Tässä artikkelissa on kuvattu erilaisten esimerkkien kautta mitä valintaperusteiden määrittely järjestelmässä tarkoittaa ja mihin ko. valinta vaikuttaa. Ko. valinta on järjestelmätekninen valinta, jolla järjestelmälle kerrotaan kuinka saapuneet tarjoukset/osallistumispyynnöt vertaillaan järjestelmässä. Valinta ei linkity HILMA ilmoituksella olevaan vastaavaan kenttään.


Valintaperusteiden määrittely järjestelmässä


Valintaperusteiden määrittely järjestelmässä kertoo järjestelmälle, kuinka saapuneet tarjoukset vertaillaan Cloudia Kilpailutuksessa. Valinta on järjestelmässä pakollinen (tähti-ikoni) ja ilman valintaa tarjouspyynnön julkaisu ei ole mahdollista. Kun valintaperuste asetetaan, sen voi vaihtaa tarjouspyynnön julkaisuun saakka, minkä jälkeen se ei onnistu edes tarjouspyyntöä muokkaamalla (korjausilmoituksella).

 • Halvin hinta
  • Tarjousvertailu tapahtuu automaattisesti tarjoushintojen perusteella (halvin tarjous on järjestyssijalla 1. jne.)
  • Tässä valintaperusteessa ei voida käyttää hinnan tai laadun pisteytystä.
 • Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys
  • Hankinnan kohteille sekä kriteereille voidaan asettaa niin hinta- kuin laatupisteitä ja tarjousvertailu tapahtuu automaattisesti ko. pisteiden perusteella.
  • Hinnan ja/tai laadun pisteistä muodostavat hankinnan kokonaispisteet ja näiden pisteiden perusteella tarjoaja saa tarjouskohtaiset pisteensä.
  • Tässä valintaperusteessa järjestelmä automaattisesti vertailee ja järjestää tarjoukset paremmuusjärjestykseen asetettujen hinta- ja laatupisteiden perusteella.
 • Kokonaistaloudellinen edullisuus, tärkeysjärjestys
  • Hankinnan kohteen kriteereissä voidaan määritellä, tärkeysjärjestys, jonka perusteella saapuneet tarjoukset vertaillaan. Nämä tiedot ovat kirjoitettua lisätietoa ja näiden tietojen taakse ei linkity vertailussa automatiikkaa.
  • Tässä valintaperusteessa järjestelmä ei automaattisesti vertaile ja järjestä tarjouksia paremmuusjärjestykseen.Halvin hinta


Jos valintaperusteeksi määritellään "Halvin hinta", on ajatuksena se, että hankittaville kohteille kysytään hintaa ja se vaikuttaa vertailuhintaan. Tämä valinta vertailee automaattisesti tarjoukset niin, että halvin hinta on järjestyssijalla ensimmäinen ja loput tarjoukset sijoittuvat hinnan mukaisesti suhteissa muihin tarjouksiin. HUOM! Tässä valintaperusteessa ei voida käyttää hinta- tai laatupisteitä. 


"Hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan"

Valitaan valintaperusteeksi "Halvin hinta", "Hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan"

Katso tarkemmat ohjeet hinnan kysymiselle


"Hinta kysytään mutta se ei vaikuta vertailuhintaa" ja "hintaa ei kysytä"

Huomioitavaa on, että "Halvin hinta" valintaperuste ei pakota kysymään hintaa hankittaville kohteille, joten hankinnan kohteen kriteerien asettamisessa voidaan myös valita, että kohteille (tai yksittäiselle kohteelle) ei kysytä hintaa laisinkaan tai hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan (esim. optiotuote). 


KUVA: Esimerkki hankinnan kohteen kriteerien asettamisesta, kun vertailuperusteena on "Halvin hinta"  ryhmän hinnan kysyntä "hinta vaikuttaa vertailuhintaan".


Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys


Jos valintaperusteeksi määritellään "Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys", on ajatuksena se, että hankittaville kohteille asetetaan hinta- ja/tai laatupisteitä. Tämä valinta vertailee automaattisesti tarjoukset niin, että eniten hinta- ja/tai laatupisteitä saanut tarjous on sijoittuu ensimmäiseksi ja loput sijoittuvat saatujen pistemäärien mukaisesti. 

 • Hinnan pisteytys: Hinnan pisteet voidaan asettaa kokonaishankinnalle sekä osittaisissa hankinnoissa osakohtaisesti. Tarjouskohtaiset hintapisteet tulevat tarjousvertailussa automaattisesi suhde pienimpään -kaavalla tai lineaarisella suhteutettuna (tarjoukset vertaillaan keskenään jommalla kummalla mahdollisuudella). (kts. Hinnan ja laadun pisteytys)
 • Kriteerikohtaiset laatupisteet: Laadun pisteytykset voidaan asettaa kriteerikohtaisesti, jolloin laadun pisteet tulevat automaattisesti tarjousvertailussa (tarjoajan antamien vastausten mukaisesti) tai manuaalisesti (käsittelijä antaa vertailutaulukolla pisteet sekä perustelut) (kts. kriteerien pisteyttäminen)
 • Laadun maksimipisteet: Kokonaishankinnassa laadulle voidaan myös asettaa laadun maksimipisteet sekä osittaisissa hankinnoissa osakohtaiset laadun maksimipisteet. Maksimipisteet vertaillaan (kokonaishankinnassa kokonaisuutena, osittaisessa hankinnassa osittain) automaattisesti suhde suurimpaan -kaavalla. Se tarjoaja joka on saanut suurimman pistemäärän kriteerikohtaisia (ns. rivikohtaisia) pisteitä, saa laadun maksimipisteet. Laadun maksimipisteet vertaillaan tarjoajien kesken suhde suurimpaan -kaavalla. (kts. Hinnan ja laadun pisteytys)


KUVA: Esimerkki vertailuvaiheesta, kun vertailuperusteena on "Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys"


Kokonaistaloudellinen edullisuus, tärkeysjärjestys


Jos valintaperusteeksi määritellään "Kokonaistaloudellinen edullisuus, tärkeysjärjestys", on ajatuksena se, että hankittaville kohteille asetetaan valinnan tärkeysjärjestystieto. Nämä tiedot ovat ns. teksti-tyyppisenä lisätietoina ja näiden tietojen taakse ei linkity vertailussa automatiikkaa. Tässä valintaperusteessa järjestelmä ei automaattisesti vertaile ja järjestä tarjouksia paremmuusjärjestykseen.


KUVA: Esimerkki tärkeysjärjestyksen lisäämisestä


Vertailun tarkastelu valintaperusteittain


Vertailuperusteena käytetään halvinta hintaa


Jos vertailuperusteiden määrittelyssä on valittu "Halvin hinta", vertailee järjestelmä automaattisesti tarjouksia/osallistumispyyntöjä halvimman hinnan mukaan sekä antaa näille myös järjestystiedot. Vertailutaulukolla näkyvät kaikki ne tiedot, jotka on kysytty rakenteisesti tai "Hankinnan kohteen kriteerit" tai "Soveltuvuusvaatimukset"  -osioissa. Vertailussa näkyvät liitteet avautuvat linkeistä (esim.  alla olevan kuvan CV).


KUVA: Kuvassa esimerkki vertailutaulukon automaattisesta hintavertailusta, kun vertailuperusteena käytetään "Halvin hinta".


Vertailutaulukko - kun vertailuperusteena käytetään  "Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys"


Jos vertailuperusteiden määrittelyssä on valittu "Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys", vertailee järjestelmä automaattisesti tarjouksia/osallistumispyyntöjä asetettujen hinta ja/tai laatupisteiden mukaisesti ja antaa näille myös järjestystiedon. Vertailutaulukolla näkyvät kaikki ne tiedot, jotka on kysytty rakenteisesti tai "Hankinnan kohteen kriteerit" tai "Soveltuvuusvaatimukset"  -osioissa. Pisteitä voidaan asettaa kriteeririvikohtaisesti, laadun maksimipisteille sekä hintapisteille. Hinnan pisteille voidaan myös asettaa kohdekohtaisia painoarvoja. 


Vertailun pisteytykset voivat olla luonteeltaan automaattisia (esim. alla olevassa kuvassa työkokemus sekä hinnan- ja laadun maksimipisteet), jolloin järjestelmä pisteyttää ko. kriteeririvin automaattisesti. Pisteiden laskentatavaksi voidaan määritellä myös manuaalinen (esim. alla olevassa kuvassa palvelusuunnitelma), jolloin vertailun käsittelijä antaa kriteeririville pisteet vertailuvaiheessa. Vertailussa näkyvät liitteet avautuvat linkeistä (esim. alla olevan kuvan CV).


Esimerkki 1. Vertailunäkymä jossa on käytetty hinnan pisteytystä (suhde pienimpään kaavalla) sekä kriteerikohtaisia ja laadun maksimispisteitä


KUVA: Kuvassa esimerkki vertailutaulukon automaattisesta hinta- ja laatupisteiden vertailusta, kun vertailuperusteena käytetään "Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys". Ympyröillä on kuvattu kriteeririvikohtaisia laatupisteitä, laadun maksimipisteitä sekä kokonaishinnan maksimipisteitä. Kuvassa hinta vertaillaan suhde pienimpään -kaavalla.


Esimerkki 2. Vertailunäkymä jossa on käytetty hinnan pisteytystä (suhde pienimpään, lineaarinen -kaavalla) sekä kriteerikohtaisia ja laadun maksimispisteitä


KUVA: Kuvassa esimerkki vertailutaulukon automaattisesta hinta- ja laatupisteiden vertailusta, kun vertailuperusteena käytetään "Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys". Ympyröillä on kuvattu kriteeririvikohtaisia laatupisteitä, laadun maksimipisteitä sekä kokonaishinnan maksimipisteitä. Kuvassa hinta vertaillaan suhde pienimpään, lineaarinen -kaavalla.


Vertailutaulukko - kun vertailuperusteena käytetään  "Kokonaistaloudellinen edullisuus, tärkeysjärjestys"


Jos vertailuperusteiden määrittelyssä on valittu "Kokonaistaloudellinen edullisuus, tärkeysjärjestys", järjestelmä ei vertaile tarjouksia/osallistumispyyntöjä automaattisesti. Vertailutaulukolla näkyvät kaikki ne tiedot, jotka on kysytty rakenteisesti tai "Hankinnan kohteen kriteerit" tai "Soveltuvuusvaatimukset"  -osioissa ja vertailun käsittelijä voi asettaa tarvittavat perustelut sekä toimittajavalinnat. Vertailussa näkyvät liitteet avautuvat linkeistä (esim. alla olevan kuvan CV).


KUVA: Kuvassa esimerkki vertailutaulukon näkymässä kun vertailuperusteena käytetään "Kokonaistaloudellinen edullisuus, tärkeysjärjestys". Järjestelmä ei automaattisesti vertaile tai järjestä tarjouksia/osallistumispyyntöjä.