Kohteen siirtäminen tai kopiointi tapahtuu samalla tavalla osiin jaetussa hankinnassa osa-alueiden välillä sekä kokonaishankinnassa ryhmien välillä. Kohteen ja kriteerin siirtäminen ja kopiointi lähtevät liikkeelle saman napin takaa, mutta lopussa valitaan siirretäänkö kohde tai kriteeri vai kopioidaanko se. 


Ohjevideo:Osa-alueen (ryhmän) kohteiden siirtäminen / kopiointi osa-alueesta (ryhmästä) toiseen


Jos haluat siirtää tai kopioida kohteen osa-alueesta (ryhmästä) toiseen, se ei onnistu vetämällä vaan siihen tulee käyttää siirto/kopiointi työkalua. Kun siirrät kohteen, sen määrittelyt sekä alle listatut kriteerit siirtyvät kohteen mukana. 

 • Klikkaa osa-alueen (ryhmän) ylälaidasta nuolipainiketta (Osa-alueen (ryhmän) kohteiden siirtäminen ja kopiointi)
 • Valitse välilehti "Kohteet"
 • Valitse mitkä osa-alueen (ryhmän) kohteet siirretään tai kopioidaan
  • Laita täppä valittujen kohdalle
 • Valitse mihin osa-alueeseen kohteet siirretään tai kopioidaan
  • Laita täppä valittuihin osa-alueisiin
 • Valitse siirretäänkö vai kopioidaanko kohteet
  • Siirrettäessä klikkaa siirrä
  • Kopioitaessa klikkaa kopioi


KUVA: Kuvassa kuvataan kohteen siirtämistä osa-alueesta toiseen. Esimerkissä siirretään "Henkilöautot" kohderyhmästä kohde "Pakettiauto" osa-alueeseen "Pakettiautot". HUOM! Kohteen sisältämät kriteerit eli tässä esimerkissä "Ajokilometrit" siirtyvät kohteen mukana toiseen osa-alueeseen. 


Osa-alueen (ryhmän) kriteerien siirtäminen / kopiointi osa-alueesta (ryhmästä) toiseen


 1. Klikkaa osa-alueen (ryhmän) ylälaidasta nuolipainiketta (Osa-alueen (ryhmän) kohteiden siirtäminen ja kopiointi)
  • Valitse välilehti "Kriteerit"
 2. Valitse mitkä osa-alueen (ryhmän) kriteerit siirretään tai kopioidaan
  • Laita täppä valittujen kohdalle
   • Kohteiden kriteerit
   • Kaikkia kohteita koskeva kriteerit
   • Yleiset kriteerit
 3. Valitse mihin kriteerit siirretään tai kopioidaan
  • Haluttu osa-alue tai 
  • Yhteiseksi kriteereiksi
 4. Klikkaa "Valitse ja jatka"


KUVA: Kuvassa kuvataan valittujen kriteerien siirtämistä/kopiointia osa-alueesta toiseen.  


 • Valitse kriteerien määränpäät valitussa osa-alueessa. Tulevatko kriteerit 
  • jonkun tietyn kohteen alle
   • Valitse oikea kohde
  • kaikkia kohteita koskevaksi vai 
  • osa-alueen yleiseksi kriteereiksi
 • Valitse siirretäänkö vai kopioidaanko kriteeri
  • Siirrettäessä klikkaa siirrä
  • Kopioitaessa klikkaa kopioi


KUVA: Kuvassa esitetään valitun kriteerin määränpään valinta. Kun määränpää osa-alueessa on valittu, valitaan siirretäänkö vai kopioidaanko kriteeri


Kriteerin siirtäminen / kopiointi osa-alueen (ryhmän) sisällä


Kriteeriä voidaan siirtää vetämällä (drag&drop) vain saman kohteen sisällä. Jos kriteeri halutaan siirtää eri kohteen alle tai kohteen alta "Kaikkia osa-alueen (ryhmän) kohteita koskevat kriteerit" -osioon tai osa-alueen (ryhmän) yleisiin kriteereihin siirtämiseen täytyy käyttää siirto/kopiointi -työkalua. 

 • Valitse siirrettävän tai kopioitavan kriteeririvin päästä Toiminnot -valikosta "Siirrä tai kopioi kriteeri"


KUVA: Ajokilometrit -kriteerin rivin päästä toiminnot painikkeen takaa löytyy "Siirrä tai kopioi kriteeri" -toiminto. 


 • Valitse kopioidaanko / siirretäänkö kriteeri
  • jonkin kohteen alle
   • Valitse oikea kohde
  • jonkin tietueen kysymykseksi
   • valitse oikea tietue
  • kaikkia osa-alueen kohteita koskevaksi kriteeriksi vai 
  • osa-alueen yleiseksi kriteeriksi
 • Valitse siirretäänkö vai kopioidaanko kriteeri
  • Siirrettäessä klikkaa siirrä
  • Kopioitaessa klikkaa kopioi


KUVA: Kuvassa Ajokilometrit -kriteeri on valittu siirrettäväksi kaikkia osa-alueen kohteita koskevaksi kriteeriksi