Lomaketta täytettäessä valitaan, mitä menettelyä kilpailutuksessa käytetään.


Valittavissa on lomaketyypistä riippuen:

  • Avoin menettely
  • Nopeutettu avoin menettely
  • Nopeutettu rajoitettu menettely
  • Rajoitettu menettely
  • Neuvottelumenettely
  • Nopeutettu neuvottelumenettely
  • Kilpailullinen neuvottelumenttely
  • Innovaatiokumppanuus

Eri menettelyistä voi lukea lisätietoja esimerkiksi www.hankinnat.fi -sivustolta tai HILMA:sta.
*Cloudia ei ole vastuussa sivuston ylläpitäjien tuottaman sisällön oikeellisuudesta.


Järjestelmässä on oma prosessinsa: