31.12.2019 päivityksessä asennettu :


Cloudia Kilpailutus

 • Asennetaan uusi HILMA-rajapinta HILMAn uudistumisen myötä. Lisää uudistuksesta tukiportaalin tiedotteessa ja HILMAssa
 • Päivitetään uudet kynnysarvot lomakkeisiin, joissa ne muuttuvat. Lisää muuttuneista kynnysarvoista Valtioneuvoston tiedotteessa


--------------------------------------------------------------------------------------


17.12.2019 päivityksessä asennettu seuraavat korjaukset/parannukset :


Cloudia Kilpailutus

 • Ratkaistu tilanne, jossa tietopyynnön pdf-dokumentin muutoksenhakutietoihin tuli teksti ”Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja”. Tämä teksti poistettu pdf-dokumentilta
 • Korjattu haaste, jossa vertailutaulukolle kommentin poistamisen jälkeen jäi sana kommentti, kyseinen sana poistettu vertailutaulukolta.
 • Korjattu tilanne, jossa huutokaupan huudot eivät päivittyneet oikein dokumentille "avaa huutokaupan vertailutaulukko pdf-muodossa"
 • Pienhankinnan avauspöytäkirjalle poistettu kohta aika, joka tuli sinne virheellisesti. Järjestelmä muodostaa avauspöytäkirjan taustalla kuten aiemminkin.
 • Korjattu haaste osiin jaetun puitejärjestelyn minikisa osalta, missä tuli virheellisesti kaikkiin osiin valitut tarjoajat julkaisutietoihin
 • Korjattu vertailutaulukon pdf-dokumentin näkymää, jossa osa kriteereistä rajautui dokumentilta ulos.

DPS

 • Korjattu tilanne, jossa sisäisen tarjouspyynnön PDF-dokumenttia ei saanut auki pdf- tai html-muodossa 
 • Korjattu DPS sisäisten kilpailtusten julkaisua. Käytettäessä aiempaa sisäistä kilpailutusta uuden pohjana, vastaanottajien sähköpostit eivät listautuneet julkaisusivulle.  


---------------------------------------------------------------------------------

20.11.2019 päivityksessä asennettu seuraavat korjaukset/parannukset :


Cloudia Kilpailutus

 • MuutettuTarjouspalveluun otsikko "tarjouspyynnön liitetiedostot" muotoon "osallistumishakemuksen liitetiedostot", kun kyseessä on osallistumispyyntö

DPS

 • Korjattu tilanne, jossa sisäisen tarjouspyynnön korjauksen jälkeen alkuperäisen tarjouspyynnön PDF-dokumentti ei ollut näkyvillä järjestelmässä. 
 • Korjattu yksittäinen haaste, joka ilmeni osallistumishakemuksen viranomaistietojen haussa


Tarjouspalvelu

 • Korjattu kyllä/ei-kriteerin pisteiden näkyminen Tarjouspalvelussa tarjoajalle


__________________________________________________________________________


5.11.2019 päivityksessä asennettu seuraavat korjaukset/parannukset :


Cloudia Kilpailutus

 • EU-ilmoitukselle lisätty kohtaan "I.3) Viestintä - Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta” suora linkki asiakirjoihin eli tarjouspyyntöön
 • Rajoitetussa sekä kynnysarvon alittavassa hankintailmoituksessa hankintamenettelyä koskevat lisätiedot näkyivät kahdesti pdf-dokumentilla, tämä korjattu niin, että teksti näkyy pdf-dokumentilla ainoastaan kerran
 • EU-ilmoituksella korjattu haaste, jossa hankinnan kohteen kriteereihin tuotu excel-tuonnilla useita osa-alueita, mutta sopimuksen osat eivät päivittyneet, vaikka sopimus oli jaettu osiin. Haaste korjattu, jolloin sopimuksen osat päivittyvät normaaliin tapaan


DPS

 • Sisäisen tarjouspyynnön vertailutaulukon pdf-dokumenttiin sekä exceliin tehty parannuksia koskien toimittajan sijoitustietoa
 • Sosiaalispalvelut ja muisen erityispalveluiden sisäisen tarjouspyynnön jälki-ilmoitukselle sopimuskumppanit eivät päivittyneet automaattisesti sisäiseltä tarjouspyynnöltä. Haaste korjattu, jotta sopimuskumppanit päivittyvät jälki-ilmoitukselle

______________________________________________________________22.10.2019 päivityksessä asennettu seuraavat korjaukset:


Cloudia Kilpailutus

 • Korjausilmoitukseen julkaisemiseen liittyvä ongelma korjattu
 • "Vie kohteet taulukkolaskentaan"- toimintoon lisätty yksikköhinta


____________________________________________________________


8.10.2019 päivityksessä asennettu seuraavat korjaukset:

Cloudia Kilpailutus

 • Puolustus ja turvallisuushankintojen EU-ennakkoilmoitukselle sekä jälki-ilmoitukselle päivitetty HILMA-lomakkeen mukaiset pakollisuudet
 • Eu-ennakkoilmoituksen IV.1) Kuvaus osalta järjestelmätarkistusta paranneltu 
 • Paranneltu vertailunäkymän hallinnointia tarjoajien valinnan osalta
 • Kaikilla ilmoituksilla oleva valinta "Osatarjoukset osa-alueittain sallittu" teksti muutettu muotoon "Tarjoukset osa-alueittain sallittu"


DPS

 • Mukana olevat yhteisöt kohtaan lisätty valinta "valitse kaikki", jolla voi valita kaikki yhteisöt mukaan Dynaamiseen hankintajärjestelmään


Tarjouspalvelu

 • Korjattu yksittäinen tapaus, jossa tarjouksen esikatselu ei avautunut esikatselu-painikkeesta
 • Korjattu tarjouksen hankinnan kohteen syöttö-välilehden virheilmoituksia


__________________________________________________________


24.9.2019 päivityksessä asennettu seuraavat korjaukset:

Cloudia Kilpailutus


 • EU-jälki-ilmoitukselle korjattu usemman toimittajan tietojen vienti Hilmaan
 • DPS-lomakkeen hankintamenettelyn keskeiset piirteet-osion teksin tallentuminen korjattu
 • Käyttöoikeussopimusta koskevalle ilmoitukselle lisätty valittavaksi sopimusta voidaan jatkaa- tieto
 • Pisteiden laskentakaava näkymää parannettu PDF-dokumentilla
 • Huutokauppakutsulle korjattu näkyväksi koko kilpailun maksimipisteet
 • Tarjouspalvelussa sivunäkymän soveltuvuusvaatimusten näkyvyyttä parannettu
 • Tarjouspalveluun korjattu DPS:n korjausilmoitusten siirtyminen-------------------------------------------------------------

10.9.2019 päivityksessä asennettu seuraavat korjaukset:

Cloudia Kilpailutus


 • Korjattu ongelma huutokaupan jälkeisen vertailutaulukon puuttumisesta sähköiseltä allekirjoitukselta
 • Korjattu Kilpailutuksen dokumenteista löytyvät huutokauppakutsun tiedot
 • Alihankkijan kelpoisuusselvityksen täyttymisestä tieto korjattu menevän tarjouksen avaajalle
 • Sähköisen allekirjoituksen allekirjoittajien virheellinen lukumäärä korjattu 
 • Huutokauppakutsu- välilehden avautuminen korjattu
 • Vertailutaulukon kokonaishinnan näkyminen myös Excelissä ja PDF:ssä korjattu


---------------------------------------------------------------

27.8.2019 päivityksessä asennettu seuraavat korjaukset:


Cloudia Kilpailutus

 • Korjattu ongelma Kilpailutuksen dokumentit-välilehden muut dokumentit-kohdan tiedostojen aukeamisessa
 • PDF-dokumentille korjattu hankintasopimuksen voimassaoloajan sanamuoto yhtenäiseksi järjestelmän kanssa


DPS

 • Korjattu sisäisen tarjouspyynnön hankintapäätösviesti-linkkiä, jonka myötä linkki näyttää sähköpostiosoitteet mihin hankintapäätösviesti on mennyt


Tarjouspalvelu

 • Tarjouksen nimi lisätty tarjouksen PDF-dokumentille
 • ESPD profiilin muokkaamisen estänyt haaste korjattu. Tarjouspalvelun välilehdellä olevaa ESPD profiilia pääsee muuttamaan normaalisti


__________________________________________________________________

13.8.2019 päivityksessä asennettu seuraavat korjaukset:


Cloudia Kilpailutus

 • Tarjouspyynnön pdf -dokumenttia korjattu niin, että ≥ näkyy oikein
 • Korjattu täsmennetyn tarjouksen liitetiedostojen näkyvyyttä Dokumentit -osion muut dokumentit -kohdassa
 • Muutettu DPS:n jälki-ilmoituksen arkistointia niin, että ne listautuvat ko. DPS:n sisäisen tarjouspyynnön jälki-ilmoitusten päättyneet -välilehdelle


----------------------------------------------------------------

31.7.2019 päivityksessä asennettu seuraavat korjaukset:


Cloudia Kilpailutus:

 • Korjattu pienhankintailmoituksen julkaisusta tulevaa vahvistusilmoitusta niin, että se sisältää vastaanottajien sähköpostiosoitteet.


DPS:

 • Osiin jaetun DPS:n toimintoa 'Tee uusi ilmoitus tämän pohjalta' korjattu, niin että ilmoitus sisältää vastaanottajien sähköpostiosoitteet.
 • Tarjoajan yritysprofiilin yhteyshenkilö saanut viestejä tarjouspalvelusta, vaikka ei ole tehnyt osallistumishakemusta. Tämä korjattu, niin että viestit menevät osallistumishakemuksen tehneille sekä sähköpostilistaan lisätyille.


Tarjouspalvelu:

 • ESPD-lomakkeella oleva liikevaihtovaatimus on pakollista tietoa, mutta järjestelmä ei ole tätä näyttänyt pakollisena tietona valittaessa 'Näytä puuttuvat pakolliset tiedot'. Korjattu niin, että ko. kohta näkyy pakollisena puuttuvana tietona, mikäli kentässä ei ole syötettyä tietoa.--------------------------------------------------------------------

17.7.2019 päivityksessä asennettu seuraavat korjaukset:


Cloudia Kilpailutus


 • EU-ennakkoilmoituksen julkaisusta lähtevästä sähköpostiviestistä on korjattu sisältöä. Aiemmin viestissä luki "Tarjoukset toimitettava viimeistään", mutta kyseinen teksti on nyt korvattu tekstillä "Viimeinen näkyvissäoloajankohta Tarjouspalvelussa".
 • Hintakaavan näkyminen korjattu tarjouspyynnön PDF:lle sekä Tarjouspalveluun, joissa kaava näkyi vaikka ilmoituksella ei ole pyydetty hintaa ollenkaan tai sitä ei pisteytetä.
 • Jaettujen mallipohjien pohjalta luodut ilmoitukset kopioituivat mallipohjan jakaneen organisaation keskeneräisiin ilmoituksiin, vaikka uutta ilmoitusta yritti luoda mallipohjan vastaanottanut organisaatio. Tämä on nyt korjattu ja ilmoitukset menevät oikein organisaation keskeneräiset-kansioon.
 • Valikko-tyyppinen kriteeri muuttui kriteerikirjastoon tallentaessa, esim. kriteerissä oli valintana 'Valittava yksi', mutta tuo valinta muuttui kriteerikirjastossa 'Valittava vähintään yksi'. Tämä on nyt korjattu ja kriteerille valittu valinta säilyy oikeana tallennettaessa.
 • ESPD-lomakkeen esikatselunäkymässä ei näkynyt hankintayksikön kirjoittamia tekstejä. Tämä on nyt korjattu ja tekstit näkyvät myös esikatselussa.


DPS

 • Osiin jaetun DPS:n sisäisen tarjouspyynnön aloittaminen 'Tee uusi ilmoitus tämän pohjalta' toiminnon kautta kadotti DPS:ään hyväksytyt tarjoajat vastaanottajista. Tämä on nyt korjattu ja vastaanottajat löytyvät sähköpostilistalta.
 • DPS:n tarkastelutaulukot avautuivat tyhjänä. Tämä on korjattu ja taulukot avautuvat jälleen normaalisti.----------------------------------------------------------------

3.7.2019 Päivityksessä asennettu seuraavat korjaukset:


Cloudia Kilpailutus

 • Muokattu korjausilmoituksen julkaisun yhteydessä lähtevää sähköpostiviestin muotoilua selkeämmäksi
 • Korjattu rajoitetun PUTU lomakkeella tehdyn osallistumispyynnön julkaisemista Tarjouspalveluun
 • Korjattu vertailutaulukon pdf-dokumenttia kelvollisten tarjousten teksti vastaamaan vertailussa näkyvää tekstiä 
 • Korjattu menettelyvalintaa "Nopeutettu neuvottelumenettely"
 • Lisätty EU-jälki-ilmoituksen PDF:lle tieto käytettävästä direktiivistsä


Tarjouspalvelu

 • Korjattu tarjousdokumenttia niin, että kaikki tarjoajan lisäämät tarjoukset listautuvat pdf-dokumentille
 • Korjattu Tarjouspalvelun puuttuvien tietojen tarkistusta


------------------------------------------------------------

18.6.2019 Päivityksessä asennettu seuraavat korjaukset:


Cloudia Kilpailutus

 • Korjattu EU-jälki-ilmoituksen julkaisusivua
 • Korjattu EU-ilmoituksen sopimuksen osien luontia. Käytettäessä mallipohjaa järjestelmä loi ylimääräisiä sopimuksen osia olemassa olevia muokattaessa
 • Korjattu vertailutaulukon PDF -dokumenttia. Tietuekriteerin vastausrivit näkyivät tuplana vertailutaulukon PDF versiossa. 
 • Muokattu tarjouspyynnön liitteiden päivämäärätiedon muodostumista niin, että ajankohdaksi listautuu liitteen lisäyksen päivämäärä. Aiemmin mikäli sama liitetiedosto lisättiin useampaan otteeseen, järjestelmä näytti ensimmäisen lisäyksen ajankohdan. 
 • Korjattu DPS sisäisten kilpailtusten julkaisua. Käytettäessä aiempaa sisäistä kilpailutusta uuden pohjana, vastaanottajien sähköpostit eivät listautuneet julkaisusivulle. 
 • Korjattu PUTU hankintailmoituksen PDF-dokumentti "Tarjoukset voivat koskea" -kohdan osalta


Tarjouspalvelu

 • Korjattu DPS:n osallistumishakemusta niin, että järjestelmä ei anna lähettää hakemusta ennen kuin kaikki pakolliset kohdat ovat täytetty. Yksittäisessä tapauksessa tarjoaja onnistui lähettämään tarjouksen ilman pakollista liitettä
 • Korjattu tarjoajan esikatselua niin, että kaikissa tapauksissa tarjoaja näkee PDF dokumentilla tarjoamansa hinnat
 • Lisätty tarjoajan vastausten merkkimäärää pdf-dokumentilla, jotta kaikkien ladattujen tiedostojen nimet tulevan näkyviin dokumentille. 
 • Korjattu tarjouksen pdf:n kohteiden järjestystä, jotta se vasta tarjouspyynnöllä olevien kohteiden järjestystä


--------------------------------------------------------------

4.6.2019 Päivityksessä asennettu seuraavat korjaukset:


Cloudia Kilpailutus

 • Korjattu uuden kriteeristön muodostaman vertailutaulukon pdf- sekä excel-tulostetta. Yksittäisessä tapauksessa ei tulostunut tarjoajan tarjoama kokonaishinta. Korjattu tulostetta myös hintapisteiden tulostumisen osalta.


-------------------------------------------------------------

21.5.2019 Päivityksessä asennettu seuraavat korjaukset:


Cloudia Kilpailutus

 • Korjattu uusien kriteerien kyllä/ei -tyyppistä kriteeriä. Tallennettaessa kyllä/ei -kriteeri valinnalla "valinta vaaditaan" kriteerikirjastoon vaatimus vaihtui "Kyllä vaaditaan"
 • Korjattu yksittäinen virhetilanne vertailutaulukon sijoituksissa.
 • Korjattu mahdollisuus luoda jälki-ilmoitus Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut DPS:n sisäiselle kilpailtukselle
 • Korjattu rajoitetun hankintailmoituksen pdf -dokumenttia. Dokumentilla esiintyneet tekstit menivät päällekkäin. 
 • Korjattu huutokaupan vertailutaulukkoa. Huutokaupan pdf dokumentti näytti alustavan kierroksen vertailutaulukkoa
 • Korjattu HILMA-ilmoituksen esikatselua
 • Korjattu tietue -tyyppistä kriteeriä soveltuvuusvaatimuksilla. Ko. kriteerityyppi oli näkyvillä vertailussa, vaikka toimittaja oli asettanut vastauksen liikesalaisuudeksi


------------------------------------------------------------

7.5.2019 Päivityksessä asennettu seuraavat korjaukset:


Cloudia Kilpailutus

 • Korjattu tarjouspyynnön PDF-dokumenttia nimitietojen sekä muutoksenhakutietojen osalta
 • Korjattu minikilpailutuksen vastaanottajien valintaa. Luotaessa uusi minikilpailutus vanhan ilmoituksen pohjalta vastaanottavat toimittajat tulevat valittujen kohderyhmien perusteella. 
 • Korjattu PUTU-lomakkeelle puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain mukainen puitejärjestelyn maksimikesto
 • Korjattu yksittäinen tilanne viranomaistietojen tarkistuksen avautumisessa
 • Korjattu mahdollisuus poistaa DPS:lle luotu mallipohja 


Toimittajarekisteri

 • Korjattu muut ehdot -osion näkyminen tarjouspyynnön pdf -dokumentilla


23.4.2019 Päivityksessä asennettu seuraavat korjaukset:


Cloudia Kilpailutus

 • Korjattu määräajan muokkauksesta tarjoajille lähetettävää sähköpostiviestiä niiden ilmoitusten osalta, jotka eivät mene HILMAan 
 • Muokattu minikilpailutuksen muokkaus-sivua sekä tarjoajille lähtevää sähköpostiviestiä niin, että niissä ei mainita viitettä HILMAsta, sillä minikilpailutuksia ei julkaista HILMAan. 
 • Korjattu ilmoituksen kopiointia testiympäristöstä tuotantoympäristöön. Uusilla kriteereillä tehdyn ilmoituksen hintakaava ei kopioitunut oikein. 
 • Korjattu tietopyynnön PDF dokumentti kohdan "Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot" osalta


Tarjouspalvelu

 • Korjattu toimintoa "Vie kohteet taulukkolaskentaan" niin, että Exceliin viedyt kohteet säilyvät samassa järjestyksessä kuin ne ovat Tarjouspalvelun käyttöliittymällä
 • Estetty tarjouksen lähetys -sivulla "Lähetä" -painikkeen klikkaaminen useaan kertaan


-----------------------------------------------------------------------------

9.4.2019 Päivityksessä asennettu seuraavat uudet toiminnallisuudet:


DPS

 • DPS:n sisäiselle kisalle on lisätty toiminto, jolla on mahdollista tulostaa vastaanottajat excel-tiedostoon. Jokainen toimittaja tulostuu exceliin omaksi rivikseen

Päivityksessä asennettu seuraavat korjaukset:


Cloudia Kilpailutus

 • Tarjouspyynnön dokumenttipaketissa on mukana viranomaistietojen tarkastusraportit voimavara-alihankkijoiden ja ryhmittymän jäsenten osalta sekä sellaisten alihankkijoiden osalta, joiden voimavaroja ei käytetä, mikäli hankintayksikkö on näiltä ESPD-lomakkeessa pyytänyt kelpoisuusselvitystä.
 • Porrastetun pisteytyksen voi tehdä käänteisenä uusilla kriteereillä. Näin on mahdollista jatkossa asettaa pienimmälle arvolle suurimmat pisteet.
 • EU-hankintailmoitus, erityisalojen kaksivaiheisen hankintamenettelyn tarjouspyynnöllä ollut virheellinen viittaus ’Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon’ on korjattu.


