Yhteystietorekisterissä on mahdollista hallinnoida organisaatioon liittyviä ryhmiä sekä organisaation tietoja ja henkilöitä. Yhteystietorekisterin käyttöliittymä:

Yritys-/henkilöryhmät

 • Järjestelmään rekisteröityjen yritys- ja henkilöryhmien hallinta ja selaus
  • Yhteisöt, hankintamenettelyssä mukana olevat yhteisöt
  • Yksiköt, kilpailutuksesta vastaavat yksiköt
Toiminnot


 • Lisää : uuden ryhmän lisääminen
 • Muokkaa : ryhmän muokkaaminen
 • Uusi yritys : uuden yrityksen lisääminen
 • Omat tiedot : hankintaorganisaation perustietojen ja henkilöiden muokkaus
  • Uusi henkilö tulee olla luotuna yhteystietorekisteriin omiin tietoihin ennen kuin kyseiselle henkilölle pystyy tekemään uuden kilpailutus -käyttäjätunnuksen
Yrityshaku


 • Haku -toiminnolla voidaan hakea rekisteröityneitä yrityksiä
Yritysten selaus


 • Rekisteröityjen yritysten selaus, katselu ja muokkaus