Mikäli osa-alueen tai ryhmän sisällä sallitaan osatarjoukset, lasketaan osa-alueen pisteytys volyymipainoitetusti. Oheisessa videossa käydään kyseinen periaate läpi: