoitus avautuu uuteen välilehteen


Kansalliset ilmoitukset

 • Kansallinen hankintailmoitus/tarjouspyyntö 
 • Tietopyyntö
 • Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus 
 • Yleinen avoimuusilmoitus 
 • Kansallinen dynaaminen hankintailmoitus (DPS)


EU-ilmoitukset

 • EU-ennakkoilmoitus 
 • EU-hankintailmoitus 
 • EU-jälki-ilmoitus 
 • EU-hankintailmoitus, erityisalat 
 • EU-jälki-ilmoitus, erityisalat 
 • EU-suorahankinta
 • Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset - ennakkotietoilmoitus 
 • Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset – hankintailmoitus 
 • Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset – ilmoitus tehdystä sopimuksesta
 • Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - käyttöoikeussopimukset - ennakkoilmoitus
 • Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - käyttöoikeussopimukset - jälki-ilmoitus
 • Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus
 • Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus
 • Muutosilmoitus
 • EU-ennakkoilmoitus, puolustus- ja turvallisuushankinnat
 • EU-hankintailmoitus, puolustus- ja turvallisuushankinnat
 • EU-jälki-ilmoitus, puolustus- ja turvallisuushankinnat


Muut ilmoitukset

 • Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
 • Pienhankinta
 • Kevennetty kilpailutus (pisteytys)
 • Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
 • Suorahankinta 
 • Ulkopuolinen puitejärjestely

HUOM. Monilla ilmoituksilla toistuvat samat kentät, joten ohjeessa voi olla linkki toisen ilmoituksen ohjeeseen, josta ko. kentän ohjeistus löytyy.

 

Ohjeisiin on lisätty myös HILMAn ohjeistukset. Cloudia Oy ei ole vastuussa HILMAn antamista ohjeistuksista.