DPS

 • DPS:n sisäisellä kisalla vastaanottajalistan duplikaattina näkyvät toimittajat on korjattu.


Tarjouspalvelu

 • Tarjouksen osion ’Muiden yksiköiden voimavarojen hyväksi käyttämistä koskevat tiedot’ tai ’Hankintamenettelyyn yhdessä osallistuvat muut tarjoajat’ listan ensimmäisen voimavara-alihankkijan tai ryhmittymän jäsenen poistaminen tarjoukselta Tarjouspalvelussa on nyt mahdollista. Aiemmin vasta listan toisena olevan yrityksen tiedot olivat poistettavissa.


-------------------------------------------------------------------------------

26.3.2019 Päivityksessä on asennettu seuraavat uudet toiminnallisuudet:


Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen julkaisusivulle on lisätty linkki, jonka kautta pystyy tarkistamaan kaikkien vastaanottajina olevien toimittajien sähköpostiosoitteet. Listalle poimitaan niin osallistumishakemuksen lähettäjät kuten myös muut sähköpostilistalle lisätyt osoitteet. 
Päivityksessä asennettu myös seuraavat korjaukset:


Cloudia Kilpailutus

 • Korjattu vertailutaulukon piilota rivit -toiminnallisuutta
 • Korjattu Tietue-kriteerin esikatselua
 • Korjattu EU-hankintailmoituksen HILMA-ilmoituksen esikatselua. Dokumentilta puuttuivat tiedot kohdista II.2.7 tieto ilmoituksen jatkamismahdollisuudesta sekä II.2.10, II.2.11 ja II.2.12, mikäli näihin oli vastattu ei.
 • Korjattu väärän EUVL numeron kopioituminen EU-jälki-ilmoitukselle. EU-jälki-ilmoitukselle kopioituu alkuperäisen tarjouspyynnön EUVL-numero. Jos alkuperäinen ilmoitus oli tehty toisen ilmoituksen pohjalta saattoi joissain tilanteissa EUVL numero seurata mukana tuolta kopioidulta kilpailutukselta.
 • Lisätty minikilpailutuksen julkaisuun kaikki tarjoajan sähköpostilistalle lisätyt henkilöt. Mikäli tarjoaja on lisännyt puitejärjestelyn sähköpostilistalle sähköpostiosoitteita, lähtevät minikilpailutuksen nyt myös näihin osoitteisiin.  
 • Muokattu vertailutaulukkoa niin, että mikäli kokonaishankinnalla tarjouspyynnön hankinnan kohteen kriteereissä on pelkästään yhteisiä kriteereitä pisteet näytetään vertailutaulukolla. 
 • Korjattu Käyttöoikeussopimusta koskevan jälki-ilmoituksen tallennusta

Tarjouspalvelu

 • Korjattu osa-alueen poissulkemista tarjouspyynnössä, jossa on tietue -kriteeri
 • Korjattu ESPD:n pakollisten tietojen näkymistä Tarjouspalvelussa-------------------------------------------------------------------------------

12.3.2019 Päivityksessä on asennettu seuraavat uudet toiminnallisuudet:


Cloudia Kilpailutus

 • Tietopyynnön julkaisuvahvistusta korjattu niin, että tarjouspyyntöön viittaavat termit on korjattu sanalla tietopyyntö. 
 • Muokattu PUTU -hankintailmoituksen "Muokkaa ilmoituksen tietoja" -infotekstit. HUOM! PUTU-ilmoituksissa korjausilmoitusta ei voi julkaista HILMAan vaan korjausilmoitus HILMA-ilmoitukseen täytyy käydä tekemässä erikseen suoraan HILMAan. 
 • Korjattu yksittäisen vertailutaulukon avautumiseen liittyvä ongelma
 • Korjattu uuden kriteeristön muodostaman vertailutaulukon pdf-tulostetta. Tulosteelle ei tulostunut tarjoajan tarjoama kokonaishinta. Korjattu tulostetta myös hintapisteiden tulostumisen osalta. 

 • Korjattu rajoitettuja käyttöoikeuksia. Kun ennakkoilmoituksen pohjalta loi hankintailmoituksen, ei uudelle hankintailmoitukselle muodostunut käyttöoikeutta. 

 • Korjattu vanhan kriteeristön hintakaavaeditoria niin, että hintakaavaan lisätyt kriteerit näkyvät pdf-dokumentilla.


Tarjouspalvelu

 • Korjattu tarjouksen esikatselua, jotta tarjouksen pdf-dokumentille listautuvat kaikki tarjoajan syöttämät hinnat. 


Pienhankintapalvelu

 • Korjattu rajoitetun pienhankintailmoituksen avaamiseen liittyvä ongelma


-------------------------------------------------------------------------------

26.2.2019 Päivityksessä on asennettu seuraavat uudet toiminnallisuudet:


Cloudia Kilpailutus


EU-hankintailmoituksen sopimuksen osia on nyt mahdollista kopioida. Kopiointi tapahtuu poista -painikkeen vieressä olevasta sinisestä painikkeesta. Nimeksi tulee kopioitavan osan nimi_kopio. Nimen voi käydä muokkaamassa ottamalla ko. osan muokattavaksi. Päivityksessä on asennettu seuraavat korjaukset:

 • Korjattu tarjouksen PDF dokumentille ryhmän hinnan muodostumista
 • Korjattu hintakaavan paikkaa tarjouspyynnön PDF dokumentilla
 • Dynaamiselle hankintajärjestelmän sisäiselle kisalle kenttä "vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa"
 • Lisätty PUTU hankintailmoituksen PDF -dokumentille kenttä "Mahdollisten vaadittavien standardien vähimmäistaso(t) : Tiedot ja muodollisuudet joiden perusteella vaatimusten täyttäminen voidaan arvioida."
 • Korjattu uuden kriteeristön valikkopisteytystä. Valikkopisteytyksestä katosi pisteet, jos poisti valikosta tyhjän rivin


------------------------------------------------------------------------------------

12.2.2019 Päivityksessä on asennettu seuraavat korjaukset:


Cloudia Kilpailutus

 • Korjattu hankintailmoituksen muokkaja-tiedon hakemista tietokannasta 
 • Korjattu tarjouspyynnön PDF -dokumenttia. Kohdat lisätietokysymykset sekä lisätiedot näkyivät dokumentilla kahteen kertaan.

DPS

 • Lisätty kansalliselle dynaamiselle hankintailmoitukselle mahdollisuus tehdä keskeytysilmoitus HILMAan. 
 • Korjattu tarjoajan sähköpostilista -painiketta. 

Tarjouspalvelu

 • Hankintailmoituksella kohtaan "Lisätietokysymyksiä koskevat lisätiedot" syötetty teksti lisätty näkymään Tarjouspalvelun "Kysymykset ja vastaukset" -välilehdelle. Aiemmin teksti näkyi vain tarjouspyynnön PDF -dokumentilla. 
 • Korjattu tarjousdokumentin muodostusta
 • Korjattu tarjouksen lähetyssivun virheilmoituksia

---------------------------------------------------------------------------------------


29.1.2019 Päivityksessä on asennettu seuraavat uudistukset ja korjaukset:


DPS

 • Toiselle organisaatiolle jaetun dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen lisätietokysymykset eivät enää mene hankintajärjestelmän sähköpostilistalla oleville henkilöille. Sähköpostit sisäisen kilpailutuksen lisätietokysymyksistä menee nyt vain itse sisäisen kilpailutuksen yhteyshenkilölle.  


Toimittajarekisteri

* erikseen tilattava toiminnallisuus

 • Kevennetty kilpailutus -lomake on lisätty toimittajarekisteriin. Toimittajarekisteristä voi aloittaa nyt myös kevennetty kilpailutus lomakkeella uuden tarjouspyynnön. 


Cloudia Kilpailutus

 • Korjattu vertailutaulukon pdf-dokumentin hintasummia
 • Korjattu ilmoituksen "käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus" PDF -dokumenttia. Muut ehdot eivät tulleet näkyviin dokumentille.  TÄYTYY TARKISTAA AAMULLA
 • Korjattu korjausilmoituksen muutokset -osiota. Muutokset -osioon eivät kirjautuneet muutokset EU-hankintailmoituksen kenttään II.2.7 Sopimuksen jatkamisen kuvaus. 
 • Korjattu hankintapäätöksen sähköistä allekirjoitusta niin, että mukaan lähtevän vertailutaulukon PDF avautuu oikein * liittyy sähköiseen allekirjoitukseen
 • Korjattu vertailutaulukon PDF sekä Excel -tiedostoa mikäli kohteen hinnat eivät vaikuta vertailuun. 


Tarjouspalvelu

 • Nopeutettu ESPD-profiilin tallennusta tarjouksen lähetyksen yhteydessä. Tarjouksen lähettämisestä saattoi jäädä vahvistussähköposti tarjoajalle lähtemättä, mikäli ESPD profiilin päivittämisessä meni pitkään. 


-----------------------------------------------------------------------------

15.1.2019 Päivityksessä on asennettu seuraavat korjaukset:


 • Korjattu puitejärjestelyn muokkaustoiminnallisuutta
 • Korjattu uudella kriteeristöllä tehdyltä kilpailutukselta kohtaa "Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot". Jos ko. kohtaan on valittu "ilman syöttölomaketta", ei hankinnan kohteen kriteerit tai soveltuvuusvaatimukset -osiot ole käytettävissä.
 • Korjattu vertailutaulukon pdf-dokumenttia niin, että osa-alueen hintasummat sekä pisteet näkyvät dokumentilla. 


----------------------------------------------------------------------------

2.1.2019 Päivityksessä on asennettu seuraavat uudet toiminnallisuudet:


Uudella kriteeristöllä luotujen kisojen vertailutaulukko voidaan nyt viedä Exceliin suoraan vertailutaulukon muokkausnäkymästä. Kohdasta "Vie vertailutaulukko toiseen tiedostomuotoon" löytyy mahdollisuus muodostaa raportti PDF, Excel ja HTML muodoissa. Päivityksessä on asennettu seuraavat korjaukset:


Cloudia Kilpailutus

 • Korjattu hankintailmoituksen pdf -dokumenttia niin, että hankinnan kohteen kriteerit listautuvat oikein kun käytetään uusia kriteerejä
 • Lisätty lomakkeen Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava tarjouspyynnön pdf -dokumentille uusilla kriteereillä muodostetut soveltuvuusvaatimukset
 • Korjattu uusien kriteerien hintakaavaeditoria
 • Korjattu uusien kriteerien pisteiden laskentaa, kun pisteitä on lisätty ehdolliselle Kyllä/ei -kriteerille. Yhteispisteisiin ehdollisen kriteerin pistemäärä tuli ylimääräisenä. 
 • Korjattu toimintoa "tee uusi ilmoitus tämän pohjalta ja siirry käyttämään uutta kriteeristöä" niin, että myös soveltuvuusvaatimusten lisätiedot kopioidaan uudelle ilmoitukselle
 • Korjattu hintakaavojen kopiointi kun luodaan uusi tarjouspyyntö käyttäen toista ilmoitusta pohjana. 
 • EU-suorahankinnan lomakkeelle muutoksia merkkimäärärajoituksiin. Kohtaan II.2.3 Tietoa Euroopan unionin rahastoista* on muutettu merkkimäärärajoitukseksi 400 merkkiä.

DPS

 • Korjattu osallistumishakemusten käsittelyä niin, että tarjoaja voi perua osallistumishakemuksensa niin kauan kunnes hakemus on käsitelty. Kun hankintayksikkö käsittelee 
 • Korjattu jaetun DPS:n sisäisen kilpailutuksen vertailutaulukolla olevaa kohtaa "Palaa ilmoituksen tietoihin", jotta linkki johtaa sisäisen kilpailutuksen tietosivulle
 • Korjattu DPS:n sisäisen kilpailutuksen tarjousten vertailu -sivun linkkiä "Avaa vertailutaulukko kaikilla tiedoilla pdf-muodossa"

Pienhankintapalvelu

 • Nopeutettu pienhankintapalvelun vahtipalvelun toimivuutta