Käyttöoikeudet, käyttöoikeustasot sekä käyttöoikeustasojen muokkaus


*ADMIN-käyttäjien toiminnallisuus


Käyttöoikeudet valikko näkyy niille käyttäjille, joiden käyttäjätunnus on ADMIN-tasoinen. Valikosta voidaan tarkastella organisaation käyttäjälisenssejä, perustaa uusi käyttäjälisenssi sekä muokata tai poistaa olemassa olevaa käyttäjälisenssiä.HUOM! Pienhankintakäyttäjät ja ulkopuoliset käyttäjät näkyvät omissa valikoissaan.


Uuden käyttäjälisenssin perustaminen  

 

Uuden käyttäjälisenssin perustaminen on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan henkilö Kilpailutuksen yhteystietorekisteriin, jonka jälkeen käyttäjälisenssi perustetaan Asetukset -> Käyttöoikeudet valikossa.


1) Uuden henkilön perustaminen:

 • Siirry Kilpailutusjärjestelmään kohtaan ”Yhteystietorekisteri” • Valitse ”Omat tiedot” -> ”Henkilöt”
 • Valitse ”Lisää uusi henkilö”


 • Täytä uuden henkilön tiedot

 • Klikkaa ”Tallenna”


"Henkilö on näkyvissä/piilossa" -valinnalla voidaan rajoittaa henkilön näkyvyyttä käyttäjätunnuksia luotaessa. 
 • "Piilossa"-valinnalla henkilö ei näy käyttöoikeudet-osion kohdassa "Tunnuksen henkilö". Tämä tarkoittaa, että henkilö on vain ns. yhteystieto. 

HUOM! Yhteyshenkilö -valinnalla ei tällä hetkellä ole käyttöä järjestelmässä eikä se vaikuta järjestelmän toimintaan.   • Tallennuksen jälkeen henkilölle voidaan lisätä myös puhelinnumero. Puhelinnumeroa tarvitaan viranomaistietojen haun käynnistämiseen.


2) Uuden käyttäjälisenssin perustaminen:

 • Valitse ylänavigaatiosta ”Asetukset” -> ”Käyttöoikeudet”
 • Valitse ”Uusi tunnus”

Täytä tunnuksen tiedot:

 • Taso
  • ADMIN
  • Normaali
  • Rajoitettu
 • Tunnus
 • Sähköpostiosoite
 • Salasana

 • Tunnuksen yritys
  • Oletuksena kohtaan tulee hankintaorganisaation tiedot
 • Tunnuksen henkilö
  • Valittavaksi tulee ne henkilöt, jotka on perustettu organisaation yhteystietorekisteriin ja joilla ei ole vielä käyttäjälisenssiä 
  • Valitse tunnuksen henkilö alasvetovalikosta
 • Tunnuksen nimi
  • Nimitieto tulee näkymän vasemman sarakkeen käyttäjätunnuslistauksessa
 • Tunnuksen kuvaus (vapaaehtoinen)
  • Kirjaa kuvauskenttään tarvittaessa kuvausteksti
 • Voimassa aikavälillä (vapaaehtoinen)
  • Määrittele voimassaoloaika tarvittaessa
 • Tunnus (käytössä)
  • Tunnus voidaan määritellä aktiiviseksi tai passiiviseksi


3. Rajoitetun käyttäjätunnuksen perustaminen


1. Luo uusi henkilö ensin yhteystietorekisteriin (kts. kohta 1 uuden henkilön perustaminen)


2. Luo uusi käyttöoikeus 

 • Valitse ylänavigaatiosta ”Asetukset” -> ”Käyttöoikeudet”
 • Valitse ”Uusi tunnus”


Täytä tunnuksen tiedot:

