Ilmoituskansionäkymän sekä ilmoituksen valinta


Kansionäkymän vasemmassa kehyksessä ovat ilmoituskansiot. Kunkin kansion nimen perässä on suluissa kyseisen kansion sisältämien kilpailutusten kappalemäärä. 

 • Vasempaan kehykseen avautuu kansioiden puunäkymä.
 • Keskimmäiseen kehykseen avautuu listaus ko. kansion kilpailutuksista
  • Voit järjestää listausta oikealla yläkulmasta sijaitsevasta valikosta

KUVA: Listausta voi järjestää tunnisteen taikka luontipäivämäärän mukaan


 • Tarjouspyyntölistauksesta valikkopainikkeen alta avautuu pikavalikko. Pikavalikosta voidaan: 
  • Avata ilmoituksen tietosivu
  • Avata ilmoitus PDF-muodossa
  • Avata ilmoitus HTML-muodossa
  • Tehdä uusi ilmoitus ko. ilmoituksen pohjalta
 • Klikkaamalla valittua tarjouspyyntöä avautuu ko. tarjouspyynnön tietosivu


Ilmoitusten selaaminen


Keskeneräiset-kansio


Kansioon listautuvat kaikki työn alla olevat julkaisemattomat tarjouspyynnöt.


Valitun kilpailutuksen osalta voit:

 • Tarjouspyyntölistauksesta valikkopainikkeen alta avautuu pikavalikko. Pikavalikosta voidaan: 
  • Avata ilmoituksen tietosivu
  • Avata ilmoitus PDF-muodossa
  • Avata ilmoitus HTML-muodossa
  • Tehdä uusi ilmoitus ko. ilmoituksen pohjalta
 • Klikkaamalla valittua tarjouspyyntöä avautuu ko. tarjouspyynnön tietosivu. Tietosivun toiminnallisuuksiin pääset tästä linkistä

Korjattavat -kansio


Kansioon listautuvat kaikki voimassa olevat ilmoitukset, jotka on otettu korjaukseen "muokkaa ilmoituksen tietoja" toiminnolla. Huom! Korjaustilassa olevat tarjouspyynnöt tulee julkaista, jotta ne näkyvät tarjoajille, kun ilmoitus on julkaistu löytyy ilmoitus jälleen "voimassa olevat- kansiosta".


Voimassa olevat -kansio


Kansioon listautuvat kaikki julkaistut käynnissä olevat kilpailutukset, joiden määräaika ei ole mennyt umpeen.


Valitun kilpailutuksen tietosivulta voit:

 • Hallinnoida kysymyksiä/vastauksia ("Siirry kysymysten hallintaan")
 • Katsoa ketkä ovat tutustuneet tarjouspyyntöön ("Ilmoitukseen tutustuneet")
 • Lähettää muita viestejä tarjouspyyntöön tutustuneille ("Lähetä viesti")
 • Muokata tarjouspyyntöä ("Muokkaa")
 • Keskeyttää hankinnan ("Keskeytä")
 • Lähettää muita viestejä tarjouspyyntöön tutustuneille ("Lähetä viesti")
 • Tarkastella tarjouspyynnön PDF-dokumenttia ("Avaa ilmoitus PDF-muodossa")
 • Tarkastella tarjouspyynnön HTML-dokumenttia ("Avaa ilmoitus HTML-muodossa")
 • Tehdä uuden kilpailutuksen tarjouspyynnön pohjalta ("Tee uusi ilmoitus tämän pohjalta")
 • Tehdä EU-hankintailmoituksen EU-ennakkoilmoituksen pohjalta (”Tee hankintailmoitus tämän ennakkoilmoituksen pohjalta”)
 • Tehdä EU-jälki-ilmoituksen EU-hankintailmoituksen pohjalta (”Tee jälki-ilmoitus tämän hankintailmoituksen pohjalta”)
 • Tarkastella ja tallentaa ko. kilpailutuksen kaikkia tallentuneita dokumentteja ("Dokumentit")
 • Käydä sisäistä keskustelua kilpailutuksesta (”Sisäinen keskustelu”)
 • Kopioida linkin, joka viittaa kyseiseen tarjouspyyntöön Tarjouspalvelussa ("Linkki tarjouspyyntöön tarjouspalvelussa") 


Päättyneet-kansio


Kansioon listautuvat kaikki kilpailutukset, joiden määräaika on mennyt umpeen, mutta joita ei vielä ole vielä siirretty arkistoon.


Valitun kilpailutuksen osalta voit: 

 • Muodostaa avauspöytäkirjan ensimmäisellä avauskerralla ("Tietosivu sekä Saapuneet tarjoukset")
 • Syöttää paperitarjouksia ennen ensimmäistä avauskertaa ("Syötä paperitarjouksia") Huom! mahdollista vain tietyillä ilmoituksilla 
 • Listata saapuneet tarjoukset, tutustua niihin ja liitedokumentteihin ja vahvistaa tarjousten kelvollisuuden avauspöytäkirjan muodostamisen jälkeen ("Tietosivu / Tarjoukset")
 • Siirtyä vertailutaulukkoon ja valitsemaan toimittajan/toimittajat tarjousten kelpoisuuden vahvistamisen jälkeen ("Tarjousten vertailu")
 • Luoda tai tuoda hankintapäätösdokumentin toimittajien valinnan jälkeen ("Päätökset")
 • Lähettää hankintapäätöksen tiedoksiannon (hankintapäätöksen luonnin/tuonnin sekä päätöksen tallennuksen jälkeen avautuu tiedoksianto-ikkuna automaattisesti)
 • Luoda tai tuoda hankintasopimuksen toimittajakohtaisesti hankintapäätöksen tiedoksiannon lähetyksen jälkeen ("Hankintasopimus")
 • Sulkea kilpailutuksen ja siirtää sen Arkistokansioon hankintapäätöksen tiedoksiannon lähetyksen jälkeen ("Arkisto-kansioon")
 • Siirtää kilpailutuksen Puitejärjestely-tilaan, jos määritelty puitejärjestelyksi ("Puitejärjestelyt-kansioon")
 • Tarkastella ja tallentaa ko. kilpailutuksen kaikkia tallentuneita dokumentteja ("Dokumentit")
 • Käydä sisäistä keskustelua kilpailutuksesta (”Sisäinen keskustelu”)
 • Tarkastella tarjouspyynnön PDF-dokumenttia ("Avaa ilmoitus PDF-muodossa")
 • Tehdä uuden kilpailutuksen tarjouspyynnön pohjalta ("Tee uusi ilmoitus tämän pohjalta")
 • Tehdä EU-hankintailmoituksen EU-ennakkoilmoituksen pohjalta (”Tee hankintailmoitus tämän ennakkoilmoituksen pohjalta”)
 • Tehdä EU-jälki-ilmoituksen EU-hankintailmoituksen pohjalta (”Tee jälki-ilmoitus tämän hankintailmoituksen pohjalta”)


Huutokauppa-kansio


Kansioon listautuvat kaikki kilpailutukset, joissa on huutokauppa.

Päätason alapuolelta löytyvät kaikki huutokaupat tilan mukaisista kansioista


Valitun huutokaupan osalta voit tehdä huutokaupan tilasta riippuen seuraavia toimintoja:

 • Listata saapuneet tarjoukset, tutustua niihin ja liitedokumentteihin ja vahvistaa tarjousten kelvollisuuden avauspöytäkirjan muodostamisen jälkeen ("Tietosivu / Tarjoukset")
 • Siirtyä vertailutaulukkoon ja valitsemaan toimittajan/toimittajat tarjousten kelpoisuuden vahvistamisen jälkeen ("Tarjousten vertailu")
 • Lähettää välipäätöksen ("Päätökset")
 • Lähettää huutokauppakutsun alkavaan huutokauppaan ("Huutokauppakutsu")
 • Seurata huutokaupan vaiheita ("Vaiheet")
 • Seurata käynnissä olevaa huutokauppaa ("Huutokaupparaportti")
 • Luoda tai tuoda hankintapäätösdokumentin toimittajien valinnan jälkeen ("Hankintapäätös")
 • Lähettää hankintapäätöksen tiedoksiannon (hankintapäätöksen luonnin/tuonnin sekä päätöksen tallennuksen jälkeen avautuu tiedoksianto-ikkuna automaattisesti)
 • Luoda tai tuoda hankintasopimuksen toimittajakohtaisesti hankintapäätöksen tiedoksiannon lähetyksen jälkeen ("Hankintasopimus")
 • Sulkea kilpailutuksen ja siirtää sen Arkistokansioon hankintapäätöksen tiedoksiannon lähetyksen jälkeen ("Arkisto-kansioon")
 • Tarkastella ja tallentaa ko. kilpailutuksen kaikkia tallentuneita dokumentteja ("Dokumentit")
 • Käydä sisäistä keskustelua kilpailutuksesta (”Sisäinen keskustelu”)
 • Tarkastella tarjouspyynnön PDF-dokumenttia ("Avaa ilmoitus PDF-muodossa")
 • Tehdä uuden kilpailutuksen tarjouspyynnön pohjalta ("Tee uusi ilmoitus tämän pohjalta")


Neuvottelumenettely-kansio


Kansioon listautuvat kaikki kilpailutukset, joissa menettelynä on neuvottelumenettely. 


Päätason alapuolelta löytyvät neuvottelumenettelyihin tehdyt neuvottelukierrokset tilan mukaisista kansioista


Valitun neuvottelumenttelyn osalta voit tehdä neuvottelumenettelyn tilasta riippuen seuraavia toimintoja:


 • Listata saapuneet osallistumishakemukset, tutustua niihin ja liitedokumentteihin ja vahvistaa niiden kelvollisuuden avauspöytäkirjan muodostamisen jälkeen ("Saapuneet osallistumishakemukset")
 • Tarkastella seuraavien kierrosten ilmoituksia (Seuraavan kierroksen ilmoitus)
 • Luoda tai tuoda hankintapäätösdokumentin toimittajien valinnan jälkeen ("Hankintapäätös")
 • Lähettää hankintapäätöksen tiedoksiannon (hankintapäätöksen luonnin/tuonnin sekä päätöksen tallennuksen jälkeen avautuu tiedoksianto-ikkuna automaattisesti)
 • Luoda tai tuoda hankintasopimuksen toimittajakohtaisesti hankintapäätöksen tiedoksiannon lähetyksen jälkeen ("Hankintasopimus")
 • Sulkea kilpailutuksen ja siirtää sen Arkistokansioon hankintapäätöksen tiedoksiannon lähetyksen jälkeen ("Arkisto-kansioon")
 • Tarkastella ja tallentaa ko. kilpailutuksen kaikkia tallentuneita dokumentteja ("Dokumentit")
 • Käydä sisäistä keskustelua kilpailutuksesta (”Sisäinen keskustelu”)
 • Tarkastella tarjouspyynnön PDF-dokumenttia ("Avaa ilmoitus PDF-muodossa")
 • Tehdä uuden kilpailutuksen tarjouspyynnön pohjalta ("Tee uusi ilmoitus tämän pohjalta")


Puitejärjestelyt-kansio


Kansioon listautuvat kaikki puitejärjestelyt.


Valitun puitejärjestelyn osalta voit:

 • Nähdä puitejärjestelyn perustiedot ("Puitejärjestelyn tiedot")
 • Nähdä valitut toimittajat, mitä kohteita valittu toimittamaan sekä heidän tarjoukset ja sopimukset ("Puitejärjestelyyn valitut toimittajat")
 • Nähdä mukana olevat yhteisöt ja lisätä niitä ("Mukana olevat yhteisöt") 
 • Nähdä tähän tehdyt minikilpailutukset tilan mukaisesti kansioituna ("Puitejärjestelyn minikilpailutukset")
 • Nähdä tähän tehdyt hankinnan toimeenpanot ("Tehdyt hankinnan toimeenpanot")
 • Tehdä uuden minikilpailutuksen ("Tee uusi minikilpailutus")
 • Tehdä uuden hankinnan toimeenpanon ("Tee uusi hankinnan toimeenpano puitesopimuksen pohjalta" tai "Tee uusi hankinnan toimeenpano minikilpailutuksen pohjalta")
 • Tarkastella ja tallentaa ko. puitejärjestelyn kaikkia tallentuneita dokumentteja ("Dokumentit")
 • Luoda tai muokata ko. puitejärjestelyyn liittyviä hankintasopimuksia ("Hankintasopimus")
 • Käydä sisäistä keskustelua kilpailutuksesta (”Sisäinen keskustelu”)
 • Lähettää muita viestejä tarjouspyyntöön tutustuneille ("Lähetä viesti")
 • Tarkastella tarjouspyynnön PDF-dokumenttia ("Avaa ilmoitus PDF-muodossa")
 • Tehdä uuden kilpailutuksen tarjouspyynnön pohjalta ("Tee uusi ilmoitus tämän pohjalta")
 • Tehdä EU-hankintailmoituksen EU-ennakkoilmoituksen pohjalta (”Tee hankintailmoitus tämän ennakkoilmoituksen pohjalta”)


Päätason alapuolelta löytyy kaikkiin puitejärjestelyihin tehdyt minikilpailutukset tilan mukaisista kansioista


Keskeytetyt-kansio


Kansioon listautuvat kaikki keskeytetyt kilpailutukset.


Valitun kilpailutuksen osalta voit:

 • Tarkastella tarjouspyynnön PDF-dokumenttia ("Avaa ilmoitus PDF-muodossa")
 • Tehdä uuden kilpailutuksen tarjouspyynnön pohjalta ("Tee uusi ilmoitus tämän pohjalta")
 • Tarkastella ilmoituksen jälki-ilmoitusta (”Tämän hankintailmoituksen jälki-ilmoitus”)
 • Tarkastella ja tallentaa ko. kilpailutuksen kaikkia tallentuneita dokumentteja ("Dokumentit")
 • Käydä sisäistä keskustelua kilpailutuksesta (”Sisäinen keskustelu”)


Omat ja jaetut mallipohjat-kansiot


Kansioihin listautuvat kaikki omat ja jaetut mallipohjat.

 • Ohjeet mallipohjan tekemiseen  
 • Ohjeet mallipohjan jakamiseen  


Omien mallipohjien osalta voit:

 • Tarkastella tarjouspyynnön PDF-dokumenttia ("Avaa ilmoitus PDF-muodossa")
 • Tehdä uuden kilpailutuksen tarjouspyynnön pohjalta ("Tee uusi ilmoitus tämän pohjalta")
 • Käydä keskustelua mallipohjasta (”Sisäinen keskustelu”)
 • Muokata mallipohjan kuvausta, nimeä ja näkyvyyttä ("Muokkaa mallipohjan nimeä, kuvausta, näkyvyyttä, ja tiedostoja")
 • Muokata mallipohjan kaikkia tietoja (”Muokkaa mallipohjan kaikkia tietoja”)


Jaettujen mallipohjien osalta voit:

 • Tarkastella tarjouspyynnön PDF-dokumenttia ("Avaa ilmoitus PDF-muodossa")
 • Tehdä uuden kilpailutuksen tarjouspyynnön pohjalta ("Tee uusi ilmoitus tämän pohjalta")
 • Tarkastella ja tallentaa ko. kilpailutuksen kaikkia tallentuneita dokumentteja ("Dokumentit")
 • Käydä keskustelua mallipohjasta (”Sisäinen keskustelu”)


Arkisto-kansio


Kansioon listautuvat kaikki suljetut kilpailutukset vuosikohtaisissa alakansioissa.


Valitun kilpailutuksen osalta voit:

 • Tarkastella tarjouspyynnön PDF-dokumenttia ("Avaa ilmoitus PDF-muodossa")
 • Tehdä uuden kilpailutuksen tarjouspyynnön pohjalta ("Tee uusi ilmoitus tämän pohjalta")
 • Tehdä EU-hankintailmoituksen EU-ennakkoilmoituksen pohjalta (”Tee hankintailmoitus tämän ennakkoilmoituksen pohjalta”)
 • Tehdä EU-jälki-ilmoituksen EU-hankintailmoituksen pohjalta (”Tee jälki-ilmoitus tämän hankintailmoituksen pohjalta”)
 • Tarkastella ja tallentaa ko. kilpailutuksen kaikkia tallentuneita dokumentteja ("Dokumentit")
 • Käydä sisäistä keskustelua kilpailutuksesta (”Sisäinen keskustelu”)

Ilmoitusten hakeminen


Kansionäkymän ylänavigaatiossa klikkaa ”Haku”

 • Hakulomake avautuu
 • Syötä hakusana ja klikkaa lomakkeen alta ”Suorita haku” 

 Tarpeen mukaan voit tarkentaa hakua:

 • Käyttäjän omat ilmoitukset
 • Kohdistamalla hakusanan hankinnan kuvaukseen
 • Minkä hankintalajin hankintoja haetaan
 • Millä välillä ennakoitu arvo on
 • Määrittämällä missä tilassa olevia kilpailutuksia haetaan
 • Minkä tyyppisiä hankintoja haetaan
 • Määrittämällä missä tilassa olevia kilpailutuksia haetaan
  • Hakutulos avautuu lomakkeen oikealle puolelle

Klikkaa hakutuloksesta tarjouspyyntöä/ilmoitusta, jonka haluat avata.Ilmoitusten tunnisteet 


Osat toiminnosta ja menettelyistä saavat oman tunnisteen ilmoituslistauksessa. Nämä tunnisteet tulevat niiden valintojen mukaisesti, mitä lomakkeelle tai eri prosessin vaiheessa on valittuna

 

Ilmoituksen tyyppi:

 • EU-ilmoitus


Ilmoituksella valittu menettelyt:

 • Neuvottelumenettely
 • Rajoitettu menettely


Käytetään sähköistä huutokauppaa:

 • Huutokauppa


Menettelyllä perustetaan puitejärjestely:

 • Puitejärjestely