Päivityksessä on asennettu seuraavat korjaukset:


Cloudia Kilpailutus

 • Korjattu mallipohjan muokkaukseen liittyvä ongelma
 • Korjattu pienhankinnan julkaisusivun "Lähetä sähköpostitse" -toiminnon otsikko
 • Korjattu kansallisen hankintailmoituksen hankintamenettelyn muu kuvauskentän merkkimäärärajoitusta
 • Korjattu pienhankintailmoituksen PDF -raportin rivitystä
 • Korjattu kriteerikirjaston ongelma, jossa vanhalla kriteeristöllä kriteerikirjastoon tallennetut kriteerit eivät tuoneet lisätietoja uudelle kriteeristölle
 • Korjattu kokonaislaatupisteiden listautuminen kohderyhmittäisen tarjouspyyntö tarjouspyynnön PDF -raportille
 • Poistettu tarjouspyynnön maksimipisteet osiin jaetun hankinnan tarjouspyynnön PDF -raportilta
 • Korjattu EU-hankintailmoituksen PDF-raportille ongelma, jossa tarjouspyynnön muut ehdot eivät tulleet raportille näkyviin. Muut ehdot -osio on käytössä EU-hankintailmoituksella, kun hankintailmoituksella käytetään järjestelmän rakenteista ESPD -toimintoa. 

DPS 

 • Estetty osiin jaetun DPS:n julkaiseminen, jos yhtään osa-aluetta ei ole lisätty
 • Estetty keskeytetyn DPS:n tietojen avautuminen tarjouspalvelussa osallistumishakemuksen linkistä
 • Korjattu DPS:n osallistumishakemuksen avaamiseen liittyvä ongelma

Tarjouspalvelu

 • Korjattu Tarjouspyynnöt -listauksen yksikkötiedon näkymistä


-------------------------------------------------------------------------

27.11.2018 Päivityksessä on asennettu seuraavat uudet toiminnallisuudet: 


Uusi kriteeristö


Cloudia Kilpailutukseen on asennettu käyttöliittymäuudistuksen seuraava osa, joka kattaa muun muassa järjestelmään määriteltävien hankinnan kohteiden, kriteereiden ja pisteytyksen uudistukset sekä sähköisen huutokaupan, tarjouslomakkeen ja vertailun uudistukset. Järjestelmään tehtävät muutokset pohjautuvat saamaamme asiakaspalautteeseen.  


Tukiportaaliin on lisätty kansio, jossa on listaus uudistuksen muutoksista, toimintojen esittely -webinaarin tallenne sekä listaus uusien toiminnallisuuksien ohjeista. Kansio löytyy täältä

HUOM. Uuden kriteeristön ohjeet on merkitty kirjaimilla UX


Kuinka uudistus vaikuttaa olemassa oleviin ilmoituksiin?
Uudistus ei vaikuta keskeneräisiin tai jo julkaistuihin ilmoituksiin. Uudistuksesta huolimatta nämä ilmoitukset etenevät koko tarjouspyyntöprosessin loppuun asti nykyisellä kriteeristöllä ja niiden vertailu tapahtuu nykyisellä vertailutaulukolla. Muutos ei vaikuta myöskään toimittajiin näiden ilmoitusten osalta.


Tarkempi listaus uudistuksen muutoksista löytyy artikkelista: 27.11. Uudistuksen keskeiset muutokset


Järjestämme koulutuksia uudistuksesta 1-2 kertaa viikossa. Koulutuksiin voi ilmoittautua mukaan koulutuskalenterin kautta: Koulutuskalenteri


Päivityksessä on asennettu seuraavat korjaukset:


Cloudia Kilpailutus

 • Lisätty sähköinen allekirjoitus dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisille kisoille * liittyy sähköiseen allekirjoitukseen
 • DPS: On tehty muutos lisätietokysymysten määräaika -toimintoon sekä samalla on korjattu lisätietokysymysten lähetykseen liittyvä ongelma. Muutoksen johdosta tarjoajat voivat jättää lisätietokysymyksiä dynaamisiin hankintajärjestelmiin koko hankintajärjestelmän voimassaoloajan.
 • Muutettu keskeytysilmoituksesta lähtevän viestin tallentumista tietokantaan
 • Korjattu hankintapäätösdokumentin listautuminen allekirjoitettaviin dokumentteihin sähköisessä allekirjoituksessa * liittyy sähköiseen allekirjoitukseen
 • Cloudia Kilpailutus sekä Tarjouspalvelun kielistä poistettu norja sekä suomenruotsi


------------------------------------------------------------------------------

13.11.2018 Päivityksessä on asennettu seuraavat korjaukset:


Cloudia Kilpailutus

 • Korjattu DPS:n osallistumishakemusten hyväksymistä ryhmänä. 
 • Korjattu hankintavaiheessa olevan DPS:n päivämäärätarkistusta niin, että se ei estä korjauksen julkaisua
 • Korjattu DPS:n sisäisen kisan "dokumentit" -osion sähköpostilistan hakua, jotta näyttää kaikki vastaanottajat kenelle ko. sisäinen kilpailutus on lähetetty sähköpostilla. 
 • Korjattu tarjouspyynnön liitteiden ZIP-paketin muodostumista
 • Korjattu PUTU hankintailmoituksen kohdan II.1.4 Puitejärjestelyä koskevat tiedot alakohta muotoon "Puitejärjestelyjen tapauksessa - perustelut, jos kesto on yli seitsemän vuotta" vastaamaan PUTU-lain 26 §.
 • Korjattu EU-jälki-ilmoituksen pdf dokumenttia niin, että se ei näytä ylimääräisiä tietoja
 • Korjattu DPS:n sisäisen kisan hankinnan tunniste- tai viitenumero kenttää. Kenttä tyhjeni kun tallensi Tarjouspalvelun tiedot -osion. 
 • Korjattu englanninkielistä järjestelmää niin, että tarjouspyyntöjen listauksessa määräaika näytetään oikein. Ko. kohdalla näkyi aiemmin minikilpailutuksen ilmoituksen avauspäivämäärä.


-------------------------------------------------------------------------------

30.10.2018 Päivityksessä on asennettu seuraavat korjaukset:


Cloudia Kilpailutus

 • Korjattu EU-ennakkoilmoituksen kohdan II.1.3 pakollisuuden tarkastus "Esikatselu ja julkaisu" -välilehden puuttuvien tietojen tarkistuksessa.
 • Korjattu ongelma, jossa yksittäistä käyttöoikeussopimusta koskevaa ilmoitusta ei saanut julkaistua.
 • Korjattu tilanne, jossa tarjouspyynnön julkaisun yhteydessä hankintailmoituksia meni useita kopioita HILMAan
 • Korjattu EU-jälki-ilmoituksen pdf-dokumentin asettelua
 • Korjattu DPS:n osallistumishakemusten ryhmätarkastelua niin, että hylkäyksen/hyväksynnän liitteet lähtevät kaikille käsittelyssä oleville tarjoajille. 


Tarjouspalvelu

 • Korjattu yksittäistapaus, jossa toimittajarekisterille julkaistu tarjouspyyntö ei näkynyt tarjoajille asianmukaisesti.


----------------------------------------------------------------------------------

16.10.2018 Päivityksessä on asennettu seuraavat korjaukset:


Cloudia Kilpailutus

 • Korjattu linkkiä "Avaa tämä sopimuskokonaisuus Cloudia Sopimus -järjestelmässä" * liittyy kilpailutusintegraatioon
 • Korjattu ongelma, jossa rikosrekisteriotteen pyyntöä ei saanut lähetettyä, koska vastaanottajana oli useita sähköpostiosoitteita. Sähköpostiosoitteet rikosrekisteriotteen pyytämiselle tulevat tarjoukselta kentästä "Syötä sähköpostiosoite jonne hankintapäätös halutaan lähetettävän".


Tarjouspalvelu

 • Korjattu kenttää "Syötä sähköpostiosoite jonne hankintapäätös halutaan lähetettävän" niin, että siihen voi syöttää vain yhden sähköpostiosoitteen. 


-----------------------------------------------------------------------------------

2.10.2018 Päivityksessä on asennettu seuraavat uudet toiminnallisuudet: 


Asiakirjaluonnosten manuaalinen siirto asianhallintaan

* Erikseen tilattava lisätoiminto asianhallintaintegraatioon


Jos organisaatiolla on Cloudia Kilpailutuksesta integraatio asianhallintajärjestelmään, on siihen saatavilla lisätoimintona mahdollisuus siirtää asiakirjoja asianhallintajärjestelmään jo ennen kilpailutuksen päättymistä. Tarjouspyyntö sekä sen liitteet voidaan siirtää organisaation asianhallintajärjestelmään ennen tarjouspyynnön julkaisua esimerkiksi asiakirjojen allekirjoitusta varten. Kysymykset & vastaukset kooste voidaan siirtää asianhallintaan heti kun kilpailutukseen on tullut kysymyksiä sekä vertailutaulukko heti kun se on ensimmäisen kerran avattu. 


Päivityksessä on asennettu seuraavat korjaukset:


Cloudia Kilpailutus

 • Korjattu DPS ilmoituksilta ennakoidun arvon julkaisu pdf-dokumentille 
 • Korjattu minikilpailutuksen pohjalta tehtävään uuteen minikilpailutukseen näkyviin myös mahdolliset huutokaupan tiedot
 • Lisätty HILMAn siirtotiedostoon PUTU jälki-ilmoituksen kohta VI.2 Lisätieto
 • Korjattu puitejärjestelyn "Lähetä viesti" toimintoa niin, että viesti lähtee vain ko. puitejärjestelyyn valituille toimittajille, mutta mukaan eivät listaudu kaikki tarjouksen tehneet


Tarjouspalvelu

 • Korjattu sivua, joka näytetään tarjoajalle Tarjouspalvelussa kun ilmoitus odottaa HILMAn tarkistusta
 • Korjattu "Lähetetyt tarjoukset" sivun latautumista


Pienhankintaportaali

 • Lisätty pienhankintailmoitukselle kohteen yksikkö näkyviin 


-----------------------------------------------------------------------------------

18.9.2018 Päivityksessä on asennettu seuraavat uudet toiminnallisuudet: 


DPS:

Dynaamiseen hankintajärjestelmään liittyvien sähköpostien vastaanottajien osoitteita voidaan ylläpitää "Hankintajärjestelmän sähköpostilista" -toiminnolla. Asennuksessa järjestelmään on lisätty mahdollisuus lisätä tarjoajan sähköpostiosoitteita listalle. Sähköpostiosoite voidaan lisätä valitun tarjoajan Tarjouspalveluprofiilin käyttäjistä tai kirjoittamalla haluttu osoite. Myös tarjoaja voi lisätä näitä osoitteita Tarjouspalvelun puolella. 

Hankintayksikön ohjeet löytyvät täältä kilpailutusjärjestelmän tukiportaalista ja tarjoajan ohjeet löytyvät täältä tarjoajien tukiportaalista


Asianhallintaintegraatiot

* erikseen tilattava lisämaksullinen toiminto

Uutena mahdollisuutena järjestelmään on asennettu organisaation pääkäyttäjälle mahdollisuus tarkastella asianhallintasiirtoja kokoomanäytöllä. Kyseinen toiminto on lisätty pääkäyttäjien työkalut -valikkoon. Näkymä listaa kilpailutukset, joiden dokumentit eivät ole siirtyneet asianhallintajärjestelmään kokonaisuudessaan. Listauksen kautta pääkäyttäjä pääsee tarkemmin tarkastelemaan siirtojen tiloja sekä siirron epäonnistumisen syitä.   


Päivityksessä on asennettu seuraavat korjaukset:


Cloudia Kilpailutus:

 • Korjattu hankintavaiheessa olevan DPS:n päivämäärätarkistusta niin, että se ei estä korjauksen julkaisua
 • Neuvottelumenettelyn rajoitetulta hankintailmoitukselta poistettu "Muut tiedot" -osiosta kohta "Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot", sillä kyseinen kenttä löytyy jo "Hankintamenettely" -osiosta. 
 • Korjattu toimintoa "tee uusi ilmoitus tämän pohjalta" jaetun DPS:n osalta. Ko. toiminto tekee uuden ilmoituksen siihen organisaatioon, jossa ko. toiminto tehdään. 
 • Lisätty tarjoajalle lähtevään sähköpostiviestiin osallistumispyynnön nimi englanninkielisissä ilmoituksissa
 • Lisätty pakollisuustarkistus EU-hankintailmoituksen uudelle kohdalle nimeltä "Oikeusperusta"


------------------------------------------------------------------------------------

4.9.2018 Päivityksessä on asennettu seuraavat korjaukset:


Cloudia Kilpailutus

 • Lisätty EU-jälki-ilmoituksen kohtaan V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite tarkistus y-tunnuksen muodolle
 • Lisätty muutosilmoitukselle sopimuskumppanin y-tunnus pakolliseksi
 • Korjattu tilanne, jossa EU-hankintailmoituksen korjausilmoituksen muutokset ja esikatselu -välilehdet eivät avautuneet
 • Klikattaessa "Tee uusi ilmoitus" avautuu suoraan listaus organisaation käytettävissä olevista lomakkeista


------------------------------------------------------------------------------------

21.8.2018 Päivityksessä on asennettu seuraavat korjaukset:

 • Lisätty EU-hankintailmoituksen kohta III.2.1 näkyville pdf-dokumentille sekä Tarjouspalveluun. Ko. kohta tuli aiemmin näkyville jos myös kentässä III.2.2 oli tekstiä. 
 • Lomakkeen Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava julkaisusivulta on poistettu HILMA valinta. Kyseistä ilmoitusta ei voi julkaista HILMAan, koska HILMA ei hyväksy ko. lomaketyyppiä. 


-------------------------------------------------------------------------------------

7.8.2018 Päivityksessä on asennettu seuraava korjaus:

 • Korjattu tilaajan lisääminen kohtaan "Tilaajat (Mukana olevat yhteisöt)" EU-jälki-ilmoituksella


 ------------------------------------------------------------------------------------

24.7.2018  Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:

 • Korjattu lomakkeen "Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta" kentän "V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)" tallennusta Firefoxilla. 
 • Korjattu yksittäisen mallipohjan muokkaukseen liittynyt ongelma


-------------------------------------------------------------------------------------

10.7.2018 Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus

 • Korjattu tilanne, jossa kynnysarvon alittavalla lomakkeella näkyi teksti kynnysarvon alittamisesta.
 • Korjattu Hilma-ilmoituksen esikatselua, jossa Kansallinen hankintailmoitus – lomakkeella luki suorahankintailmoitus.
 • Korjattu tilanne jälki-ilmoituksella, jossa hankintasopimuksen tekoperusteissa täytyi hinnalle antaa painotus, vaikka tekoperusteena käytettiin halvinta hintaa.
 • Korjattu tilanne, jossa pienhankinnan toimeenpanot – välilehdelle ei päässyt kuin pienhankinta- tai pääkäyttäjätunnuksilla.
 • Korjattu yksittäinen tilanne, jossa rajoitetulla ilmoituksella näkyi ennakoitu arvo, vaikka se oltiin määritelty ei näkyväksi.
 • Korjattu yksittäinen tilanne, jossa tilaajayhteisöjen Y-tunnus ei siirtynyt ilmoituksen mukana Hilmaan.


Päivityksessä on asennettu seuraava uusi toiminnallisuus:


Tarjouspalvelu

 • Kohderivittäisellä tarjouspyynnöllä on nyt mahdollista valita erikseen avautuvasta ikkunasta mitä kohteita tarjotaan.


-------------------------------------------------------------------------------------

26.6.2018 Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia ja muutoksia:


Cloudia Kilpailutus

 • Korjattu yksittäinen EU-korjausilmoituksessa ollut tilanne, jossa ilmoituksen Esikatselu ja julkaisu – välilehdelle ei päässyt tekemään julkaisua
 • Korjattu yksittäinen tilanne, jossa hankintailmoituksen viitenumeroa ei voinut tyhjentää lomakkeelta kokonaan
 • Muutettu erityisalojen lomakkeen tekstiä kohdassa IV.1.3: ”Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta” muotoon ”Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli kahdeksan vuotta”
 • Korjattu tilanne, jossa puitejärjestelyn perustelut – tekstikenttä ei sallinut rivinvaihtoja
 • Korjattu erityisalojen jälki-ilmoituksella kohdassa ”IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä” ollut tilanne, jossa ei saanut tehtyä valintaa puitejärjestelyn sopimisesta.
 • Korjattu tilanne, jossa manuaalisten arvioitavien vertailuperusteiden Excel-tiedosto ei avaudu
 • Poistettu sähköpostimuistutukset valitusajan päättymisestä kaikilta ilmoitustyypeiltä
 • Poistettu korjausilmoituksessa lähtevässä viestissä uusi hankintailmoituksen määräaika


Tarjouspalvelu

 • Korjattu yksittäinen tilanne, jossa keskeneräinen tarjous ei avautunut


Päivityksessä on asennettu seuraava uusi toiminnallisuus:


Sähköinen allekirjoitus suorahankintailmoituksille *erikseen tilattava lisätoiminnallisuus

 • Sähköinen allekirjoitus on lisätty suorahankintailmoitukselle


---------------------------------------------------------------------------------

12.6.2018 Päivityksessä on asennettu seraavat uudet toiminnallisuudet:


Hankintakalenteri, Pienhankintapalvelu sekä Cloudia Marketplace ulkoasua on uudistettu Cloudian uuden brändi-ilmeen mukaiseksi:Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus

 • Muutettu rajoitetun käyttäjän käyttöoikeuksia niin, että hänelle muodostuu automaattisesti käyttöoikeus tekemiensä hankintailmoitustensa jälki-ilmoituksiin.
 • Korjattu kahden kuoren menettelyä niin, että täsmennyksen käsittelyn jälkeen voi lähettää uuden täsmennyspyynnön
 • Korjattu EUVL kentän validointia niin, että tyhjät välilyönnit poistetaan kentästä, jotta ilmoituksen julkaisu onnistuu
 • Asetettu teksti -tyyppiselle kriteerille maksimimerkkimääräraja 32000 merkkiä, jotta vertailutaulukon voi viedä Exceliin. Excelin solun merkkimäärärajoite on 32000 merkkiä. 
 • Tietopyynnöltä poistettu valinta "Uuden tarjouskilpailun luonti Tietopyynnön pohjalta". 
 • Poistettu minikilpailutusten korjausilmoitukselta lisätietokysymysten määräajan tarkistus. Korjausilmoituksen voi julkaista, vaikka lisätietokysymysten määräaika olisikin jo menneisyydessä. 
 • Korjattu "Lähetä tarjouksen täsmennyspyyntö" -linkin muodostumista. Kyseinen linkki ei ollut kaikissa tapauksissa näkyvillä saapuneet tarjoukset -välilehdellä. 


Tarjouspalvelu

 • Salasanan vaihto korjattu toimimaan myös Enter -painiketta painamalla


---------------------------------------------------------------------------------------

29.5.2018 Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:

 • Muutettu rajoitetun käyttäjän käyttöoikeuksia niin, että hänelle muodostuu automaattisesti käyttöoikeus tekemiensä hankintailmoitustensa jälki-ilmoituksiin.* 
 • Korjattu rajoitetun käyttäjän käyttöoikeuksia niin, että oikeudet eivät kopioidu automaattisesti, jos hankintailmoituksesta tehdään kopio
 • Korjattu rajoitetun hankintailmoituksen pdf -dokumenttia niin, että hintatieto ei tulostu dokumentille jos käyttöliittymällä on valittuna "ei" kohdassa "julkaistaanko ennakoitu arvo tai hintahaarukka"
 • Lisätty hankintayksikön esittely -kenttä tulostumaan kevennetyn kilpailutuksen pdf-dokumentille


* Muutos 31.5.2018. Tämä korjaus asennetaan 12.6.2018


------------------------------------------------------------------------------------

15.5.2018 Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:

 • Korjattu tarjouspyynnön pdf-dokumentin alatunnisteen muotoilua ja rivitystä, kun organisaatio- ja osoitetiedot ovat pitkät tai tarjouspyyntö on englanninkielinen   
 • Korjattu soveltuvuusvaatimusten näkymistä tarjous pdf:llä
 • Poistettu neuvottelumenettelyn tarjouspyyntö tulosteelta maininta kahden kuoren menettelystä, koska kyseistä kohtaa ei voi käyttöliittymällä valita. Samalta dokumentilta korjattu myös mukana olevien yhteisöjen listautuminen. 
 • Sekä rajoitetun tarjouspyynnön että neuvottelukierroksen pdf -dokumentti muokattu uusien lomakkeiden mukaiseksi, jotta dokumentilla näkyy kaikki käyttöliittymällä tehdyn valinnat. 
 • Lisätty Tarjouspalvelusta ja Pienhankintapalvelusta saatavalle rss-syötteelle myös Tarjouspalveluun julkaistut kansalliset - ja EU-hankintailmoituksen


------------------------------------------------------------------------------------

17.4.2018 Päivityksessä on asennettu seuraavat uudet toiminnallisuudet:


Tilaajavastuutietojen tarkastus pienhankinnalla *erikseen tilattava lisätoiminnallisuus

Jatkossa hankintayksikön on mahdollista hakea toimittajaa koskeva Tilaajavastuu.fi -raportti myös pienhankinnalla.


DPS:n sisäisten kilpailutusten seuranta *erikseen tilattava lisätoiminnallisuus

DPS:n hallinnoijan on mahdollista nähdä jaetulla DPS:llä tilaajien tekemien sisäisten kilpailutusten listaus ja siirtyä listauksesta yksittäisen ilmoituksen tietosivulle, jossa näytetään vaiheet ”Tietosivu” ja ”Dokumentit”. Toiminnallisuuden käyttöönotto vaatii, että hankintayksiköllä on käytössään myös Cloudia Konserni -lisätoiminnallisuus.


Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:

 • Korjattu ongelma, joka sai aikaan virheilmoituksen aloitettaessa neuvottelumenettely tarjouspyynnön pohjalta.
 • Korjattu DPS:n sisäisen kilpailutuksen korjaustilaan ottamiseen liittynyt ongelma.
 • Korjattu englanninkieliseltä käyttöliittymältä käännösvirhe hankinnan kohteen kriteereistä.
 • Muutettu ”muokkaa määräaikaa” -toimintoon liittyvää sähköpostiviestiä siten, että viestissä mainitaan HILMA:n tarkastuksesta aiheutuva viive.
 • Korjattu korjausilmoituksen julkaisuviestin lähtemiseen liittynyt ongelma, joka ilmeni, kun samaan hankintailmoitukseen julkaistiin useita korjausilmoituksia.
 • Korjattu ongelma, joka johti satunnaisesti tyhjän sivun ilmestymiseen ESPD-dokumentille.
 • Korjattu ongelma, jonka seurauksena hankintayksikön y-tunnus ei tullut automaattisesti pienhankintailmoitukselle.


--------------------------------------------------------------------------------

3.4.2018 Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus

 • Korjattu minikisan julkaisu, jos käytetään sähköistä allekirjoitusta
 • Korjattu tilanne, jossa järjestelmä ei automaattisesti tuo yhteystietoihin organisaation Y-tunnusta pienhankintailmoituksella
 • Tekstin sanojen paikkaa vaihdettu hankintailmoituksen PDF-lomakkeella muotoon "Lisätietokysymykset on lähetettävä 02.02.2018 00:00 mennessä"
 • Korjattu testiympäristössä Tarjouspalvelun linkkien näkyvyyteen liittyvä tilanne
 • Korjattu CPV-täydentävän nimikkeistön tulostuminen PDF-dokumenttiin englanninkielisellä lomakkeella
 • Muutettu ilmoitusten kopiointia testiympäristöstä niin, että testiympäristön URL-osoite nollautuu ilmoitukselta
 • Dynaaminen hankintajärjestelmä: Lisätty Dokumentit-välilehdelle ESPD-osion PDF-versio
 • Dynaaminen hankintajärjestelmä: Korjattu tilanne, jossa hakemuksen käsittelyn liitteiden poistaminen ei onnistunut
 • Puolustus- ja turvallisuushankinnat: Poistettu ylimääräinen teksti neuvottelukierroksella liittyen hankintalain kynnysarvon ylittymiseen
 • Puolustus- ja turvallisuushankinnat: Korjattu neuvottelukierroksella CPV-koodin valinta
 • Puolustus- ja turvallisuushankinnat: Korjattu tilanne, jossa "Palauta markkinaoikeuden tiedot" valinnalla jäi puuttumaan Y-tunnus


Uudistuksena muutettu neuvottelukierroksella käytettävien neuvottelu - ja tarjouskierrosten pohja uudelle ulkoasulle


Cloudia Suunnittelu

 • Lisätty mahdollisuus valita kilpailutusprojektille tarjouspyynnöksi EU-suorahankintailmoitus tai Dynaaminen hankinta


Toimittajarekisteri

 • Korjattu yksittäinen tilanne käyttäjäoikeuksien siirtymisessä toiselle käyttäjälle


-------------------------------------------------------------------------------

20.3.2018 Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus

 • Korjattu vertailutaulukon sijoitusten muodostuminen yksittäisessä tilanteessa 
 • Korjattu tarjouspyynnön pdf-dokumentin alatunnisteen muotoilua ja rivitystä, kun organisaatio- ja osoitetiedot ovat pitkät tai tarjouspyyntö on englanninkielinen   
 • Lisätty virheilmoitus EU-hankintailmoituksen julkaisuun, jos viitenumerokentässä on pelkkä välilyönti 
 • Korjattu EU-suorahankintailmoituksen julkaisuun liittyvä tilanne
 • Viranomaistietojen tarkistukseen lisätty näkymään sekä tarjoajan ryhmittymän jäsenet että alihankkijat. Aiemmin näkyvillä olivat vain jommat kummat. 
 • Korjattu PuTu lomakkeen kohdan IV 3.4) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika kellonajan tallennus


Tarjouspalvelu

 • Korjausilmoituksen viestin logiikkaa muutettu niin, että viesti lähtee aina kaikille tutustuneille tarjoajille, riippumatta siitä mihin tarjouspyyntöversioon tarjoaja on tutustunut. Jos tutustunut tarjoaja ei halua saada viestejä, hänen tulee poistaa keskeneräinen tarjouksensa Tarjouspalvelusta. 
 • Korjattu ESPD:n osion III.B ruotsinkielinen käännös vastaamaan komission palvelua. 


-----------------------------------------------------------------------------

6.3.2018 Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus:

 • Sähköpostiviestiä ei lähetetä odotusajan päättymisestä, jos kyseessä on EU-kynnysarvon alittava erityisalojen hankintailmoitus. 
 • Korjattu DPS:n sisäisen kilpailutuksen julkaisua niin, että julkaisusta lähtee kaikissa tapauksissa sähköpostiviesti hankintajärjestelmään hyväksytyille toimittajille. 
 • Korjattu yksittäinen tilanne, jossa ESPDn pdf-tulosteelle ilmestyi tyhjä sivu
 • PuTu lomakkeiden hylkäyspäätöksen tiedoksiantoviestin tekstikenttää korjattu suuremmaksi
 • Korjattu PuTu lomakkeiden CPV koodien lisäkohteiden näkyvyyttä pdf-dokumenttilla
 • Lisätty kohderivittäisen tarjouspyynnön pdf:lle puuttuva viittaus kokonaishinnan sekä laadun maksimipisteisiin
 • Tulevasta HILMAn päivityksestä johtuen lisätty y-tunnus pakolliseksi kaikille EU-ilmoituksille


Toimittajarekisteri

*erikseen tilattava ominaisuus

 • Korjattu toimittajarekisterissä käytettäviä termejä ja poistettu viittaukset tarjouksen jättämiseen. 
 • Lisätty toimittajarekisterille mahdollisuus aloittaa tarjouspyyntö myös lomakkeella "Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava"


Tarjouspalvelu

 • Lisätty tarkistuksia ESPD vastausten tallennukseen 
 • Muokattu ESPD:n ryhmittymän jäsenen kelpoisuusselvityksen linkin muodostumista


------------------------------------------------------------------------------

20.2.2018 Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus

 • Korjattu yksittäinen tilanne liittyen mukana olevan yhteisön lisäämiseen tarjouspyynnölle
 • Korjattu poissulkupäätöksen lähetyspäivämäärän listautuminen pdf-dokumentille. Aiemmin dokumentilla näkyi poissulkupäätöksen avauspäivämäärä, korjattu niin että siinä näkyy itse lähetyspäivämäärä. 
 • Korjattu EUVL numeron listautumista EU-jälki-ilmoituksella  
 • Korjattu mallipohjia niin, että mallipohjan perusteella tehdyltä ilmoitukselta voi nyt poistaa mallipohjalta periytyneet liitteet
 • Korjattu käyttöoikeussopimus ilmoituksen kentän  "I.6 Pääasiallinen toimiala - Muu toimiala" tekstin tallennus 
 • Korjattu jaetun puitejärjestelyn dokumentit -osion "muut liitteet" kohtaa niin, että vain puitejärjestelyä hallinnoiva organisaatio voi ladata sinne liitteitä


DPS

 • Muutettu DPS:n "hakemusten käsittely" -osiossa oleva otsikko "tutustuneet" nimelle "keskeneräiset". Ko. otsikon alle listautuvat kaikki keskeneräiset hakemukset kyseiseen hankintajärjestelmään.  
 • Korjattu Dynaamisen hankintajärjestelmän osallistumispyyntöjen julkaisua. Kun HILMA hyväksyy ilmoituksen, ilmoitus tulee näkyviin Tarjouspalveluun.
 • Jaettujen DPS-ilmoitusten Dokumentit -osiosta otettu pois dokumenttinäkymän suora linkki
 • Korjattu DPS-ilmoitusten kysymysten ja vastausten määräajan näkyminen Tarjouspalvelussa "kysymykset ja vastaukset" -välilehdellä 
 • DPS ilmoitukselle lisätty mahdollisuus sähköiseen allekirjoitukseen (*sähköinen allekirjoitus on lisämaksullinen toiminnallisuus)


-------------------------------------------------------------------------------

6.2.2018 Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus

 • Dokumentit -osioon hankintapäätöksen kohdalle lisätty tieto, jos ko. hankintapäätös on lähetetty järjestelmästä
 • Täsmennyspyyntöä korjattu niin, että täsmennyspyynnön yhteydessä ESPD ei avaudu tarjoajalle muokkaukseen 
 • Korjattu DPS:n sisäisen kilpailutuksen julkaisua niin, että sisäisestä kilpailutuksesta lähtee sähköposti mukana oleville tarjoajille kaikissa tapauksissa 
 • Korjattu DPS:n sisäisen kilpailutuksen mallipohjaa niin, että mallipohjalle lisätyt liitteet tulevat mukaan mallipohjan pohjalta luodulle sisäiselle kilpailutukselle
 • Korjattu yksittäisen korjausilmoituksen julkaisuun liittyvä tilanne
 • Korjattu jälki-ilmoituksen luonti PUTU-hankintailmoituksissa
 • Korjattu jaetun puitejärjestelyn toimintoa "tee uusi ilmoitus tämän pohjalta"
 • Lisätty dokumentit -välilehti, jossa osio "muut dokumentit" näkymään jaettuihin puitejärjestelyihin 


Cloudia Pienhankinta

 • Hankintapäätöksen tiedoksiannon vastaanottajiksi listautuvat niiden toimittajien sähköpostiosoitteet, jotka ovat valittu ko. hankintapäätökselle 
 • DPS piilotettu pienhankintakäyttäjiltä


Tarjouspalvelu

 • ESPD -dokumentti lisätty mukaan tarjouspyynnön ZIP-liitepakettiin, jonka tarjoaja voi ladata "koko tarjouspyyntö ja liitteet" -osiosta Tarjouspalvelusta
 • Korjattu dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS:n) "koko tarjouspyyntö ja liitteet" -osion "Lataa kaikki liitteet (ZIP) >>" linkin avautumista


----------------------------------------------------------------------------

23.1.2018 Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus:

 • Korjattu valikko sekä monivalintavalikko kriteerien maksimipisteet -kenttää niin, että ko. kenttä ei ole muokattavissa vaan pistemäärät tulevat valikon vaihtoehdoilta
 • Järjestelmään tehty muutos, että hankintapäätöstä ei pysty lähettämään, jos ei ole valinnut hankintapäätökselle yhtään toimittajaa
 • Korjattu laadun maksimipisteet kenttää vertailutaulukolla. Laadun maksimipisteet kenttään asetettu arvo 0, saattoi aiheuttaa vertailutaulukolla ongelmia pisteidenlaskennassa. 
 • Poistettu kansalliselta hankintailmoitukselta "soveltuvuusvaatimukset" -osiosta viittaus ESPD:hen
 • Korjattu puitejärjestelyn mallipohjia niin, että mallipohjalle tallennetut liitteet tulevat mukaan mallipohjan perusteella tehdylle minikilpailutukselle
 • Estetty sopimuksen osien poistaminen korjausilmoituksella kaikilla ilmoitustyypeillä
 • DPS hankintavaiheeseen siirtymisajankohta lisätty pdf -dokumentille


Cloudia Pienhankinta

 • Korjattu pienhankintailmoituksen arkistointi -toiminto
 • Korjattu pienhankintalomakkeen hankinnan tunniste kenttää
 • Pienhankinnan hankintapäätöksen tiedoksiannon vastaanottajiksi listautuvat nyt hyväksytyt tarjoajat


--------------------------------------------------------------------------

9.1.2018 Päivityksessä on asennettu seuraavia uusia toiminnallisuuksia:


Cloudia Kilpailutus

 • Hankintailmoitusten "Lähetä viesti" toiminto on nyt monipuolisempi. Voimassa olevalla kilpailutuksella "lähetä viesti" -toiminnolla voit nyt valita lähetätkö viestin tutustuneille vai pelkästään tarjouksen jättäneille tarjoajille. Päättynneellä kilpailutuksella vaihtoehtoina on lisäksi "vertailussa mukana olleet tarjoajat", "Voittaneet tarjoajat" sekä "Hävinneet tarjoajat". Ohjeet lähetä viesti toimintoon löytyvät täältä. 
 • Järjestelmään on lisätty mahdollisuus käyttää hintakriteeriä sekä laatia omia hintakaavoja kun käytetään vertailuperusteena tärkeysjärjestystä


Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:

 • NUTS-koodilistaus päivitetty vastaamaan HILMAa
 • Korjattu neuvottelumenettelyn tietosivulla olevan linkin teksti viittaamaan osallistumispyyntöön
 • Korjattu täsmennykset-välilehden "käsittelemättömät" -osion näytettäviä tarjouksia
 • EU-hankintailmoituksilla estetty tarjousten avaamisajan asettaminen määräaikaa aikaisemmaksi 
 • Lisätty sähköinen allekirjoitus minikisoille
 • Korjattu DPS - ilmoitukseen tutustuneet sekä hakemusten käsittely tutustuneet näkymät, jotka näyttivät eri määrän tarjoajia
 • Poistettu hankintavaiheessa olevan DPS:n korjausilmoitukselta kentän "hankintavaiheeseen siirtyminen" tarkastus. Ennen julkaisua kentässä tuli olla päivä, joka on 30 päivää myöhäisempi kuin nykypäivä. 


Tarjouspalvelu

 • Korjattu DPS ilmoitusten järjestelmän muodostamat dokumentit näkymään Tarjouspalvelussa
 • Korjattu ESPD -osion toimivuus ruotsinkielisellä käyttöliittymällä


--------------------------------------------------------------------------------