Yhteystietorekisterissä on mahdollista hallinnoida organisaatioon liittyviä ryhmiä sekä organisaation tietoja ja henkilöitä. 



Yhteystietorekisterin käyttöliittymä:

Yritys-/henkilöryhmät

  • Järjestelmään rekisteröityjen yritys- ja henkilöryhmien hallinta ja selaus
    • Yhteisöt, hankintamenettelyssä mukana olevat yhteisöt
    • Yksiköt, kilpailutuksesta vastaavat yksiköt




Toiminnot


Lisää : uuden ryhmän lisääminen

Muokkaa : ryhmän muokkaaminen

Uusi yritys : uuden yrityksen lisääminen

Omat tiedot : hankintaorganisaation perustietojen ja henkilöiden muokkaus

  • Uusi henkilö tulee olla luotuna yhteystietorekisteriin omiin tietoihin ennen kuin kyseiselle henkilölle pystyy tekemään uuden kilpailutus -käyttäjätunnuksen




Yrityshaku


Haku -toiminnolla voidaan hakea rekisteröityneitä yrityksiä




Yritysten selaus


  • Rekisteröityjen yritysten selaus, katselu ja muokkaus