 • Taso
  • Rajoitettu
 • Tunnus
  • Sähköpostiosoite
  • Huom! Jos järjestelmä herjaa, että tunnus on käytössä (esim. konsulteilla voi olla sähköpostiosoite jo toisen hankintayksikön järjestelmässä) niin tähän tulisi keksiä jokin sähköpostiosoite. Sähköpostiosoite on vain "avain" jolla hän kirjautuu oikeaan ympäristöön.
 • Salasana
  • Salasanan tulee olla vähintään 8 merkkiä pitkä ja sen pitää sisältää isoja ja pieniä kirjaimia, erikoismerkkejä sekä numeroita.
 • Tunnuksen yritys
  • Oletuksena kohtaan tulee hankintaorganisaation tiedot
 • Tunnuksen henkilö
  • Valittavaksi tulee ne henkilöt, jotka on perustettu organisaation yhteystietorekisteriin ja joilla ei ole vielä käyttäjälisenssiä
  • Valitse tunnuksen henkilö alasvetovalikosta
 • Tunnuksen nimi
  • Nimitieto tulee näkymän vasemman sarakkeen käyttäjätunnuslistauksessa
 • Tunnuksen kuvaus (vapaaehtoinen)
  • Kirjaa kuvauskenttään tarvittaessa kuvausteksti
 • Voimassa aikavälillä (vapaaehtoinen)
  • Määrittele voimassaoloaika tarvittaessa
 • Tunnus (käytössä)
  • Tunnus voidaan määritellä aktiiviseksi tai passiiviseksi


 • Valitse halutut käyttöoikeustasot 
 • Tallenna

Kuva 1. Täytä tunnuksen tiedot ja sekä käyttöoikeustasot, tämän jälkeen tallenna. Tallennuksen jälkeen ilmestyy valikko, josta voidaan valita tarjouspyynnöt joihin oikeudet rajoitetaan3. Valitse näytettävät tarjouspyynnöt

Kuva 2. Valitse lisää tarjouspyyntöjä, josta avautuu haku-toiminto. Kun haluttu tarjouspyyntö on haettu valitse ja tallenna.


Huom! Tarjouspyynnön tulee olla jo olemassa, jotta se voi löytyä haku-toiminnolla. 


Tallennuksen jälkeen käyttäjätunnuksella pääsee työstämään vain yllä määriteltyjä tarjouspyyntöjä, määriteltyjen käyttöoikeustasojen mukaisesti.Käyttöoikeustasot 

 • ADMIN:
  • Sisältää kaikki oikeudet
 • Normaali:
  • Valitse halutut käyttöoikeustaso eli rooli ”Käyttöoikeustasot”-sarakkeesta
  • Valinnan mukaan Käyttöoikeudet sarakkeessa Kilpailutusjärjestelmän osalta tulevat automaattisesti valituksi ne toiminnot, joihin ko. käyttöoikeustason roolilla on oikeus
  • Valitse tarvittavat Työkalut sallituiksi Käyttöoikeudet-sarakkeessa
 • Rajoitettu
  • Valitse halutut käyttöoikeustaso eli rooli ”Käyttöoikeustasot”-sarakkeesta
  • Valinnan mukaan Käyttöoikeudet sarakkeessa Kilpailutusjärjestelmän osalta tulevat automaattisesti valituksi ne toiminnot, joihin ko. käyttöoikeustason roolilla on oikeus
  • Valitse tarvittavat Työkalut sallituiksi Käyttöoikeudet-sarakkeessa
  • Rajoitetut käyttöoikeudet voidaan rajoittaa vain tiettyyn tarjouspyyntöön (kts. Rajoitetun käyttäjätunnuksen perustaminen)Käyttäjälisenssin muokkaaminen ja poistaminen

Klikkaa vasemman kehyksen kansiorakenteesta muokattavan tunnuksen nimeä, tunnuksen muokkaustila avautuu. • Tee tarvittavat muokkaukset (kts. uuden tunnuksen tekeminen)
 • Tunnuksen voi poistaa klikkaamalla vaaleansinisestä yläpalkista "Poista tunnus"


HUOM! Kun tunnus poistetaan, jäävät henkilön tiedot vielä yhteystietorekisteriin. Jos henkilö halutaan poistaa myös organisaation yhteystietorekisteristä, tehdään poisto ”Yhteystietorekisteri” -toiminnossa.


 • Tilapäinen sulkeminen voidaan tehdä valitsemalla "Tunnus"-pudotusvalikosta "Ei käytössä"
 • Klikkaa lopuksi "Tallenna"