Tarjouspyynnöt


Hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyyntö luodaan painamalla "Tarjouspyynnöt" -välilehdellä "Luo uusi sisäinen kilpailutus" -painiketta. Valitse:

 • Tarjouspyynnön kieli
 • Tarjouspyynnön valuutta
 • Tarvittaessa kilpailutuksessa käytettävä mallipohja

Sisäisen kilpailutuksen lomake avautuu. 


Tarjouspyyntölomake on seuraavien eroavaisuuksia lukuun ottamatta vastaava kuin kansallisen hankintailmoituksen pohja.

 • Hankintamenettely on automaattisesti rajoitettu menettely eikä tätä tietoa voi muuttaa
 • Lomakepohjalta ei löydy kohtia 
  • Puitejärjestelyn tiedot
  • Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
  • Tietoa hankinnassa huomioiduista erityiskysymyksistä
  • Muutoksenhakutiedot


Katso kansallisen hankintailmoituksen ohjeet täältä


Tarjouspyynnön hallinointi


Keskeneräiset, voimassa olevat ja päättyneet tarjouspyynnöt näkyvät omilla välilehdillään. Klikkaamalla tarjouspyynnön nimeä tai tarjouspyynnön nimen oikealla puolella näkyvää kuvaketta, on mahdollista siirtyä tarjouspyynnön tietosivulle. Valikosta voi myös tehdä kopion ilmoituksesta toiminnolla "Tee uusi ilmoitus tämän pohjalta".  Takaisin ko. hankintajärjestelmän tietoihin pääsee klikkaamalla "Palaa pääilmoitukseen". Dynaamisten hankintajärjestelmien kansionäkymään pääsee klikkaamalla "Palaa pääilmoitukseen".


Sisäisen kilpailutuksen tietosivulta avautuvat seuraavat osiot:


Keskeneräiset tarjouspyynnöt


Sisäisen kilpailutuksen tarjouspyyntö laaditaan hankintajärjestelmän sisällä. Tarjouspyynnön julkaisemisesta lähtee automaattisesti tieto kaikille hankintajärjestelmään valituille toimittajille tai jos kilpailutus koskee vain joitain tiettyjä hankintajärjestelmän osa-alueita, lähtee tieto vain kyseisiin osa-alueisiin valituille toimittajille. Menettely on vastaava kuin puitejärjestelyn minikilpailutuksessa. 


Keskeneräisen tarjouspyynnön tietosivulta löytyvät seuraavat osiot:Tietosivulta näkee kuka ilmoituksen on luonut ja milloin sekä kuka on viimeisin muokkaaja. 

Kohdasta "Muokkaa ilmoitusta" ilmoitus avautuu muokattavaksi. 
Ks. ohjeet klikkaamalla kuvaa
Ks. ohjeet klikkaamalla kuvaaVoimassa olevat tarjouspyynnöt


Julkaistu tarjouspyyntö näkyy Tarjouspalvelussa dynaamisen hankintajärjestelmän tiedoissa tarjouspyynnön määräajan umpeutumiseen saakka. Sisäisten kilpailutusten tarjouspyynnöt näkyvät vain hankintajärjestelmään valituille toimittajille. 


Voimassa olevan tarjouspyynnön tietosivulta löytyvät keskeneräisen hankintailmoituksen osioiden lisäksi seuraavat osiot: Ks. ohjeet klikkaamalla kuvaa
Ks. ohjeet klikaamalla kuvaaPäättyneet tarjouspyynnöt


Aiemmin esiteltyjen osioiden lisäksi päättyneissä tarjouspyynnöissä näkyvät osiot:


Saapuneet tarjoukset avataan ja avaamisesta laaditaan avauspöytäkirja (katso ohjeet klikkaamalla yllä olevaa osion kuvaa). Sen jälkeen siirrytään tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointiin. (ks. Saapuneet tarjoukset -ohje täältä). Klikkaamalla "Valitse yllä valitut tarjoajat ja jatka" siirrytään edelleen tarjousten vertailuun ja toimittajien valintaan. 

"Muokkaa vertailua" valinnalla avautuu vertailutaulukko (ks. ohjeet tarjousten vertailuun klikkaamalla kuvaa). 

HUOM! Muista tehdä toimittajavalinnat vertailutaulukolla. 

Hankintapäätös -osiossa voidaan laatia hankintapäätös. Vertailussa mukana olleille toimittajille lähetetään hankintapäätöksen tiedoksianto (ks. Hankintapäätöksen ohjeet klikkaamalla osion kuvaa).

Valittujen toimittajien kanssa siirrytään sopimusten tekoon (ks. hankintasopimuksen ohjeet klikkaamalla osion kuvaa).


Jos hankintajärjestelmän perustamisvaiheen osallistumispyyntö on julkaistu EU-ilmoituksena, hankintajärjestelmän sisäisistä kilpailutuksista täytyy julkaista myös jälki-ilmoitus. Jälki-ilmoituksen laatiminen käynnistyy päättyneen sisäisen kilpailutuksen tietosivulta oikeassa laidassa olevasta toiminnot -valikosta (HUOM. Toiminto tulee näkyviin, kun kilpailutuksesta on tehty hankintapäätöksen tiedoksianto). 


Klikatessa "Tee jälki-ilmoitus tämän hankintailmoituksen pohjalta" järjestelmä siirtyy jälki-ilmoituksen tietosivulle ja sieltä klikkaamalla kohtaa "muokkaa ilmoitusta" avautuu jälki-ilmoitus. Jälki-ilmoituksen ohjeet löytyvät täältä


Jälki-ilmoitukset osioon tehdyt jälki-ilmoitukset listautuvat tilan mukaan eri välilehdille: