Hinnan kysyminen 


Hinnan kysyntä voidaan määritellä koko osa-alueen (ryhmän) oletusvalintana, josta on mahdollisuus poiketa kohdekohtaisesti tai koko osa-aluetta (ryhmää) pakottavana valintana. Oletuksena tässä näkymässä on "kohteille kysytään hintaa ja se vaikuttaa vertailuhintaan", ja oletusvalinnan pääsee muuttamaan kohdasta "Hinnan kysyminen"


Osa-alueen (ryhmän) kohteille tehtävä oletusvalinta

 • Hinnan kysymistapa voidaan määritellä osa-alueen (ryhmän) tasolla valmiiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että koko osa-alueelle (ryhmälle) määritellään valinta, jonka mukaan hinta kysytään jokaiselta kohteelta. Halutessaan tästä valinnasta voi tietyn kohteen kohdalla poiketa. 
 • Hinnan kysyntä valinta voidaan tehdä kolmesta vaihtoehdosta. Ko. valinta tulee jokaiselle osa-alueeseen lisätylle kohteelle automaattisesti, mutta sen voi kohdekohtaisesti vaihtaa
  • Kohteille kysytään hinta ja se vaikuttaa vertailuhintaan
  • Kohteille kysytään hinta, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan
  • Kohteille ei kysytä hintaa


Osa-alueelle (ryhmälle) tehtävä valinta

 • Vertailuhinta voidaan myös muodostaa kerralla koko osa-alueelle (ryhmälle). Tällöin hinnan kysyntä valitaan osa-alueelle (ryhmälle) tehtävistä valinnoista. 
 • Hinnan kysyntä voidaan valita kahdesta vaihtoehdosta, jotka koskevat koko osa-aluetta (ryhmää). Tällöin yksittäiselle kohteelle ei ole mahdollista valita eri vaihtoehtoa hinnan kysymiseen. 
  • Osa-alueen vertailuhinta lasketaan kaavalla
  • Osa-alueen hinta kysytään hintaliitteellä

KUVA: Osa-alueelle määritellään hinnan kysyminen joko kohdekohtaisesti tai koko osa-alueelleHinnan kysyntä kohteelta

 • Luo kohde 
 • Lisää hankittava määrä (voi jättää myös tyhjäksi, tällöin järjestelmä käsittelee 1 kpl)
 • Lisää yksikkötieto (missä muodossa tarjoaja antaa hinnan)

Ks. artikkeli hankinnan kohteiden luonti


Kohteella hinnan kysyntä voidaan tehdä viidestä vaihtoehdosta. Ko. valinta tulee jokaiselle lisätylle kohteelle automaattisesti osa-alueen (ryhmän) oletusvalinnan mukaan, mutta sen voi kohdekohtaisesti vaihtaa. 

 1. Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

  • Hinta kysytään yksikköhintana ja järjestelmä kertoo yksikköhinnan automaattisesti hankittavalla määrällä (jos määrä on määritelty) ja laskee kokonaishinnan mukaan tarjoajan vertailuhintaan. 

 2. Kohteen hinta kysytään, vertailuhinta lasketaan kaavalla

  • Kohteelle muodostetaan vertailuhinta itse rakennetulla kaavalla
 3. Kohteen hinta kysytään hintaliitteellä

  • Kohteelle kysytään kokonaishintaa sekä pyydetään liittämään liite    
   • Järjestelmä käsittelee liitettä hintatietona eli kahden kuoren menettelyssä ko. liite avataan vasta hintavertailuvaiheessa. 
   • Tarjoajan syöttölomakkeelle muodostuu hinnan kysyntä -kenttä sekä liitteen lataus painike
    • Hintakenttään syötetään kokonaishinta, jota ei kerrota hankittavalla määrällä vaan summa tulee sellaisenaan mukaan vertailuhintaan
 4. Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

  • Hinta kysytään yksikköhintana ja järjestelmä kertoo sen automaattisesti hankittavalla määrällä, mutta tämä hinta ei tule mukaan tarjoajan vertailuhintaan vertailutaulukolla. 

  • Valintaa käytetään kun kohde on optiotuote, josta halutaan tietää hinta, mutta ei haluta hinnan vaikuttavan tarjoajan vertailuhintaan 
 5. Kohteen hintaa ei kysytä

  • Kohteelle ei muodostu hinnan kysyntäkenttää tarjoajan syöttölomakkeelle
   • Kohde tulee otsikoksi kohteen kriteereille
  • Valintaa voidaan käyttää, mikäli halutaan kysyä kohteeseen liittyviä kysymyksiä, mutta ei hintaa
   • HUOM! Voidaan esimerkiksi käyttää kohteella, jonka valinta tapahtuu laadullisin perustein


KUVA: Kohteen nimen alapuolelta voidaan vaihtaa ko. kohteelle eri hinnan kysyntämuoto


1. Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

 • Tarjoajan täytettäväksi muodostuu automaattisesti hinnan kysyntäkenttä, johon tarjoaja syöttää yksikköhinnan. 


KUVA: Kuvassa kuvataan kohteen määrittely sekä miltä kohde näyttää tarjoajan syöttölomakkeella.


2. Kohteen hinta kysytään, vertailuhinta lasketaan kaavalla

 • Anna hintakaavalle nimi, joka näkyy tarjoajan syöttölomakkeella
 • Laadi hintakaavassa käytettävät numeeriset kriteerit

KUVA: Kohteen hintakaavalle laaditaan nimi ja sen alle luodaan numeeriset kriteerit, joita käytetään hintakaavan muodostuksessa


 • Laadi hintakaava kohdasta "Muokkaa hintakaavaa". Kaavassa voidaan käyttää:
  • numeroita (vakioarvo)
   • Kirjoita luku kohtaan "Syötä vakioarvo" ja klikkaa + lisätäksesi arvon kaavaan
  • plus-, miinus-, kerto- tai jakolaskua (operaattori)
  • sulkuja
  • kriteerejä (kohteelle laadittuja numeerisia kriteerejä, osa-alueen (ryhmän) kaikkia kohteita koskevia kriteereitä ja osa-alueen (ryhmä) yleisiä kriteereitä)
   • Valitse luotu kriteeri alasvetovalikosta
  • hankittavaa määrää 
   • Lisää kohteen hankittava määrä kaavaan kohdasta "Lisää hankittava määrä"
 • Kaavaan lisätyt osa tulevat aina kaavan perään 
  • Jos halutaan lisätä osa kaavan keskelle, klikkaa kaavan edeltävää osaa, jolloin kaavan osa korostuu sinisellä
   • Uusi lisättävä osa tulee aktiivisen perään
 • Kaavan voi tyhjentää kohdasta "Tyhjennä kaava"
  • Jos halutaan tyhjentää jokin yksi kaavan osa, klikkaa ko. kaavan osaa, jotta saat sen aktiiviseksi ja tämän jälkeen "Poista valittu kaavan osa"

KUVA: Hintakaavaeditori. Esimerkissä on luotu kaava kohteen kriteeri "Tuntihinta" kertaa kohteen kriteeri "Siivoukseen käytetty aika".


KUVA: Tarjoajan lomakkeella tajoajan on mahdollista laskea hänelle muodostuva vertailuhinta kohdasta "Laske hinta". 


3. Kohteen hinta kysytään hintaliitteellä

 • Syötä hintaliitteelle nimi, joka näkyy tarjoajalle ko. liitteen lataus kohdassa
  • HUOM! Tähän kannattaa kirjoittaa ohjeet sekä ladattavalle liitteelle, että syötettävälle hinnalle


KUVA: Tarjoajan näkymässä näkyvät sekä hinnan kysyntäkenttä että liitetiedoston latauslinkki. 


4. Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

 • Tarjoajan täytettäväksi muodostuu automaattisesti hinnan kysyntäkenttä, johon tarjoaja syöttää yksikköhinnan. 

 • Kenttään syötetty hinta ei vaikuta vertailuhintaan


KUVA: Kun hinta ei vaikuta vertailuhintaan, tarjoajalle tulee hinnan kysyntäkenttä sekä lisätieto, että hinta ei vaikuta vertailuhintaan.


5. Kohteen ei kysytä hintaa

 • Kohteelle ei muodostu hinnan kysyntäkenttää tarjoajan syöttölomakkeelle


KUVA: Hankinnan kohde, jolle ei kysytä hintaa näkyy tarjoajan syöttölomakkeella otsikkonaHinnan kysyntä koko osa-alueelle (ryhmälle)


Kun hintavalinta tehdään koko osa-alueelle (ryhmälle), yksittäiselle kohteelle ei kysytä erikseen hintaa vaan hinta muodostuu osa-alueelle (ryhmälle) muodostetusta kaavasta tai kokonaishinnasta. Kohteita voidaan kuitenkin laatia kriteerien otsikointia varten. 


KUVA: Esimerkissä hinta kysytään osa-alueelle, mutta kohdetta on käytetty väliotsikkona kriteereille. 


Osa-alueen (ryhmän) vertailuhinta lasketaan kaavalla


Koko osa-alueelle (ryhmälle) voidaan tällä vaihtoehdolla kysyä kokonaishintaa (vaihtoehto a) tai asettaa osa-alueelle (ryhmälle) hintakaava kaavaeditorissa (vaihtoehto b).


a) Vaihtoehto: Kokonaishinta

 • Valitse osa-alueen (ryhmän) hinnan kysymisessä valinta "Osa-alueen vertailuhinta lasketaan kaavalla"
 • Määrittele hintakaavan nimi, joka näkyy syöttölomakkeella
  • Tarjoajalle kannattaa tässä kertoa selkeästi, että pydettävä hinta on kokonaishinta (kentän nimeäminen) 
 • HUOM! Tässä vaihtoehdossa hintakaavaa ei muodosteta


KUVA: Kokonaishinnan kysynnässä osa-alueelle (ryhmälle) kannattaa tarjoajalle antaa hyvät ohjeet mitä kenttään kirjoitetaan


b) Vaihtoehto: Osa-alueen hintakaava

 • Valitse osa-alueen (ryhmän) hinnan kysymisessä valinta "Osa-alueen vertailuhinta lasketaan kaavalla"
 • Määrittele hintakaavan nimi, joka näkyy syöttölomakkeella
 • Laadi yleisiin kriteereihin hintakaavassa käytettävät kriteerit
 • Laadi hintakaava kohdasta "Muokkaa hintakaavaa". Kaavassa voidaan käyttää
  • numeroita (vakioarvo)
   • Kirjoita luku kohtaan "Syötä vakioarvo" ja klikkaa + lisätäksesi arvon kaavaan
  • plus-, miinus-, kerto- tai jakolaskua (operaattori)
  • sulkuja
  • kriteerejä HUOM! Kaavan luontiin voidaan käyttää vain osa-alueen yleisiä kriteereitä
   • Valitse luotu kriteeri alasvetovalikosta
  • hankittavaa määrää 
   • Lisää kohteen hankittava määrä kaavaan kohdasta "Lisää hankittava määrä"
 • Kaavaan lisätyt osa tulevat aina kaavan perään 
  • Jos halutaan lisätä osa kaavan keskelle, klikkaa kaavan edeltävää osaa, jolloin kaavan osa korostuu sinisellä
   • Uusi lisättävä osa tulee aktiivisen perään
 • Kaavan voi tyhjentää kohdasta "Tyhjennä kaava"
  • Jos halutaan tyhjentää jokin yksi kaavan osa, klikkaa ko. kaavan osaa, jotta saat sen aktiiviseksi ja tämän jälkeen "Poista valittu kaavan osa"


KUVA: Osa-alueen yhteisessä hintakaavassa käytettävät kriteerit kysytään kohdassa "osa-alueen yleiset kriteerit". Kuvassa näkyy myös tarjoajan syöttölomake. 


Osa-alueen hinta kysytään hintaliitteellä


 • Osa-alueelle kysytään kokonaishintaa sekä pyydetään liittämään liite    
  • Järjestelmä käsittelee liitettä hintatietona eli kahden kuoren menettelyssä ko. liite avataan vasta hintavertailuvaiheessa. 
  • Tarjoajan syöttölomakkeelle muodostuu hinnan kysyntä -kenttä sekä liitteen lataus painike
   • Hintakenttään syötetään kokonaishinta, jota ei kerrota hankittavalla määrällä vaan summa tulee sellaisenaan mukaan vertailuhintaanKUVA: Osa-alueen yhteisessä hintaliitteessä määritellään hintaliitteen nimi, joka näkyy tarjoajan syöttölomakkeella.