Cloudia Kilpailutuksessa voidaan asettaa kriteerikohtaisia pisteitä sekä hinnan ja/tai laadun maksimipisteitä. Lisäksi hankittaville kohteille voidaan asettaa pisteytyspainoarvoja (liittyy hintapisteiden asettamiseen). Mikäli hankinnan kohteelle asetetaan kriteerikohtaisia pisteitä, voi tarjoajan pisteet muodostua pelkästään näiden perusteella tai pisteytysajatteluun voidaan myös ottaa mukaan hinnan ja laadun maksimipisteitä, jolloin myös nämä huomioidaan tarjoajien pisteytyksessä. Mikäli käytetään hintapisteitä, lasketaan kriteerikohtaiset pisteet hintapisteiden päälle (hintavertailussa käytetään suhde pienimpään tai lineaarista laskentaa) ja laadun maksimipisteet kohdistuva sille tarjoajalle, joka on saanut suurimman määrän kriteerikohtaisia pisteitä (laadun maksimipisteet vertaillaan suhde suurempaan kaavalla).


Katso myös: 

Hinnan ja laadun pisteyttäminen


Aseta hankinnan kohteen kriteereille pisteitä


Pisteet asetetaan syöttämällä maksimipiste -kenttään kriteerin maksimipisteet ja valitaan kuinka pisteet lasketaan


Asetettava pisteiden laskentatapa riippuu kriteerityypistä 

 • Numeerinen
  • Suhde suurimpaan (automaattinen) 
   • (tarjottu arvo/suurin annettu arvo) * maksimipisteet
  • Suhde pienimpään (automaattinen) 
   • (pienin annettu arvo/tarjottu arvo) * maksimipisteet
  • Suhde suurimpaan, lineaarinen (automaattinen)
   • Suhde suurimpaan, jos kriteerille ei ole määritelty minimiarvoa: (tarjottu arvo - pienin annettu arvo) / (suurin annettu arvo - pienin annettu arvo) * maksimipisteet
   • Suhde suurimpaan, jos kriteerille on määritelty minimiarvo: (tarjottu arvo - minimiarvo) / (suurin annettu arvo - minimiarvo) * maksimipisteet
  • Suhde pienimpään, lineaarinen (automaattinen)
   • Suhde pienimpään, jos kriteerille ei ole määritelty maksimiarvoa: (1- I(tarjottu arvo - pienin annettu arvo)I / I(suurin annettu arvo - pienin annettu arvo)I) * maksimipisteet
   • Suhde pienimpään, jos kriteerille on määritelty maksimiarvo: (1- I(tarjottu arvo - pienin annettu arvo)I / I(maksimiarvo - pienin annettu arvo)I) * maksimipisteet


KUVA: Numeerisen kriteerin pisteytysvaihtoehdot. Esimerkissä renkaiden tuumakoko -kriteeristä voi saada 10 pistettä. Pisteiden laskentatapa -valikko on avoinna

 • Porrastettu pisteytys
  • Määrittele pisteytykselle portaat
   • Määrittele alimmaisen portaan yläraja ensin 
   • Nuolella voit lisätä väliin lisää portaita
   • Tarkista portaat alhaalla näkyvästä tekstistä 

KUVA: Porrastetun pisteytyksen määrittely. Esimerkissä työkokemusta kysytään numeerisella kriteerillä. 0-2 vuoden kokemuksella saa 0 pistettä, >2-5 vuoden kokemuksella 5 pistettä ja yli 5 vuoden kokemuksella 10 pistettä. 

 • Tiedoksi
  • Manuaalinen pisteiden syöttö
   • Pisteet syötetään vertailutaulukolle
 • Ladattava
  • Manuaalinen pisteiden syöttö
   • Pisteet syötetään vertailutaulukolle
 • Teksti
  • Manuaalinen pisteiden syöttö
   • Pisteet syötetään vertailutaulukolle
 • Valikko
  • Pisteet asetetaan valikkopisteytyksen määrittelyssä
   • Määrittele onko valinnalle rajoitusta
    • "Valinnassa ei rajoitusta" - tarjoaja voi jättää vastaamatta tai valita halutun määrän vaihtoehtoja
    • "Valittava korkeintaan yksi" - tarjoaja voi jättää vastaamatta tai valita yhden vaihtoehdon
    • "Valittava vähintään yksi" - tarjoajan tulee valita vähintään yksi vaihtoehto, mutta hän voi valita useamman
    • "Valittava yksi" - tarjoajan tulee valita yksi vaihtoehto
   • Määrittele valinnat kirjoittamalla valinta kohtaan "Uusi valintarivi" ja siitä saatavat pisteet kohtaan "Pisteet"

KUVA: Valikkopisteytyksen määrittely -ikkunassa määritellään valikon vaihtoehdot sekä niiden pisteet

 • Kyllä/ei
  • Valitse kummasta vastauksesta saa maksimipistemäärän

KUVA: Kyllä/Ei -kriteerin pisteytysmahdollisuudet. 

 • Tietue
  • Manuaalinen pisteiden syöttö
   • Pisteet syötetään vertailutaulukolle
 • Väliotsikko
  • Ei voida pisteyttää


Yhteiset kriteerit ja niiden pisteytys


Hankintaa ei ole jaettu osiin


Yhteisiin kriteereihin lisätyt pisteet lisätään hankinnassa, jota ei ole jaettu osiin, kokonaispisteiden päälle. Vertailussa pisteet näkyvät näin: 

KUVA: Vertailutaulukko yhteisistä kriteereistä hankinnassa, jota ei ole jaettu osiin


Hankinta on jaettu osiin


Osiin jaetussa hankinnassa yhteisiin kriteereihin lisätyt pisteet listään jokaisen osa-alueen pisteiden päälle, jolloin vertailussa kuva näyttää tältä: 

KUVA: Vertailutaulukko yhteisistä kriteereistä hankinnassa, joka on jaettu osiin